Header Ads

Νέες προσλήψεις στο μετρό, δεκτά όλα τα πτυχία

intime

Νέο προσωπικό αναζητάει το μετρό καθώς με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ θα προβεί σε προσλήψεις υπαλλήλων, σε κάποιες από τις οποίες γίνονται δεκτά όλα τα πτυχία.

Προσλήψεις  10 συνολικά θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης, οι οποίες θα καλυφθούν αποκλειστικά από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 και του άρθρου 28 του ν. 4765/2021, στην εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) ως κατωτέρω:

• Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), πέντε (5) θέσεις : Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ Επόπτης Διακίνησης και Καταμέτρησης Κομίστρου (1 θέση), ΠΕ Λογιστής (1 θέση), ΠΕ Υπάλληλος Ανθρωπίνου Δυναμικού (2 θέσεις) και ΠΕ Υπάλληλος Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας (1 θέση).

• Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) δύο (2) θέσεις : Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ Υπάλληλος Ανθρωπίνου Δυναμικού (1 θέση) και ΤΕ Υπάλληλος Προμηθειών (1 θέση).

• Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) τρείς (3) θέσεις : Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ Καταμετρητής Κομίστρου (1 θέση), ΔΕ Υπάλληλος Διαχείρισης Προστίμων (1 θέση) και ΔΕ Υπάλληλος Προμηθειών (1 θέση)

Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) της παρούσας, πρέπει: Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής (ηλεκτρονική) στην ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://proslipseis.stasy.gr/.

Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ) ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της παρούσας.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα προσλήψεων είτε μέσω της ιστοσελίδας της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (www.stasy.gr) και επιλέγοντας το σύνδεσμο: Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προσλήψεων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. είτε απευθείας στη διεύθυνση: https://proslipseis.stasy.gr/ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής είναι αποκλειστικά του υποψήφιου.

Επειδή η υποβολή και η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια που απαιτούνται και διαθέτουν.

Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια, έστω και αν υποβληθούν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Επίσης, αποτελεί ευθύνη του υποψηφίου η εγκυρότητα των εγγράφων που θα επισυναφθούν ως σαρωμένα έγγραφα κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ).

Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις, στις οποίες επιθυμεί να προσληφθεί και επισυνάπτει όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά, όπως ορίζεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄. Αν δεν υποβληθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται.

Αντικατάσταση ή διόρθωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή/και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αυτών.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στην ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε..

Η προκήρυξη

#ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ #ΜΕΤΡΟ #ΘΕΣΕΙΣ_ΕΡΓΑΣΙΑΣ #ΕΡΓΑΣΙΑ #ΣΤΑΣΥ
Η συνέχεια εδώ
Από το Blogger.