Header Ads

ΑΣΕΠ: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις προσλήψεις στον ΕΦΚΑ

intime

'Εκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων από επιλαχόντες της προκήρυξης ΑΣΕΠ 12Κ2021 για τις προσλήψεις στον e-ΕΦΚΑ.

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, διοριστέων και απορριπτέων υποψηφίων για την πλήρωση, δύο (2) θέσεων τακτικού προσωπικού του κλάδου ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ειδικότητας ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE-HARDWARE) στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), χωρίς νέα προκήρυξη από επιλαχόντες της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 12Κ/2021 (ΦΕΚ 65/2021, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 5043/2023 και των άρθρων 28-30 του ν. 4765/2021.

Η κατάρτιση των ως άνω πινάκων πραγματοποιήθηκε ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων και κριτηρίων των επιλαχόντων της Προκήρυξης 12Κ/2021 (ΦΕΚ 65/2021, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που περιλαμβάνονται στον πίνακα κατάταξης του κλάδου ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (κωδ.θέσης 545), με βάση τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει στην εν λόγω διαδικασία και με τη σειρά που είχαν στους πίνακες κατάταξης του ανωτέρου κλάδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη και σε συνδυασμό με τη δήλωση προτίμησής τους για τις νέες θέσεις (κωδ. 301).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη της κατά τα ανωτέρω καταχώρισής τους στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

H προθεσμία υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από την Παρασκευή 19 Μάϊου 2023 έως και τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2023.

Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Ένσταση για την Προκήρυξη 12Κ/2021
Κατηγορία: Π.Ε. - ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
T.Θ. 14308 Αθήνα
Τ.Κ. 11510

Δεκτή επίσης γίνεται και η υποβολή ένστασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: prosl.enstasi@asep.gr

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr), μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου» και «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου.

Τα αποτελέσματα

#ΑΣΕΠ #ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ #ΕΦΚΑ #ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ #ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η συνέχεια εδώ
Από το Blogger.