Header Ads

Μια Ελλάδα γεμάτη ανέργους (άρθρο της Ευγενίας Ουζουνίδου*)

Τα στοιχεία – σοκ της Eurostat, που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα σχετικά με την ανεργία στην Ευρώπη, προκαλούν δέος και οργή.

Η εκρηκτική αύξηση της ανεργίας, σε συνδυασμό με τη διάλυση όλων των κοινωνικών δομών και πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας, οδηγεί την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και την Ελληνική κοινωνία γενικότερα σε κοινωνικό ολοκαύτωμα στέλνοντας χιλιάδες εργαζόμενους στην κοινωνική εξαθλίωση.


Συγκεκριμένα, τα στοιχεία της Eurostat για το 2012 δίνουν πρωτιά στη Δυτική Μακεδονία, όπου η ανεργία των νέων ανέρχεται στο 72,5%, ενώ καταγράφεται και το πέμπτο μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρώπη (οι πρώτες τέσσερις περιφέρειες ανήκουν όλες στην Ισπανία), με 29.9%. Επίσης, η ίδια ελληνική περιφέρεια έχει 36.8% ανεργία μεταξύ των γυναικών, ποσοστό που αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Στην τέταρτη θέση της θλιβερής λίστας βρίσκεται η Στερεά Ελλάδα με 36.3% ανεργία μεταξύ των γυναικών. Δραματική επίσης είναι η κατάσταση για τους νέους ανθρώπους και στην Πελοπόννησο, όπου καταγράφεται ανεργία 61.4%, στην Ήπειρο (60.5%), την Κεντρική Μακεδονία (60.4%) και τη Στερεά Ελλάδα (59.1%).

Εκτός από την Ελλάδα, η ανεργία των νέων θερίζει στην Ισπανία, όπου σε περιφέρειες όπως η Θέουτα και τα Κανάρια Νησιά φθάνει έως το 70%. Εκείνο που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία είναι το γεγονός ότι σε περισσότερες από το 20% των περιφερειών των χωρών όλης της ΕΕ περίπου το 50% των ανέργων δεν μπορεί να βρει καμία δουλειά τουλάχιστον τον τελευταίο έναν χρόνο.

Ενδεικτικά είναι εξάλλου τα στοιχεία που δείχνουν τη συνολική ανεργία, ανεξαρτήτως ηλικίας, στις περιφέρειες της Ευρώπης. Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στο Ζάλτσμπουργκ και στο Τιρόλο της Αυστρίας με 2,5%, καθώς και στο Τούμπινγκεν, στην Ανω Βαυαρία και στο Τρίερ της Γερμανίας με 2,7%. Οι διαφορές με τα αντίστοιχα ποσοστά σε περιφέρειες της Ελλάδας και της Ισπανίας είναι χαώδεις, αφού ουσιαστικά δεν υφίσταται καμία σύγκριση.Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ

Στο εφιαλτικό αυτό πλαίσιο που διαμορφώνουν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές τους, αναγκαία είναι μια εναλλακτική και ριζοσπαστική πρόταση για διέξοδο από την κρίση προς όφελος των πολιτών και όχι των τραπεζών και του μεγάλου κεφαλαίου.

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ για την αντιμετώπιση της ανεργίας (ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει και σχετικό νομοσχέδιο ήδη από τον Μάρτιο του 2012) και την ανάπτυξη της χώρας είναι ρεαλιστική, συγκεκριμένη και εφαρμόσιμη, άμεσα συνδεδεμένη με τη βασική προϋπόθεση ότι δε μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη με μνημόνια και κυβερνήσεις «μαριονέτες»Εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, θέτουμε ως πρώτη μας προτεραιότητα τη δημιουργία θέσεων εργασίας και κατά συνέπεια τη δραστική μείωση της ανεργίας και την πλήρη, σταθερή και ποιοτική απασχόληση για όλους και για όλες.

Ο στόχος μας αυτός είναι συνυφασμένος με την προώθηση και εφαρμογή μιας εναλλακτικής στον νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό πολιτικής με ορίζοντα και κατεύθυνση το σοσιαλισμό.

Η πολιτική μας αυτή θα στηρίζεται σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που θα θέτει ως προτεραιότητα την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας με βάση τις αρχές της αειφορίας, την εξάλειψη της φτώχειας, τη μείωση των ανισοτήτων και την ίση κατανομή δραστηριοτήτων και πόρων ανάμεσα στις περιφέρειες. Πρόκειται για ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα στηρίζει και θα διευρύνει διαρκώς το δημόσιο χώρο και τα συλλογικά κοινωνικά αγαθά και θα εμπεδώνει μηχανισμούς κοινωνικού ελέγχου και συμμετοχής.Άμεσα μέτρα μιας πολιτικής δημιουργίας νέων ή διάσωσης θέσεων εργασίας είναι:

· Υιοθέτηση ενός εκτεταμένου προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.

