Header Ads

Η Ραχήλ Μακρή αποκαλύπτει την κωλυσιεργία εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων της Siemens

Ακολουθεί δελτίο τύπου της Ραχήλ Μακρή

Έχει παρέλθει ένας χρόνος από την υπογραφή του ντροπιαστικού σχεδίου συμβιβασμού Siemens και Ελλάδας, με το οποίο το Ελληνικό Δημόσιο υπέστη ζημιά από αξιώσεις τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ.


Η τομεάρχης Ανάπτυξης των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Βουλευτής ΠΕ Κοζάνης κα Ραχήλ Μακρή, φέρνει αυτή την σκανδαλώδη ρύθμιση στην επιφάνεια και καλεί τους αρμόδιους υπουργούς να ενημερώσουν τον Ελληνικό Λαό, για το αν εφαρμόσθηκε η συμφωνία.

Στις 23 Αυγούστου του 2012 ο κ. Στουρνάρας υπέγραψε, το Σχέδιο Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών Siemens AG και Siemens A.E .

Ο κ. Στουρνάρας με την υπογραφή του, ουσιαστικά έβαλε ταφόπλακα στο μεγαλύτερο σκάνδαλο δωροδοκίας του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ από την Siemens, με το πρόσχημα πως δεν υπάρχει σκάνδαλο και αν υπάρχει, όλα λύθηκαν με κάποιες δήθεν δωρεές της εταιρείας.

Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ θα επιμείνουμε μέχρι να αποδοθεί άπλετο φώς στην υπόθεση αυτή, που ο κ. Στουρνάρας έσπευσε να υπογράψει, ως μια από τις πρώτες ενέργειες του σαν Υπουργός Οικονομικών, προκειμένου να ευχαριστήσει την κ. Μέρκελ για την στήριξη της στον κ. Σαμαρά.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και ΑΚΕ.

ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ

Βουλευτής Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕΠρος τους κ.κ. Υπουργούς: Οικονομικών

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Παιδείας και θρησκευμάτων

Υγείας

Ανάπτυξης και ΑνταγωνιστικότηταςΘΕΜΑ: «Εκπληρώνονται οι συμβατικές υποχρεώσεις των εταιρειών Siemens AG και Siemens A.E προς το Ελληνικό Δημόσιο, όπως προβλέπει το Σχέδιο Συμφωνίας Συμβιβασμού;»


Με το άρθρο 324 του νόμου 4072/12 (ΦΕΚ 86 Α/11-4-2012) : "Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εται­ρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις" εγκρίθηκε το Σχέδιο Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών Siemens AG και Siemens A.E.

Στον ανωτέρω νόμο προσαρτήθηκε η συμφωνία ως Παράρτημα XI. Σε αυτήν προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

"ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ SIEMENS

(1) Τα Μέρη συμφωνούν ότι, προς πλήρη και οριστική διευθέτηση όλων των απαιτήσεων που προκύπτουν με βάση το Αστικό και Διοικητικό Δίκαιο και που έχουν σχέση με την Υπόθεση (συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και τον ανταγωνισμό), η SIEMENS αναλαμβάνει απέναντι στην ΕΔ τις ακόλουθες υποχρεώσεις;

1. Παροχή ύψους 80 εκατομμυρίων Ευρώ: Η SIEMENS προβαίνει στην ακόλουθη παροχή αναφορικά με τις εισπρακτέες απαιτήσεις της σε βάρος φορέων του Ελληνικού δημοσίου τομέα που μνημονεύονται στο Παράρτημα 2 («Παροχή των 80 Εκατομμυρίων»). Η ΕΔ δηλώνει με την παρούσα, σύμφωνα με το άρθρο 477 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, σωρευτική αναδοχή χρέους ως εις ολόκληρο συνοφειλέτης για όλες τις εισπρακτέες απαιτήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα 2. Αμέσως μετά η SIEMENS, με την παρούσα προβαίνει σε άφεση χρέους ή θα μεριμνήσει για την άφεση χρέους σύμφωνα με το άρθρο 484 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα όλων των εισπρακτέων απαιτήσεων που αναφέρονται στο Παράρτημα 2 έναντι όλων των εις ολόκληρο συνοφειλετών αυτών, ώστε οι απαιτήσεις αυτές να αποσβεσθούν στο σύνολο τους έναντι και των οφειλετών των απαιτήσεων που μνημονεύονται στο Παράρτημα 2, Για τους σκοπούς της επαλήθευσης της ισχύος των απαιτήσεων, τα Μέρη συμφώνησαν στο μηχανισμό που περιγράφεται στο Παράρτημα 2. Αμφότερες, η σωρευτική αναδοχή χρέους κατά το άρθρο 477 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα και η άφεση χρέους κατά το άρθρο 484 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα θα απαλλάσσονται από κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, προμήθεια, τέλος, φορολογική υποχρέωση ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή τρίτων. Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, συμφωνείται ρητά ότι ούτε η παρούσα Συμφωνία ούτε οι συμφωνίες που θα συναφθούν από τα Μέρη προς εκτέλεση και τελική εκπλήρωση της παρούσας Συμφωνίας θα θεωρούνται ότι αποτελούν δωρεά για τους σκοπούς της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας.

