Header Ads


ΓΛΙΤΩΣΤΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100€ ΤΟ ΧΡΟΝΟ!

Συγκρίνετε τις τιμές ΟΛΩΝ των παρόχων ρεύματος και βρείτε το καλύτερο!
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ!

12 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε κατασκηνώσεις του Υπουργείο Παιδείας

12 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε κατασκηνώσεις του Υπουργείο Παιδείας
12 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε κατασκηνώσεις του Υπουργείο Παιδείας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών λειτουργίας των Μαθητικών Κατασκηνώσεων Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής το καλοκαίρι του 2019, και συγκεκριμένα τους εξής ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30-03-2017» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω
Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2 του Παραρτήματος αυτού.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1) Αίτηση (έντυπο Σ.Ο.Χ 1)
2) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.
3) Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).

4) Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας ( όπου απαιτείται).
5) Βεβαίωση εμπειρίας και γνώσης για αντίστοιχες ειδικότητες (αν υπάρχει) .
6) Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ που να αποδεικνύεται η ανεργία (όχι με Υπεύθυνη Δήλωση ή κάρτα ανεργίας).

7) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
8) Βεβαίωση φοίτησης σε Ανώτερο ή Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (για φοιτητές)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά (που αναφέρονται ανωτέρω) να την υποβάλουν μέχρι και την Παρασκευή 21-06-2019 και ώρα 14:00μ.μ. με τους παρακάτω τρόπους:

• Αυτοπροσώπως
• Με εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή.
• Ταχυδρομικώς επί αποδείξει και μέχρι την Παρσκευή 21-06-2019 και ώρα :00μ.μ. στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Χαλκιδικής ( 22ας Απριλίου 6Β , Τ.Κ. 63100 Πολύγυρος ) Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας ή και περισσότερων κατηγοριών προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ) στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση και στην ιστοσελίδα : http://dipe.chal.sch.gr/

Καράπαπας Κωνσταντίνος
Από το Blogger.