· Καθιέρωση ρήτρας απασχόλησης για τα επιδοτούμενα επενδυτικά σχέδια του ιδιωτικού τομέα.

· Οικολογικός μετασχηματισμός του συνόλου της οικονομίας.

· Άμεση κάλυψη με προσλήψεις όλων των κενών στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής και της πρόνοιας: νοσοκομεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία κλπ.

· Μείωση του χρόνου εργασίας σε 35 ώρες εβδομαδιαία και σε 7 ώρες ημερήσια χωρίς μείωση των αποδοχών.

· Στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, όπως και άλλων τομέων της οικονομίας που διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα.

· Ριζική τροποποίηση ή και κατάργηση του άρθρου 99 του νέου πτωχευτικού κώδικα, γιατί λειτουργεί ως πλυντήριο ευθυνών των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων και ως προθάλαμος ανεργίας για τους εργαζόμενους.

· Χορήγηση νομοθετικά της δυνατότητας αυτοδιαχείρισης των εγκαταλελειμμένων από τους ιδιοκτήτες τους και κατειλημμένων από τους εργάτες επιχειρήσεων.

· Απαγόρευση των «αναιτιολόγητων» (με την έννοια του νομικού όρου που ισχύει σε υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης) απολύσεων σε όλες τις επιχειρήσεις και των ομαδικών και ατομικών απολύσεων στις κερδοφόρες επιχειρήσεις, στις επιχειρήσεις των οποίων οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε απεργιακές κινητοποιήσεις, καθώς και απαγόρευση απολύσεων εργαζομένων άνω των 55 ετών και του μόνου εργαζομένου γονέα.

Είναι σαφές όμως ότι, έως τη δημιουργία των συνθηκών εκείνων –οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών – που θα επιτρέψουν και θα επιβάλουν αυτή την πολιτική δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, είναι κάτι περισσότερο από αναγκαία η ύπαρξη ενός συστήματος προστασίας των ανέργων και των οικογενειών τους με συγκεκριμένες πολιτικές και συγκεκριμένα μέτρα.

Η ύπαρξη ενός πλέγματος μέτρων προστασίας, αλλά και ο βαθμός προστασίας, των ανέργων αποτελούσε πάντοτε ένα από τα βασικά αντικείμενα της ταξικής πάλης. Η ανάπτυξη του ίδιου του καπιταλισμού με τις υφέσεις και τις ανόδους του, το επίπεδο οργάνωσης και ο συσχετισμός δύναμης των αντιμαχόμενων τάξεων και κοινωνικών ομάδων σε κάθε χώρα και η διάταξη δυνάμεων στη διεθνή πολιτική σκηνή επιδρούσαν πάντοτε αποφασιστικά στον καθορισμό του βαθμού προστασίας των ανέργων. Έτσι, είχαμε περιόδους χαμηλού έως μηδαμινού βαθμού προστασίας των ανέργων, όπως στη διάρκεια του μεσοπόλεμου, αλλά και περιόδους αυξημένου βαθμού προστασίας, όπως στη δεκαετία του ’60 του περασμένου αιώνα.

Τέλος, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι εν γένει ο καπιταλισμός γεννάει την ανεργία, η οποία είναι ένας μόνιμος και αναπόφευκτος συνοδοιπόρος του εκμεταλλευτικού αυτού συστήματος.

Κοινός αγώνας

Η τρικομματική κυβέρνηση, η Τρόικα και τα μνημόνιά τους πρέπει να φύγουν τώρα πριν η οικονομική, παραγωγική και κοινωνική καταστροφή που επιφέρουν στο λαό και στη χώρα μας γίνει ανεπανόρθωτη και μη αναστρέψιμη. Ο λαός με τους αγώνες και την ψήφο του θα ανοίξει το δρόμο για μια αριστερή κυβέρνηση, που θα ακυρώσει τα μνημόνια και θα διαπραγματευτεί σκληρά τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους προωθώντας ταυτόχρονα μια αναπτυξιακή πολιτική παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας που θα έχει ως πρώτη προτεραιότητα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση της ανεργίας.

Ταυτόχρονα, ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ εργάζεται προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης ενός μαζικού και διεκδικητικού κινήματος των ίδιων των ανέργων με τη συγκρότηση πανελλαδικής ένωσης ανέργων και με επιτροπές τους σε όλους τους δήμους της χώρας, καθώς και προς την κατεύθυνση της ανάπτυξη του κινήματος αλληλεγγύης και στήριξης των ανέργων, των φτωχών, των αστέγων, και γενικότερα των θυμάτων της οικονομικής κρίσης και των κατεδαφιστικών πολιτικών της τρόικας και της κυβέρνησης, από τους πολίτες, τα εργατικά συνδικάτα, την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους κοινωνικούς φορείς και κινήματα, ώστε αυτή την περίοδο να μη βρεθεί κανείς και καμιά μόνος/η του/ης απέναντι στην κρίση.

*Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Π.Ε. Κοζάνης
Από το Blogger.