Header Ads

ΑΣΕΠ: Αυτά είναι τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2E/2020

ΑΣΕΠ: Αυτά είναι τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2E/2020

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2E/2020 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 9 θεσεων

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2E/2020 (ΦΕΚ.24/20.07.2020, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο γνωστικό αντικείμενο ‘’Νομικών’’ (κωδ. θέσης 10002), στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

Έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέων, αναπληρωματικών, κατάταξης, κληθέντων σε συνέντευξη και μη προσελθόντων (αποκλειομένων) καθώς και ο πίνακας αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ' αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο πίνακας κληθέντων σε συνέντευξη και μη προσελθόντων (αποκλειομένων) καθώς και ο πίνακας αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους, εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (ΑΜ) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

Ο πίνακας προσληπτέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Ν.3861/13.07.2010) μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Η συνέχεια εδώ
Από το Blogger.