2. Παροχή ύψους 90 εκατομμυρίων Ευρώ: Η SIEMENS AG αναλαμβάνει την υποχρέωση, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 3, να διαθέσει για μια περίοδο πέντε (5) ετών από την Ημερομηνία Έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας (η «Περίοδος Παροχής») ένα συνολικό ποσό 90 εκατομμυρίων Ευρώ (η «Παροχή των 90 Εκατομμυρίων») όπως περιγράφεται κατωτέρω για την υποστήριξη των κατωτέρω φορέων και δραστηριοτήτων της ΕΔ:

(1) Φορέων που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και έχουν ως σκοπό την καταπολέμηση της διαφθοράς, της απάτης και του ξεπλύματος χρήματος στην ΕΔ.

(2) Σχεδίων και προγραμμάτων, περιλαμβανομένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, που στοχεύουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς, της απάτης και του ξεπλύματος χρήματος στην ΕΔ.

(3) Πανεπιστημιακών και άλλων επιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων στην ΕΔ, που αποσκοπούν να βελτιώσουν την γνώση και την εξειδίκευση στους τομείς της ενέργειας, της υγείας, της βιομηχανίας, των υποδομών και της αστικής ανάπτυξης.

(4) Προγραμμάτων υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στους τομείς της ενέργειας, της υγείας, της βιομηχανίας, των υποδομών και της αστικής ανάπτυξης μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) της ΕΔ. Κάθε έτος θα εξασφαλισθεί η δυνατότητα παροχής μέχρι 100 τέτοιων υποτροφιών.

(5) Παροχή ιατρικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης, εγκατάστασης και συντήρησης του εξοπλισμού αυτού) που θα ζητηθεί για Δημόσια Νοσοκομεία, με έμφαση στα Παιδιατρικά Νοσοκομεία, της ΕΔ, μετά από εκτίμηση των σχετικών αναγκών από το" Υπουργείο Υγείας, σε συνεννόηση με την Επιτροπή Εποπτείας, και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Μολονότι η ανωτέρω υποχρέωση αναλαμβάνεται από την Siemens AG, δικαίωμα εκπλήρωσης θα έχει και η Siemens Α.Ε. Κάθε καταβολή ποσών για συγκεκριμένα σχέδια ή φορείς θα αποφασίζεται από τα Μέρη σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Παράρτημα 3.

3. Επένδυση ύψους Ευρώ 100 εκατομμυρίων: Η Siemens AG αναλαμβάνει να διασφαλίσει την συνεχιζόμενη παρουσία της SAE στην Ελλάδα, η οποία απασχολεί σήμερα περισσότερους από 600 εργαζόμενους, με την χρήση, εντός του 2012, των ενδεικνυόμενων μέσων και ενεργειών οικονομικής στήριξης της SAE με ποσό που υπολογίζεται στα 100 εκατομμύρια Ευρώ. Η εκπλήρωση αυτής της διάταξης θα στοιχειοθετείται εγγράφως στην Επιτροπή Επιτροπείας από τους ορκωτούς ελεγκτές της SAE.

4. Περαιτέρω επενδύσεις:

(α) Η SIEMENS δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, παράγοντας προϊόντα και παρέχοντας υπηρεσίες, για σχεδόν 100 χρόνια. Η SIEMENS γνωρίζει και εμπιστεύεται την δυναμική και την ανθεκτικότητα της οικονομίας της ΕΔ και πιστεύει ειλικρινά, ότι, παρά τις σημερινές δυσκολίες της η ΕΔ θα επιστρέψει και πάλι σύντομα σε μια ισχυρή οικονομία.

