Header Ads

Αλλαγές «σεισμός» στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ - Με μία μοναδική προκήρυξη όλες οι μόνιμες προσλήψεις

Αλλαγές «σεισμός» στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ - Με μία μοναδική προκήρυξη όλες οι μόνιμες προσλήψεις

Εκ θεμελίων αλλάζει ο τρόπος που θα γίνονται οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού στο Δημόσιο και όλους τους φορείς του με νέο ρηξικέλευθο νομοσχέδιο που φέρνει στην Βουλή το επόμενο διάστημα ο υπουργός Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Dikaiologitika News θα εκδίδεται μόνο μια προκήρυξη του ΑΣΕΠ το χρόνο για όλες τις προσλήψεις που θα γίνονται το εκάστοτε έτος ανάλογα τον προγραμματισμό κάλυψη θέσεων που θα είναι και αυτός συγκεκριμένος.

Στο σημερινό υπουργικό Συμβούλιο ο Τάκης Θεοδωρικάκος, εισηγείται, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Dikaiologitika News, την αλλαγή του νόμου του ΑΣΕΠ περί προσλήψεων τακτικού προσωπικού του ν. 2190/1994

Η αλλαγή του εν λόγω νόμου αναμένεται να φέρει ρηξικέλευθες αλλαγές στον τρόπο των προσλήψεων στο δημόσιο καθώς θα προβλέπει μία προκήρυξη τον χρόνο για όλες τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο τομέα, βάζοντας έτσι τέλος στις ανεξάρτητες προκηρύξεις που εκδίδονται απο την ανεξάρτητη αρχή είτε για εναν φορέα είτε για πολλούς φορείς.

Πιο συγκεκριμένα κάθε χρόνο οι φορείς του δημοσίου θα στέλνουν στο υπουργείο Εσωτερικών τις ανάγκες για κάλυψη θέσεων, το υπουργείο Εσωτερικών θα εγκρίνει τις θέσεις.

Το ΑΣΕΠ θα εκδίδει την ετήσια προκήρυξη ώστε να δημιουργηθεί μία «δεξαμενή» επιτυχόντων από όλες τις βαθμίδες (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ,ΥΕ), όπου από αυτούς θα επιλέγονται οι κατάλληλες ειδικότητες για τις προσλήψεις σε κάθε φορέα.

Σκοπός του νέου συστήματος είναι να εξυπηρετήσει άμεσα τις ανάγκες των φορέων, καθώς οι διαδικασίες πρόσληψης γίνονται ταχύτερες. Με αυτό τον τρόπο οι διαδικασίες θα γίνονται με πιο ταχύ τρόπο αλλά και χωρίς την συνεχή ταλαιπωρία των υποψηφίων, ενώ δεν θα χρειάζεται οι υποψήφιοι να παρακολουθούν δεκάδες προκηρύξεις που είναι να εκδοθούν από το ΑΣΕΠ αφού με την συμμετοχή τους στην μοναδική κάθε χρόνο προκήρυξη θα εξασφαλίζουν την συμμετοχή τους σε όλες τις ειδικότητες των δημοσίων φορέων που ταιριάζουν στα προσόντα τους.

Αυτό θα συμβεί ουσιαστικά με το πάντρεμα των ειδικοτήτων που ζητούν οι δημόσιοι φορείς προς πρόσληψη με τους πίνακες επιτυχόντων της ετήσιας προκήρυξης του ΑΣΕΠ.

Το ΑΣΕΠ θα ελέγχει και θα διασταυρώνει τα προσόντα του κάθε υποψηφίου και θα αντλεί διοριστέους από την δεξαμενή της προκήρυξης.

Ακόμη μια θετική παράμετρος του νέου νομοσχεδίου θα είναι το κόστος των παραβόλων που καλείται σε κάθε προκήρυξη να καταβάλει ο υποψήφιος αφού δεν θα χρειάζεται να υποβάλλει αιτήσεις σε πλήθος προκυρήξεων που βγαίνουν κάθε χρόνο καταβάλλοντας τα ανάλογα παράβολα.

Ένα ά;λλο στοιχείο των νέων ρυθμίσεων που θα εισηγήτε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών είναι ορισμένες προσαρμογές της νομοθεσίας που θα αυξάνουν την αξιοκρατία. Συγκεκριμένα θα αλλαξει ο τροπος με τον οποίο μοριοδοτούνται τα πτυχία των πανεπιστημίων. Για παράδειγμα άλλη βαρύτητα θα έχει να πτυχίο με βαθμό 9 από Βαλκανικές χώρες και άλλο των Ελληνικών αλλά και ορισμένων Πανεπιστημίων.

Η αλλαγή αυτή που μόνο ριζική μπορεί να χαρακτηριστεί θα υπάρχουν και άλλες οι οποίες μένουν να αποκρυσταλλωθούν μετά το υπουργικό συμβούλιο.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο νόμος 2190/1994 προβλέπει ότι ο διορισμός ή η πρόσληψη τακτικού προσωπικού και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του παρόντος άρθρου γίνεται:
α. με γραπτό διαγωνισμό ή
β. με καθορισμένη σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που ορίζονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Οι δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου υποχρεώνονται, το αργότερο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου εκάστου έτους:
α) να προγραμματίζουν ανά Νομαρχία ή Επαρχεία τον αριθμό, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, των εγκεκριμένων θέσεων του τακτικού προσωπικού τους, που πρέπει να πληρωθούν κατά τα άρθρα 15 έως και 19 του παρόντος κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος,
β) να υποβάλουν με πληρότητα στο Α.Σ.Ε.Γ. το αίτημα προκηρύξεως των ανωτέρω θέσεων (έγκριση του αρμόδιου οργάνου, γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού και εξασφάλιση εγκεκριμένων πιστώσεων τόσο για τη μισθοδοσία του προσωπικού αυτού όσο και για τη δαπάνη της σχετικής διαδικασίας".
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.8 άρθρ.1Ν.2527/1997 ΦΕΚ Α 206/8.10.1997.

4. Για τράπεζες υπαγόμενες στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις των κεφαλαίων Α`, Β` και του παρόντος εφαρμόζονται για προσλήψεις στον εισαγωγικό και τον αμέσως επόμενο αυτού βαθμό όλων των κατηγοριών για προσλήψεις προσωπικού κατηγορίας ΥΕ, καθώς και για προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά τα άρθρα 20 και 21.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την περ.β` παρ.2 άρθρου 1του Ν.2247/1994 (Α 182) αντικαταστάθηκε ως άνωμε την παρ.9 άρθρ.1Ν.2527/1997 ΦΕΚ Α 206/8.10.1997.

Η συνέχεια εδώ
Από το Blogger.