Header Ads

Νέες προσλήψεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων

Νέες προσλήψεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων

Νέες προσλήψεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, έντεκα (11) ατόµων για το χρονικό διάστηµα, όπως αυτό αναγράφεται, ανά ειδικότητα, στον πίνακα Α, για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών Εξοχών του ∆ήµου Αθηναίων (της ∆/νσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης) που εδρεύουν στον Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής, και συγκεκριµένα του εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

4 ∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ
2 ∆Ε ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ - ΣΤΡΙΕΣ
2 ∆Ε ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ - ΣΤΡΙΕΣ
3 ΠΕ ΙΑΤΡΟΙ

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Αθηναίων – Λιοσίων 22 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου 2ος Όροφος είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Αθηναίων – Λιοσίων 22 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου 2ος Όροφος (πληροφορίες στα τηλέφωνα:
210.52.77.480, 210.52.77.452, 210.52.77.553, 210.52.77.509, 210.52.77.510, 210.52.77.516, 210.52.77.520.)

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ∆Ε). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης περίληψης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Αθηναίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.

Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στο ∆ήµο Αθηναίων Γραφείο Πρωτοκόλλου Λιοσίων 22, 2ος Όροφος.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαµβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόµενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι συµπληρώσεως της εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου.

Η προκηρυξη εδω

Καράπαπας Κωνσταντίνος
Από το Blogger.