Header Ads

Κηφισιά: Θέσεις εργασίας για την πυροπροστασία

Κηφισιά: Θέσεις εργασίας για την πυροπροστασία

Με 25 νέες προσλήψεις θα ενισχυθεί ο Δήμος Κηφισιάς για το καλοκαίρι και τις ανάγκες τις πυροπροστασίας. Δείτε τις θέσεις εργασίας αναλυτικά.

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού είκοσι πέντε (25) ατόµων, για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας του ∆ήµου Κηφισιάς , για τις εξής κατά αριθµό ατόµων ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη διάρκεια σύµβασης:

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (εργάτες πυρόσβεσης) 10
∆Ε Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 5
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (κοπή χλόης - αποψίλωση ) 4
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (πυροφύλακες) 6
ΣΥΝΟΛΟ 25

ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωµένα:
1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών που αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ηµεροµηνία γεννήσεως πρέπει να προσκοµισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως)

3. Τίτλο σπουδών (όπου απαιτείται)
4. Τα κατά περίπτωση και ειδικότητα απαιτούµενα αποδεικτικά πιστοποίησης της επάρκειας χειρισµού των οχηµάτων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο µέρος Γ΄ (ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) της παρούσας ανακοίνωσης
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά την ηµεροµηνία πρόσληψης.

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση της Ανακοίνωσης θα γίνει στους χώρους ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος , Κεντρικό ∆ηµαρχείο: ∆ιονύσου & Μυρσίνης, κτίριο επί της οδού Εµµ. Μπενάκη 3 Κηφισιά, συντασσοµένων κατ’ άρθρο 21 παρ. 9 του Ν.2190/1994 (όπως ισχύει), πρακτικών ανάρτησης, καθώς και στο πρόγραµµα ∆ιαύγεια.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τµήµα Πρωτοκόλλου του ∆ήµου (∆ιονύσου και Μυρσίνης – ισόγειο) προσκοµίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης , εντός προθεσµίας 5 εργασίµων ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων του ∆ήµου (δηλ. από : 2/5/2019 µέχρι και : 8/5/2019) .

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού – Μητρώων και ∆ιαδικασιών Προσωπικού (Εµµ.Μπενάκη 3 – 2ος όροφος) , τηλέφωνα επικοινωνίας 2132007186-189-153-155

Καράπαπας Κωνσταντίνος
Από το Blogger.