Header Ads

Προκήρυξη για προσλήψεις 40 ανέργων στον δήμο Πειραιά

pexels

Πρόσληψη 40 ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου 2 µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Οι προσλήψεις αφορούν τις εξής θέσεις εργασίας: Δενδροκηπουροί, ξυλουργοί, τεχνίτες σιδηρουργοί, τεχνίτες βαφείς, τεχνίτες υδραυλικοί, τεχνίτες οικοδόμοι, εργάτες πρασίνου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση

2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων δηµοσίων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

4. Βεβαίωση Ανεργίας

5. Ο απαιτούµενος ανά ειδικότητα, τίτλος σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση αναγγελίας, σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα 6. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας, ανάλογα µε τον κατατιθέµενο τίτλο σπουδών, για τις ειδικότητες που απαιτείται, τα οποία κατά περίπτωση είναι:

Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος:

Για τους µισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελµατίες:

• Άδεια άσκησης επαγγέλµατος και • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης. 

Όσοι έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δηµοσίου τοµέα καθώς και οι απασχολούµενοι µε σύµβαση έργου µπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εµπειρίας. 

Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος: (1) Για τους µισθωτούς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα:

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και

• Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εµπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο.

Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα καθώς και οι απασχολούµενοι µε σύµβαση έργου µπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εµπειρίας. (2) Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες απαιτούνται αθροιστικά:

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης,

• Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι πραγµατοποίησε συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα σχετικά µε το αντικείµενο της εµπειρίας και

• Υποβολή µιας τουλάχιστον σχετικής σύµβασης ή ενός τουλάχιστον δελτίου παροχής υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εµπειρίας.

Στην περίπτωση που η εµπειρία έχει αποκτηθεί στο δηµόσιο τοµέα, εναλλακτικά, αντί των προαναφεροµένων, οι υποψήφιοι µπορούν να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εµπειρίας.

Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, από 24-03-2023 έως και 03-04-2023.

Η προκήρυξη

#ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ #ΘΕΣΕΙΣ_ΕΡΓΑΣΙΑΣ #ΔΗΜΟΣΙΟ #ΔΗΜΟΙ #ΕΡΓΑΣΙΑ #ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η συνέχεια εδώ
Από το Blogger.