Header Ads

Αποκλειστικό ΑΣΕΠ: Μέχρι αύριο η προκήρυξη που κάνει δεκτά όλα τα πτυχία, πότε οι αιτήσεις και ο διαγωνισμός για τις μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο

Αποκλειστικό ΑΣΕΠ: Μέχρι αύριο η προκήρυξη που κάνει δεκτά όλα τα πτυχία, πότε οι αιτήσεις και ο διαγωνισμός για τις μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο

Μέχρι αύριο το μεσημέρι θα έχει δημοσιευτεί το ΦΕΚ με την προκήρυξη μαμούθ 2Γ2022 του ΑΣΕΠ με χιλιάδες προσλήψεις στο Δημόσιο. Μέσα στον Δεκέμβριο οι αιτήσεις, την Άνοιξη ο διαγωνισμός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews μέχρι και αύριο το μεσημέρι θα δημοσιευτεί η προκήρυξη για τον πρώτο μεγάλο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για χιλιάδες προσλήψεις στο Δημόσιο.

Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν και θα ολοκληρωθούν μέσα στον Δεκέμβριο ενώ, όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν μια από τις θέσεις και να διοριστούν θα πρέπει να κάνουν αίτηση στην συγκεκριμένη προκήρυξη καθώς ο επόμενος γραπτός διαγωνισμός θα είναι σε δύο χρόνια και ενδιάμεσα δεν θα βγαίνουν προκηρύξεις "Κ" (μόρια) για ΠΕ και ΤΕ.

Τι ανέφερε το πρόσφατο ΦΕΚ - Πώς και πότε ο διαγωνισμός

Παρά τις αρχικές πληροφορίες για εξέταση των υποψηφίων σε 5 μαθήματα, η εξέταση θα περιλαμβάνει τελικά 4 αντικείμενα, χωρίς να έχει αποκλειστεί περαιτέρω μείωση των εξεταζόμενων μαθημάτων.

Ο διαγωνισμός θα περιλαμβάνει εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ενώ συζητείται και η ένταξη ερωτήσεων ανάπτυξης στα εξεταζόμενα μαθήματα.

Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ΦΕΚ, η συμμετοχή στον διαγωνισμό οργανώνεται σε δύο φάσεις: η πρώτη σχετίζεται με την έγκυρη και εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης συμμετοχής, ηλεκτρονικής κατά πάσα πιθανότητα, ενώ το δεύτερο αφορά στην πρόσκληση των επιτυχόντων για την δημιουργία φακέλου προσόντων, υποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά που θα τους οδηγήσουν στην πλήρωση συγκεκριμένων θέσεων.

Αναλυτικά:

Στην δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας αξιολογούνται ο γλωσσικός και αριθμητικός συλλογισμός, οι δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία. Οι συντελεστές βαρύτητας είναι 50% για τις ερωτήσεις γνώσεων και 50% για την εργασιακή αποτελεσματικότητα. Επιτυχόντες θα είναι όσοι πιάσουν την βάση σε κάθε μάθημα και συνολικά. Αυτοί θα αποτελέσουν τη λεγόμενη «δεξαμενή» επιτυχόντων που μετέχουν στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας.

Σε αυτό το στάδιο, αφού θα έχει προηγηθεί η έκδοση των πινάκων βαθμολογίας ανά κλάδο/ειδικότητα, εκδίδεται προκήρυξη πλήρωσης θέσεων σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι επιτυχόντες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής δηλώνοντας προτιμήσεις θέσεων καθώς και προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες.

