Header Ads

7 προσλήψεις στο σύνδεσμο ανάπλασης του Πεντελικού

7 προσλήψεις στο σύνδεσμο ανάπλασης του Πεντελικού

7 προσλήψεις εποχικού προσωπικού στο Σύνδεσµο ∆ήµων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού.

ΑΣΕΠ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη επτά (07) ατόµων εποχικού προσωπικού, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το 2019 και συγκεκριµένα για την αντιµετώπιση κινδύνων από έκτακτα καιρικά φαινόµενα (εφόσον προκύψουν), λόγω εκτεταµένων χιονοπτώσεων, παγετού, πληµµυρών, πτώσεων δένδρων, καθαρισµό κεντρικών οδών, προστασία υλοτοµίας και παράνοµης λατόµευσης (βάσει του Νόµου 4325/2015, άρθρο 41, παρ.2) και οκτάωρη απασχόληση ως η 15/2019 Απόφαση ∆.Σ η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. Οι παραπάνω θέσεις θα κατανεµηθούν ως εξής: Πέντε (05) ατόµων µε ειδικότητα εργατών (ΥΕ16) και ∆ύο (02) ατόµων µε ειδικότητα ∆Ε οδηγών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής τους ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται από τον Ν.3584/07.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα.
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα απασχόλησης στο ∆ηµόσιο εντός δωδεκαµήνου.
5. Απολυτήριος Τίτλος (µόνο για οδηγούς).
6. Άδεια οδήγησης (µόνο για οδηγούς).
7. Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) (για τους Οδηγούς)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι ενδιαφερόµενοι ή νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι τους πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ∆ηµαρχείο Αµαρουσίου (Βασ Σοφίας 9 & ∆ηµ. Μόσχα, 2ος όροφος, γραφείο ΣΠΑΠ) από 03/12/2019 έως και 06/12/2019 , και ώρες από 10:00-13:00.

Σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτήσεων που θα υποβληθούν δεν επαρκεί για την κάλυψη των θέσεων θα παραταθεί η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων για άλλες τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες. Η γνωστοποίηση θα γίνει µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας του Συνδέσµου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 213 2038 292 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Η προκηρυξη εδω

Dikaiologitika News
Από το Blogger.