Στην προσπάθεια αυτή, η SIEMENS επιθυμεί να είναι βασικός και ουσιαστικός υποστηριχτής. Με δεδομένο αυτό, η SIEMENS ενθαρρύνει θερμά μεγάλους παγκόσμιους επενδυτές να συμμετάσχουν στην οικονομική αναζωογόνηση της ΕΔ, επενδύοντας στην ΕΔ, όπως η ίδια έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει.

(β) Τα Μέρη συμφωνούν ότι η Επιτροπή Εποπτείας θα συστήσει μια καινή ομάδα εργασίας (η «Επιτροπή Επενδύσεων»), για να διερευνήσει πραγματικούς και ουσιαστικούς τομείς επενδύσεων από την SIEMENS στην ΕΔ. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε τομείς που ενισχύουν την απασχόληση στην ΕΔ.

(γ) Ειδικότερα, αλλά όχι μόνο, η SIEMENS θα εξετάσει την πραγματοποίηση επενδύσεων διαφόρων τόπων και μορφών στην ΕΔ. Μια τέτοια επένδυση, η οποία εξετάζεται, περιλαμβάνει την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου παραγωγής στην Ελλάδα για ένα έργο αξίας άνω των 60 εκατομμυρίων Ευρώ που θα οδηγήσει στην απασχόληση άνω των 700 ατόμων.

(2) Στην περίπτωση που νέα γεγονότα που αφορούν στην Υπόθεση και τα οποία θεωρηθεί ότι ενδιαφέρουν τις Ελληνικές Αρχές περιέλθουν σε γνώση της, η SIEMENS θα συνεχίσει να παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη, όποτε της ζητηθεί αλλά και ανεξάρτητα, προς τις Ανακριτικές Αρχές της ΕΔ σε σχέση με την συνεχιζόμενη ανάκριση κατά φυσικών προσώπων που έχουν εμπλακεί στην Υπόθεση. Κανένας όρος αυτής της Συμφωνίας δεν μπορεί να ερμηνευθεί κατά οιονδήποτε τρόπο παρεμβατικό ή περιοριστικό των ποινικών διώξεων κατά φυσικών προσώπων που έχουν εμπλακεί στην Υπόθεση.

(3) Η SAE συμφωνεί να ενταχθεί για μια περίοδο έως τριών (3) ετών από την

Ημερομηνία Έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, σε ένα πρόγραμμα βελτίωσης της εταιρικής συμμόρφωσης και δεσμεύεται για την εξασφάλιση διαφάνειας κατά την λειτουργία της. Το Πρόγραμμα θα αποτελείται από μια αναθεώρηση του προγράμματος συμμόρφωσης της SAE και των εσωτερικών της ελέγχων. Οι λεπτομέρειες του Προγράμματος αυτού περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 4. Η διεξαγωγή του Προγράμματος θα λάμβανα υπόψη την ομαλή λειτουργία και ροή των συνήθων επιχειρηματικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων της SAE.

(4) Η SIEMENS δεσμεύεται να διατηρεί ένα σταθερό πρόγραμμα συμμόρφωσης που θα υιοθετεί μια εταιρική κουλτούρα, στο πλαίσιο της οποίας καμία δραστηριότητα διαφθοράς ή άλλως παράνομη δεν θα είναι ανεκτή. Σε συνέπεια με αυτή την δέσμευση, η SIEMENS θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσει ότι δεν θα χρησιμοποιούνται πρακτικές διαφθοράς ή άλλως παράνομες κατά την διαδικασία υποβολής προσφορών ή την εκτέλεση συμβάσεων στην Ελλάδα και ότι οι υπάλληλοι της SIEMENS θα σέβονται πλήρως όλους τους νόμους της ΕΔ που διέπουν το θεμιτό ανταγωνισμό και το εμπόριο."Επιπλέον στο παράρτημα ΙΙ της συμφωνίας προβλέπεται:

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ Η SIEMENS ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Η Παροχή 80 Εκατομμυρίων προς τους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τον όρο ΙΙΙ. (1). 1 της παρούσας Συμφωνίας θα εξελιχθεί ως εξής:

(i). H SIEMENS κατέθεσε λεπτομερή κατάλογο των σχετικών εισπρακτέων απαιτήσεων στην Δικηγορική Εταιρεία στις 2 Μαρτίου 2012 με την εντολή όπως (η Δικηγορική Εταιρεία) παραχωρήσει απεριόριστη πρόσβαση στον κατάλογο αυτό στην ΕΔ. Η ΕΔ θα διασφαλίσει ότι όλοι οι οφειλέτες θα λάβουν γνώση των σχετικών εισπρακτέων απαιτήσεων.