ΑΣΕΠ: Τι αλλάζει στις εξετάσεις γνώσεων

Όπως πρώτο σας είχε ενημερώσει άλλωστε το Dnews αλλαγή στον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ προβλέπει νέα τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Αναλυτικά, όπως προβλέπει τροπολογία – προσθήκη που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Ενσωμάτωση εθνική Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 17 Απρίλιου 2019 για τροποποίηση απόφασης – Πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου αφορά ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά υπηκόους Τρίτων χωρών και αφορά Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ΕΙΙ5), και για αντικατάσταση απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου (1 151) και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Εξέταση γνώσεων του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού Τροποποίηση πρώτου εδαφίου παρ. 2 άρθρου 9 ν. 4765/2021 πρώτο εδάφιο Παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4765/2021 λέξη «καθώς» αντικαθίσταται από διαζευκτικό «ή», λέξη <(συγκεκριμένων>) προστίθενται οι λέξεις «ή όλων» και παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η εξέταση γνώσεων περ. α’ παρ. περιλαμβάνει αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου ή και γνώσεων που συνδέονται φύση συγκεκριμένων ή όλων των κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων. Η δοκιμασία της περ. β’ της παρ. 1 αξιολογεί, ιδίως, δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.

Η εξέταση της περ. α’ παρ. 1 και η δοκιμασία της περ. α της Παρ. 1 διενεργούνται είτε με την μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών είτε με την ανάπτυξη κειμένου είτε και με τον συνδυασμό των δύο.».

Σημειώνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στο Β στάδιο θα έχουν μόνο οι επιτυχόντες του διαγωνισμού ενώ, μέσω αυτού του διαγωνισμού θα καλυφθούν οι ανάγκες του Δημοσίου για τις εναπομείνασες προσλήψεις του 2022 καθώς και αυτές του 2023, πάντα των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ.

Στην ουσία η τροπολογία επιβεβαιώνει οτι δεν θα περιλαμβάνει διαφορετικά θέματα ανά ειδικότητα αλλά θα είναι κοινός για όλους.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την άνοιξη του 2023, χωρίς να έχει κλειδώσει ακόμη οριστικά ο μήνας και η ημερομηνία διεξαγωγής, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες ο στόχος είναι να διεξαχθεί τον Μάρτιο του 2023.

Πρόεδρος ΑΣΕΠ: Τέσσερις «προϋποθέσεις» για τη συμμετοχή στο γραπτό διαγωνισμό

Τέσσερις «προϋποθέσεις» για τη συμμετοχή στο γραπτό διαγωνισμό θέτει για τους υποψηφίους ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ Θάνος Παπαϊωάννου. Όπως τονίζει στη σχετική ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο fb, «όλα αυτά δεν τα γράφω απλώς ως Πρόεδρος του ΑΣΕΠ αλλά και ως πατέρας δύο παιδιών που είναι νεοεισερχόμενα στην αγορά εργασίας».

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Δεν πρόλαβε να φύγει για το Τυπογραφείο η προκήρυξη για τον γραπτό διαγωνισμό και άρχισαν οι εντυπωσιακοί τίτλοι που έχουν ως αποτέλεσμα -άλλοι ηθελημένα άλλοι όχι- να προσελκυσθούν υποψήφιοι είτε σε φροντιστήρια είτε σε γραφεία που θα αναλάβουν τη σύνταξη των αιτήσεων.

Καλώ όσους αναρωτιούνται εάν θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό να σκεφτούν:

α) Εάν η εργασία στο Δημόσιο είναι πράγματι αυτό που θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. Δεδομένου ότι οι εισαγωγικοί μισθοί είναι εξαιρετικά χαμηλοί (1 στους 3 διοριστέους δεν αναλαμβάνει όταν πληροφορείται τον μισθό που είναι 739 ευρώ για ΠΕ και 700 για ΤΕ), η απασχόληση στο Δημόσιο είναι προσφορά στην κοινωνία και όχι λύση του βιοποριστικού προβλήματος ενός πολίτη. Πολλά ενδιαφέροντα πράγματα μπορεί κανείς να κάνει ως δημόσιος υπάλληλος φτάνει να του αρέσει το αντικείμενο. Εάν δει την εργασία στο Δημόσιο ως ένα απλό “βόλεμα” θα δυστυχήσει και αυτός και οι δικοί του.

β) Να κάνουν αυτό που οι ίδιοι θέλουν και όχι αυτό που οι γονείς τους θέλουν. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι αιτήσεις συμπληρώνονται από τους γονείς.

#ΑΣΕΠ #ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ #ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ #ΜΟΝΙΜΕΣ_ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ #ΦΕΚ #ΑΛΛΑΓΕΣ #ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Η συνέχεια εδώ
Από το Blogger.