Header Ads

Απαξίωση του Τελωνείου Πτολεμαΐδας

Με ερώτησή της προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η βουλευτής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνη με τον ΣΥΡΙΖΑ Ευγενία Ουζουνίδου, θέτει το θέμα της απαξίωσης του Τελωνείου Πτολεμαΐδας.

Αναλυτικά η ερώτηση:

Την αποψίλωση ή την υποβάθμιση σημαντικών υπηρεσιών της Πτολεμαΐδας μεθοδεύει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της μνημονιακής πολιτικής που ακολουθεί.

Συγκεκριμένα, βάσει του σχεδίου αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών, η κυβέρνηση επιδιώκει τον υποβιβασμό μιας σημαντικής υπηρεσίας για την περιοχή- λόγω του εύρους των αρμοδιοτήτων της, του όγκου της εργασίας και των εσόδων της-, αυτή, του Τελωνείου Πτολεμαΐδας από τη Β’ στη Γ’ τάξη ή τη μετατροπή του σε τοπικό τελωνειακό γραφείο. Κάτι τέτοιο θα σημάνει δυσλειτουργίες για μια ιδιαίτερη Υπηρεσία που έχει να κάνει με τη διεκπεραίωση τακτικών υποχρεώσεων της βιομηχανικής ζώνης, απώλεια δημόσιων εσόδων, κίνδυνος να χαθούν θέσεις εργασίας, ταλαιπωρία για τους εργαζόμενους εκτελωνιστές, καθώς και πρόσθετες δυσκολίες για τους επιχειρηματίες της περιοχής.

Ο σημαντικός ρόλος του τελωνείου Πτολεμαΐδας έχει να κάνει με το διττό εξαγωγικό και εισαγωγικό χαρακτήρα του. Το κύριο γνώρισμα του είναι η είσπραξη ΦΠΑ των λιγνιτών της ΔΕΗ και ΕΦΚ + ΦΠΑ των λιγνιτών επιχειρήσεων, όπως επίσης και των εισαγωγών υλικών και μηχανημάτων της ΔΕΗ.

Παράλληλα έχει την αρμοδιότητα για την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, όπου υφίστανται: 200 άμβυκες παραγωγής τσίπουρου που βρίσκονται διάσπαρτοι σε απόσταση μέχρι και 80 χιλιόμετρα από το Τελωνείο, 30 ιδιωτικές αποθήκες εναπόθεσης υποκειμένων εμπορευμάτων, μια αποθήκη αποταμίευσης, δυο αποθήκες οχημάτων, εννέα πρατήρια πώλησης υγραερίου κίνησης. Ταυτόχρονα ασκεί ελέγχους για τη νόμιμη διάθεση λιγνίτη σε τέσσερις ΑΗΣ της ΔΕΗ της περιοχής και για την επιστροφή ΕΦΚ 70 επιχειρήσεων της περιοχής.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, έχει υπογραφεί η ανάθεση έργου για την κατασκευή 5ης Μονάδας στην ΔΕΗ, γεγονός που θα σημαίνει μεγάλο όγκο εισαγωγών, ελέγχου και εσόδων από το Τελωνείο Πτολεμαίδας.

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις, από εισαγωγές και ΔΕΦΚ, κατά το 2012 ήταν 7.200.224,18 ευρώ, αυξημένες κατά 96% σε σχέση με το 2011 που ήταν 3.669.676,66 ευρώ). Μεγάλο μέρος των εισπράξεων προέρχεται από την είσπραξη ΦΠΑ των λιγνιτών της ΔΕΗ και ΦΠΑ + ΕΦΚ των λιγνιτών επιχειρήσεων.

Οι εισπράξεις των τελών από τελωνειακές παραβάσεις το 2012 ήταν 71.643,96 ευρώ, έναντι 94,587,92 ευρώ του 2011 (το ποσό του 2011 ήταν αυξημένο λόγω είσπραξης μίας μεγάλης καταλογιστικής).

Το Τελωνείο Πτολεμαΐδας στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο ισόγειο παλαιό κτήριο σε οικοδομή εντός κατοικημένης περιοχής, επιφάνειας 221 τ.μ. και με μηνιαίο μίσθωμα 635,99 ευρώ. Ωστόσο θα μπορούσε να γίνει μεταστέγαση της Υπηρεσίας σε κτήριο του Δημοσίου στην ευρύτερη περιοχή για να περιοριστούν τα λειτουργικά του έξοδα.

Είναι καταφανές από τα ανωτέρω ότι η αποψίλωση μίας περιοχής -με έντονο βιομηχανικό και διακρατικού εμπορίου χαρακτήρα- από υπηρεσίες, όπως το Τελωνείο, έχει πολλές και ποικίλες αρνητικές επιπτώσεις.

Κατόπιν τούτων,

Ερωτώνται οι κ. υπουργοί:

- Με ποια οικονομικά, αναπτυξιακά ή άλλου είδους κριτήρια σχεδιάζεται η υποβάθμιση ενός τόσο σημαντικού Τελωνείου όταν μάλιστα παρουσιάζει αύξηση εσόδων;

- Με ποιο τρόπο αν υποβαθμιστεί το Τελωνείο Πτολεμαΐδας θα διευκολύνονται οι επιχειρήσεις της περιοχής και με ποιόν τρόπο θα αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος να πληγεί η εξαγωγική τους δραστηριότητα, που εισφέρει στα δημόσια έσοδα και την τοπική οικονομία;

- Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να παραμείνει το Τελωνείο Πτολεμαΐδας σε επίπεδο Β΄ Τάξης, ως έχει σήμερα, με όλες τις αρμοδιότητες τελωνισμού;

- Τι σκοπεύουν να πράξουν για τη συνέχιση και την ενίσχυση της λειτουργίας του Τελωνείου και τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας;

- Υπάρχει πρόθεση μεταστέγασης της Υπηρεσίας σε κτήριο του Δημοσίου στην ευρύτερη περιοχή για τον περιορισμό των λειτουργικών του εξόδων;

Η ερωτώσα βουλευτής

Ουζουνίδου Ευγενία
Από το Blogger.