(ii). Οι εισπρακτέες απαιτήσεις σύμφωνα με το παραπάνω σημείο (i) θα θεωρούνται αδιαμφισβήτητες και αποδεκτές ως έγκυρες από τους αντίστοιχους οφειλέτες και από την ΕΔ, εκτός εάν ο οφειλέτης οιωνδήποτε τέτοιων εισπρακτέων απαιτήσεων ειδοποιήσει την ΕΔ ότι προτίθεται να αμφισβητήσει τις εισπρακτέες απαιτήσεις επί της ουσίας και/ή σε σχέση με το ποσόν. Η ένσταση αυτή είναι ισχυρή για την περαιτέρω διαδικασία επαλήθευσης ' υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνει: (α) λεπτομερή περιγραφή των πραγματικών γεγονότων, επί των οποίων βασίζεται η ένσταση, (β) πλήρη έκθεση των μέσων υπεράσπισης ή των ενστάσεων που προβάλλονται σε σχέση με τις αμφισβητούμενες εισπρακτέες απαιτήσεις, (γ) περίληψη των ενεργειών που έχουν γίνει από τον οφειλέτη προς επίλυση των διαφορών επί των αμφισβητούμενων εισπρακτέων απαιτήσεων, και (δ) τις σκοπούμενες μελλοντικές ενέργειες του οφειλέτη επί των αμφισβητούμενων εισπρακτέων απαιτήσεων. Η ένσταση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός 75 ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους της ΕΔ (Υπ' όψιν του Προέδρου), το οποίο θα δώσει αριθμό πρωτοκόλλου και θα την προωθήσει στον Πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας.

(iii). Οι αμφισβητούμενες εισπρακτέες απαιτήσεις θα εξεταστούν και θα συζητηθούν από την Επιτροπή Εποπτείας ως προς την βασιμότητα τους. Εάν η λήψη απόφασης σχετικά με την βασιμότητα των αμφισβητούμενων εισπρακτέων απαιτήσεων σύμφωνα με το σημείο (ii) δεν είναι εφικτή, η Επιτροπή Εποπτείας υποχρεούται να συμφωνήσει, εάν και σε ποια έκταση οι εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να αφαιρεθούν από την Παροχή των 80 Εκατομμυρίων.

(iν). Σε περίπτωση και στο βαθμό που η Επιτροπή Εποπτείας δεν καταλήξει στην επίλυση του θέματος της συμπερίληψης συγκεκριμένων εισπρακτέων απαιτήσεων στην Παροχή των 80 εκατομμυρίων εντός οκτώ (8) μηνών από την Ημερομηνία Έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας («Ημερομηνία Λήξης») κάθε Μέρος δύναται να προσφύγει στην διαιτησία του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΔΕΕ/ICC) σύμφωνα με τον όρο VIII.(8) σε σχέση με τη βασιμότητα των αμφισβητούμενων εισπρακτέων απαιτήσεων σύμφωνα με το σημείο (iiί). Ανάλογα με το τελικό αποτέλεσμα της διαιτησίας του ΔΕΕ, οι εισπρακτέες απαιτήσεις θα συμπεριληφθούν ή όχι στο ποσό της Παροχής των 80 εκατομμυρίων. Εάν κανένα Μέρος δεν προσφύγει σε διαιτησία εντός ενός μηνός από την Ημερομηνία Λήξης, οι εν λόγω εισπρακτέες απαιτήσεις θα συμπεριληφθούν στο ποσό της Παροχής των 80 Εκατομμυρίων.

