Header Ads

Προκήρυξη για θέσεις εργασίας χωρίς πτυχίο στον δήμο Παλαιού Φαλήρου

Προκήρυξη για θέσεις εργασίας χωρίς πτυχίο στον δήμο Παλαιού Φαλήρου

Αµεση πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών, προκειµένου να αντιµετωπίσουµε τις πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες του ∆ήµου µας στην καθαριότητα των σχολικών µονάδων της χωρικής του αρµοδιότητας.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµπληρώνουν την αίτηση και να την υποβάλλουν µετά των συνηµµένων δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση proslipseis.dpf@palaiofaliro.gr µέσα σε προθεσµία πέντε εργάσιµων (5) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησης της παρούσης στον χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου µας (www.palaiofaliro.gr).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά: 1. Φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

2. Πιστοποιητικό ελληνοµάθειας( εφόσον απαιτείται)

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση Επισηµαίνεται ότι για το προσωπικό της παρούσας δεν εφαρµόζεται το άρθρο 5 «Άδεια ειδικού σκοπού δηµοσίων υπαλλήλων και λοιπές διευκολύνσεις» της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 55). [τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τέταρτου της Πράξης Νοµου.

Περιεχοµένου (ΦΕΚ 64/14.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νοµοθετικά µε το άρθρο 3 του Ν.4682/20 όπως προστέθηκε από την περιπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού εβδόµου της Πράξης Νοµοθ. Περιεχοµένου (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νοµοθετικά µε το άρθρο 1 του Ν.4683/20].

Δείτε εδώ περισσότερα

Η συνέχεια εδώ
Από το Blogger.