Header Ads


ΓΛΙΤΩΣΤΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100€ ΤΟ ΧΡΟΝΟ!

Συγκρίνετε τις τιμές ΟΛΩΝ των παρόχων ρεύματος και βρείτε το καλύτερο!
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ!

32 προσλήψεις για την δακοκτονίας στην ΠΕ Καβάλας

32 προσλήψεις για την δακοκτονίας στην ΠΕ Καβάλας
32 προσλήψεις για την δακοκτονίας στην ΠΕ Καβάλας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη συνολικού αριθµού τριάντα δύο (32) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (έως 60 ηµεροµίσθια ανά άτοµο για χρονικό διάστηµα 6,5 µηνών και έως της εγκεκριµένης διάθεσης πίστωσης ) στις ελαιοκοµικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς λόγω µη συγκρότησης των απαραίτητων συνεργείων για την αποτελεσµατική εφαρµογή δακοκτονίας στις παρακάτω κοινότητες εξαιτίας µη υποβολής αντίστοιχων αιτήσεων (µειωµένης προσέλευσης υποψηφίων) εργατών στην υπ΄αριθµ. 04/4330/10-4-2019 Ανακοίνωση για τη σύναψη Σύµβασης Εργασίας Ορισµένου Χρόνο.
ειδικότητες :

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ειδικότερα, µε την αίτησή του πρέπει να υποβάλει:
1. Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιµων σελίδων του ατοµικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.
Αν από αυτά δεν προκύπτει η ηµεροµηνία γέννησης πρέπει να προσκοµισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση, υπόδειγµα θα δίνεται από την υπηρεσία µας στην οποία θα δηλώνονται διάφορα προσωπικά και ασφαλιστικά στοιχεία.

3. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας, πρόσφατης έκδοσης, από τον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα.
4. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό ∆ήµου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή τους κατάσταση ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρµόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόµενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η προσκόµιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναµφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα.

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση µε συνηµµένα τα αναφερόµενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 20 ∆ιοικητήριο τ.κ.65110 Καβάλα, απευθύνοντάς την στη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ή στο γραφείο Αγροτικής Οικονοµίας (πρώην ΓΓΑ Θάσου) στο Λιµένα (τηλ. επικοινωνίας: 25930 22850).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε( 5) ηµερολογιακές ηµέρες και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας (Ταχ. ∆/νση Εθνικής Αντίστασης 20 ∆ιοικητήριο τ.κ.65110 Καβάλα) και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος Καβάλας.

Η προκηρυξη εδω

Καράπαπας Κωνσταντίνος
Από το Blogger.