(ν). Οποιαδήποτε στιγμή στη διάρκεια της διαδικασίας επαλήθευσης που περιγράφεται στα σημεία (ii)-(iv) παραπάνω, η SIEMENS έχει δικαίωμα να αντικαταστήσει οποιαδήποτε εισπρακτέα απαίτηση με άλλη απαίτηση της κατά της ΕΔ που είναι αδιαμφισβήτητη και συνομολογημένη, ή βέβαιη και δικαστικώς εκκαθαρισμένη. Το προς αντικατάσταση ποσό θα συμπεριληφθεί στο ποσό της Παροχής των 80 Εκατομμυρίων. Προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό που απαιτείται για να αντικατασταθούν οι αμφισβητούμενες εισπρακτέες απαιτήσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις του όρου VI. (3). Για λόγους σαφήνειας, για τις απαιτήσεις που αντικαθίστανται σύμφωνα με το παρόν σημείο (ν) δεν θα θεωρείται ότι υπάρχει απαλλαγή, παραίτηση ή ότι θίγονται με άλλο τρόπο από την παρούσα Συμφωνία. Εν προκειμένω, η SIEMENS δεν θα περιορίζεται κατά κανέναν τρόπο στη νόμιμη διεκδίκηση αυτών των εισπρακτέων απαιτήσεων έναντι των αντίστοιχων οφειλετών.

(νί). Κατά την διάρκεια της διαδικασίας που περιγράφεται στα προηγούμενα σημεία (i)-(ν), οι αμφισβητούμενες εισπρακτέες απαιτήσεις θα θεωρούνται, για τους σκοπούς της παραγραφής τους, ως εκκρεμούσες ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου ή διαιτητικής αρχής."Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:1. Σχετικά με την παροχή 80 Εκατομμυρίων προς τους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τον όρο ΙΙΙ. (1). 1 της παρούσας Συμφωνίας,

1.1 Έλαβε ο νόμικος εκπρόσωπος της Ελληνικής Δημοκρατίας τον λεπτομερή κατάλογο εισπρακτέων απαιτήσεων της SIEMENS από την Δικηγορική Εταιρεία, όπως αυτός υποτίθεται οτι κατατέθηκε στις 2 Μαρτίου 2012;

1.2 Ποιους οφειλέτες περιελάμβανε αυτός ο λεπτομερής κατάλογος;

1.3 Έλαβαν γνώση οι οφειλέτες των σχετικών εισπρακτέων απαιτήσεων, πότε και με ποιον τρόπο;

1.4 Πόσοι και ποιοί από τους οφειλέτες έχουν εγείρει ενστάσεις αμφισβήτησης επί των εισπρακτέων απαιτήσεων επί της ουσίας;

1.5 Πόσοι και ποιοί από τους οφειλέτες έχουν εγείρει ενστάσεις αμφισβήτησης επί των εισπρακτέων απαιτήσεων σε σχέση με το ποσόν;

1.6 Πόσες και ποιές αμφισβητούμενες εισπρακτέες απαιτήσεις έχουν εξεταστεί και συζητηθεί από την Επιτροπή Εποπτείας ως προς την βασιμότητα τους;

1.7 Πόσες και ποιές ενστάσεις έχουν κριθεί βάσιμες;

1.8 Πόσες και ποιές κρίθηκαν αβάσιμες;

1.9 Για πόσες και ποιές απαιτήσεις η Επιτροπή Εποπτείας συμφώνησε να αφαιρεθούν από την Παροχή των 80 Εκατομμυρίων; Ποιό είναι το συνολικό ποσό των απαιτήσεων που αφαιρέθηκαν;

1.10 Υπήρξαν προσφυγές στην διαιτησία του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΔΕΕ/ICC) σύμφωνα με τον όρο VIII.(8) σε σχέση με τη βασιμότητα των αμφισβητούμενων εισπρακτέων απαιτήσεων σύμφωνα με το σημείο (iiί);

1.11 Ποιό ήταν το τελικό αποτέλεσμα της διαιτησίας του ΔΕΕ, εάν υπήρξαν προσφυγές;

1.12 Έχει η SIEMENS αντικαταστήσει εισπρακτέα απαίτηση με άλλη απαίτηση της κατά της ΕΔ; Εαν ναι πόσες και ποιές;

2. Σχετικά με την παροχή ύψους 90 εκατομμυρίων Ευρώ.

