Header Ads


ΓΛΙΤΩΣΤΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100€ ΤΟ ΧΡΟΝΟ!

Συγκρίνετε τις τιμές ΟΛΩΝ των παρόχων ρεύματος και βρείτε το καλύτερο!
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ!

10 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

10 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

Προσλήψεις καθηγητών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού με προκήρυξη του ΑΣΕΠ στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

Νέες θέσεις εργασίας για 8 μήνες με προκήρυξη ΣΟΧ στο Δήμο Αγίας Παρασκευής. Δείτε πότε που και πως θα κάνετε αίτηση στο ΑΣΕΠ καθώς και τις θέσεις αναλυτικά.

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο), συνολικά δέκα (10) Καθηγητών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, με ειδικότητες: Αντισφαίρισης, Ενόργανης Γυμναστικής, Ρυθμικής Γυμναστικής και Μαζικός Λαϊκός Αθλητισμός, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Ν. Αττικής, (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει και τις όμοιες του Ν.3812/2009, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΑΣΕΠ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά ήτοι Πτυχίο, Δευτερεύουσα Ειδικότητα, Διδακτορικά, Μεταπτυχιακά, αποδεικτικά προϋπηρεσίας - εμπειρίας, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν απλή αίτηση καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής Ν. Αττικής, Τέρμα Νότου, Τ.Κ. 153 42 Αγία Παρασκευή, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπ’ όψιν κ. Παρασκευόπουλου Παρασκευά (τηλ. επικοινωνίας: 210 600 22 23). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες και συγκεκριμένα έως την 21η Σεπτεμβρίου.

Dikaiologitika News
Από το Blogger.