Header Ads

Παράταση στο πρόγραμμα απολυμένων για νέα επιχειρηµατική δραστηριότητα

Παράταση στο πρόγραμμα απολυμένων για νέα επιχειρηµατική δραστηριότητα

Παρατείνεται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου το πρόγραμμα των απολυμένων που επιθυμούν να προβούν σε νέα επιχειρηµατική δραστηριότητα.

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου αντί για 15 Φεβρουαρίου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτημα συμμετοχής στην Ενέργεια Α του έργου με κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica retail» που αφορά σε «ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» και για  τους οποίους εκπονήθηκαν επιχειρηματικά σχέδια.

Η Ενέργεια Γ «Προώθηση Επιχειρηματικότητας» υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου με κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica retail» με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της ενθάρρυνσης ανάληψης επιχειρηματικών δράσεων. Απευθύνεται σε απολυμένα άτομα που συμμετέχουν στο προαναφερθέν έργο, ολοκλήρωσαν το στάδιο Α4 της Ενέργειας Α: Επαγγελματική Συμβουλευτική, έχουν εκπονηθεί τα επιχειρηματικά τους σχέδια και είτε επιθυμούν να προβούν σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, είτε ήδη έχουν προβεί σε έναρξη επιχείρησης από την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ «EGF/2017/003GR/Attica retail» (των ενεργειών Α και Β) ήτοι την 7/11/2018.

Ειδικότερα αποφασίστηκε η παράταση της ημερομηνίας λήξης της υποβολής των αιτημάτων συμμετοχής των ωφελουμένων και αντί της 15ης Φεβρουαρίου 2019 ορίζεται νέα ημερομηνία λήξης η 28η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο ανώτατος επιλέξιμος προς χρηματοδότηση προϋπολογισμός για κάθε έναν δικαιούχο ωφελούμενο ανέρχεται σε 15.000 €.

Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ο οποίος, δεν είναι επιλέξιμος. Σε περίπτωση ανάληψης κοινής επιχειρηματικής δράσης από παραπάνω από έναν ωφελούμενο, ισχύουν τα εξής:

Για επιχείρηση με νομική υπόσταση (Ο.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λπ.), στην οποία συμμετέχουν δύο ή και περισσότεροι ωφελούμενοι το ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 15.000 ευρώ για κάθε
ωφελούμενο.

Για Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο.) των περιπτώσεων του άρθρου 3. 1. α. και γ. του Ν.4430/2016. ο ανώτατος επιλέξιμος προς χρηματοδότηση προϋπολογισμός θα προκύπτει από το επιχειρηματικό σχέδιο και δε δύναται να υπερβεί το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μελών -εργαζομένων (ωφελουμένων) επί 15.000 ευρώ έκαστος.

Σε όλες τις περιπτώσεις, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) De Minimis 1407/2013, προσδιορίζεται, ότι η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση στα πλαίσια των Ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Η τήρηση των διατάξεων του ως άνω Κανονισμού τηρείται απαρεγκλίτως.

Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού κάθε επιχειρηματικού σχεδίου. Η έναρξη επιλεξιμότητας των δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου ορίζεται από την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας η οποία σε κάθε περίπτωση δύναται να ξεκινά από την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ «EGF/2017/003GR/Attica retail» (των ενεργειών Α και Β) ήτοι την 7η/11/2018. Οι δαπάνες που δημιουργούνται πριν από την έκδοση της εγκριτικής Απόφασης Ένταξης έκαστου επιχειρηματικού σχεδίου γίνονται με ευθύνη των ωφελουμένων και κρίνονται επιλέξιμες μόνο εφόσον το επιχειρηματικό τους σχέδιο εγκριθεί από την Αρχή Διαχείρισης (Απόφαση Ένταξης επιχειρηματικού σχεδίου) .

Αλεξάνδρα Κλειδαρά
Από το Blogger.