Header Ads

Προκήρυξη ΣΟΧ του ΑΣΕΠ για θέσεις εργασίας στο Εθνικό γυμναστήριο Αθηνών «ο Ι. Φωκιανός»

Προκήρυξη ΣΟΧ του ΑΣΕΠ για θέσεις εργασίας στο Εθνικό γυμναστήριο Αθηνών «ο Ι. Φωκιανός»

Προκήρυξη ΣΟΧ του ΑΣΕΠ για θέσεις εργασίας στο Εθνικό γυμναστήριο Αθηνών «ο Ι. Φωκιανός»

Το Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών «ο Ι. Φωκιανός» που εδρεύει στην Αθήνα Νομού Αττικής πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέσω ΑΣΕΠ, για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019 και του άρθρου όγδοου του Ν. 4506/2017 συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων:

3 ΥΕ Φυλάκων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.9 και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών «ο Ι. ΦΩΚΙΑΝΟΣ» ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΌΛΓΑΣ 1, Τ.Κ. 105 57 ΑΘΗΝΑ υπόψιν κ. Μελέτη Περσία (τηλ. επικοινωνίας: 2103235299).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα - Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι
Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες Έντυπα - Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Dikaiologitika Newsroom
Από το Blogger.