Header Ads

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (2/7/2013)

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2/7/2013 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:


Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
Αποδοχή της δωρεάς δυο επιμέρους μελετών με τίτλο α) «Προσωρινή Παραλλαγή υφιστάμενης Ε.Ο Κοζάνης – Πτολεμαΐδας στην περιοχή Ποντοκώμης λόγω επέκτασης ορυχείων της ΔΕΗ. Τμήμα ΑΗΣ Καρδιάς – Σ.Σ. Κομάνου και β) «Οριστική παραλλαγή υφιστάμενης Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας λόγω επέκτασης Ορυχείων της ΔΕΗ και σύνδεσης με τη νέα μονάδα παραγωγής ΑΗΣ V. Τμήμα Α/Κ Μαυροδενδρίου – Α/Κ Πτολεμαΐδας» και κατάθεση καταρχάς των Προμελετών αυτών καθώς και της εγκεκριμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του υπόψη έργου προσωρινή και οριστική παραλλαγή), καθώς και τον καθορισμό των οργάνων έγκρισης και υλοποίησης των μελετών του θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 2 Α του Ν. 3316/2005
Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 18ης Ιουνίου 2013 και κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου από Δ/Σ Βεύης έως Δ/Σ Μελίτης» αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρας) /Π.Δ.Μ
Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή οδού Μοναχίτι-Μικρολίβαδο» Προϋπολογισμού 3.360.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ Π.Ε Γρεβενών
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ύδρευση Οικισμών Δήμου Ηρακλεωτων Ν. Γρεβενών (Ν.Γρεβενών)
Έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου: «Προσθήκη Βοηθητικών Χώρων Δημοτικού Σχολείου Κρανιάς» Δήμου Γρεβενών
Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Ασφαλτικού Οδοστρώματος Ν. Γρεβενών (Τμήμα Β΄)
Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Βατότητας Οδικού Δικτύου» Π.Ε Γρεβενών
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Γέφυρας Πόρου Ν. Γρεβενών »
Έγκριση πρακτικών για την επιλογή αναδόχου του έργου : «Βελτίωση Κόμβου Νέου Καυκάσου» Π.Ε Φλώρινας
Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Καθαρισμός κοίτης ποταμού Σακουλέβα στο Δ.Δ Παπαγιάννη» Π.Ε Φλώρινας
Έγκριση διενέργεια και έγκριση των όρων του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 42.500,00 ευρώ, περί προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΚΤΕΟ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού: «Συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Διοικητηρίου Γρεβενών» και την κήρυξη του ως άγονου, καθώς και την έγκριση επαναδημοπράτησης του με τους ίδιους όρους
Έγκριση το με αριθ. 11/20-06-2013 πρακτικού της επιτροπής κρατικών προμηθείων για την ανάδειξη προμηθευτή «Αναλώσιμων Υλικών Η/Υ, Φωτοαντιγραφικών, Φαξ και Γραφικής Ύλης» για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε Φλώρινας προκειμένου να γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού
Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 150.000,00€ του προγράμματος ΕΣΠΑ –ΣΑΝΑ 0268 Νομαρχιακά Προγράμματα Κοζάνης για την πληρωμή του έργου «Χάραξη οδού Πτολεμαΐδας – Δυτικής Εορδαίας και σύνδεση της με τον κάθετο άξονα Κοζάνης – Φλώρινας»
Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 18.400,00€ του προγράμματος ΣΑΕΠ 005/3 για την πληρωμή έργου
Έγκριση δαπάνης για εργασίες συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ
Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή υπερωριών Β εξαμήνου 2013 για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Κοζάνης
Έγκριση δαπάνης για προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού στο κτίριο της Π.Ε Κοζάνης
Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση αναβίωσης του εθίμου «Λάλεμα της Παρχαρομάνας» στην περιοχή Παρχάρια του Αγίου Δημητρίου Κοζάνης
Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση Ανοιχτής Ενημερωτικής Διημερίδας «Καλλιέργειας» του αθλήματος του ποδοσφαίρου από τον Φ.Σ Μακεδονικό Κοζάνης
Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Μορφωτικού Ομίλου Σερβίων «Τα Κάστρα»
Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας οικοδομικών υλικών για τη συντήρηση και επισκευή του Αγροτικού Ιατρείου της Τ.Κ Κοντοβουνίου στη Δημοτική Ενότητα Ελίμειας
Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη φιλοξενίας χορευτικής ομάδας νέων της Ιεράς Μητρόπολης Ατλάντας των Η.Π.Α
Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση του 9ου ποδοσφαιρικού τουρνουά με την Ακαδημία Ποδοσφαίρου «Αναγέννηση» Πτολεμαΐδας
Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας υλικών κατασκευής πέτρινων στάσεων επιβατών στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου Κοζάνης
Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
Έγκριση δαπάνης αμοιβής ορκωτών λογιστών για την εκκαθάριση της Αμιγούς Νομαρχιακής Επιχείρησης με την επωνυμία «Αμιγής Νομαρχιακή Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης Καστοριάς»
Έγκριση δαπανών για την μεταφορά μαθητών περιόδου Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2012
Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
Αποπληρωμή δαπανών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Π.Ε Φλώρινας
Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
Από το Blogger.