2.1 Ποιο συνολικό ποσό έχει διατεθεί, μέχρι σήμερα, από την SIEMENS AG ή την SIEMENS ΑΕ;

2.2 Ποια ποσά έχουν διατεθεί, μέχρι σήμερα, σε φορείς που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και έχουν ως σκοπό την καταπολέμηση της διαφθοράς, της απάτης και του ξεπλύματος χρήματος στην Ελληνική Δημοκρατία;

2.3 Σε ποίους φορείς διατέθηκαν τα ανωτέρω ποσά;

2.4 Ποια ποσά έχουν διατεθεί, μέχρι σήμερα, σε σχέδια και προγράμματα, περιλαμβανομένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, που στοχεύουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς, της απάτης και του ξεπλύματος χρήματος στην Ελληνική Δημοκρατία;

2.5 Σε ποία σχέδια και προγράμματα διατέθηκαν τα ανωτέρω ποσά;

2.6 Ποια ποσά έχουν διατεθεί, μέχρι σήμερα, σε πανεπιστημιακά και άλλα επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα στην Ελληνική Δημοκρατία, που αποσκοπούν να βελτιώσουν την γνώση και την εξειδίκευση στους τομείς της ενέργειας, της υγείας, της βιομηχανίας, των υποδομών και της αστικής ανάπτυξης;

2.7 Σε ποία πανεπιστημιακά και άλλα επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα διατέθηκαν τα ανωτέρω ποσά;

2.8 Ποια ποσά έχουν διατεθεί, μέχρι σήμερα, σε προγραμμάτων υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σ00τους τομείς της ενέργειας, της υγείας, της βιομηχανίας, των υποδομών και της αστικής ανάπτυξης μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) της Ελληνικής Δημοκρατίας;.

2.9 Σε ποία προγραμμάτων υποτροφιών διατέθηκαν τα ανωτέρω ποσά;

2.10 Έχει εξασφαλισθεί η δυνατότητα παροχής μέχρι 100 τέτοιων υποτροφιών, για το τρέχον έτος;

2.11 Ποια ποσά έχουν διατεθεί, μέχρι σήμερα, σε παροχή ιατρικού εξοπλισμού;

2.12 Υφίσταται αίτημα εξοπλισμού για Δημόσια Νοσοκομεία από το Υπουργείο Υγείας; Εάν ναι για ποιά νοσοκομεία και για ποιο ακριβώς εξοπλισμό;3. Σχετικά με την επένδυση ύψους Ευρώ 100 εκατομμυρίων

3.1 Έχει στοιχειοθετείται εγγράφως από τους ορκωτούς ελεγκτές της SAE η εκπλήρωση της υποχρέωσης επένδυσης 100 εκατομμύρια Ευρώ με τα ενδεικνυόμενα μέσα και ενέργειες οικονομικής στήριξης από τη χρήση του 2012; Εαν όχι γιατί και ποιές ενέργειες έχουν γίνει για την παράλειψη της συγκεκριμένης υποχρέωσης;

3.2 Εάν έχει εκπληρωθεί η σχετική υποχρέωσ, ποία ήταν τα ενδεικνυόμενα μέσα και ενέργειες οικονομικής στήριξης;

4. Υφίσταται επένδυση κατασκευής νέου εργοστασίου παραγωγής στην Ελλάδα αξίας άνω των 60 εκατομμυρίων Ευρώ που θα οδηγήσει στην απασχόληση άνω των 700 ατόμων; Εαν ναι, σε ποίο στάδιο βρίσκεται;

5. Έχει συσταθεί «Επιτροπή Επενδύσεων» για να διερευνήσει πραγματικούς και ουσιαστικούς τομείς επενδύσεων από την SIEMENS στην Ελληνική Δημοκρατία;

6. Εάν ναι, σε ποιές ενέργειες έχει προβεί και ποιά είναι τα αποτελέσματα που έχει πετύχει;


Επίσης ζητείται και η κατάθεση των σχετικών εγγράφων που να αποδεικνύουν την πραγματοποίηση των ανωτέρω υποχρεώσεων των εταιριών SIEMENS AG και SIEMENS AE καθώς και των ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιών για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την συγκεκριμένη σύμβαση.

Αθήνα, 26-6-2013
Η ερωτώσα Βουλευτής,
Μακρή Ραχήλ
Από το Blogger.