Header Ads

Σε Νομικές Κινήσεις Καλεί Δικηγορικό Γραφείο τους Παραγωγούς με Φωτοβολταϊκά

Σε ανακοίνωση προχώρησε το δικηγορικό γραφείο «Απ. Παπακωνσταντίνου-Γ. Κατρούγκαλος-Ν.Χλέπας», καλώντας τους παραγωγούς με φωτοβολταϊκά να κινηθούν δικαστικά ενάντια στις διατάξεις του new deal.Πιο αναλυτικά, το δικηγορικό γραφείο τονίζει τα εξής:


Όπως έχουμε εξ αρχής υποστηρίξει, η υποχρεωτική μονομερής μείωση των τιμών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς με τις διατάξεις των υποπαραγράφων ΙΓ.1 και ΙΓ.3 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 αντίκειται ευθέως σε σειρά συνταγματικών διατάξεων, ιδίως εκείνων που κατοχυρώνουν την οικονομική ελευθερία, την επιχειρηματική ελευθερία και την ελευθερία των συμβάσεων, καθώς και στις αντίστοιχες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Η εν λόγω ευθεία αντίθεση των επίμαχων ρυθμίσεων στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ καθίσταται ακόμη πιο έντονη και οφθαλμοφανής στην περίπτωση της αναδρομικής μείωσης της υποχρεωτικής έκπτωσης που επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας της παραχθείσας το έτος 2013 ηλεκτρικής ενέργειας.Η Δικηγορική Εταιρεία μας, η οποία είναι η πλέον ειδικευμένη στα αντικείμενα αυτά του Δημοσίου Δικαίου και μάλιστα επί σειρά ετών, θα προβεί, όπως έχει ήδη ανακοινώσει, σε άσκηση αγωγών αποζημιώσεως κατά του Δημοσίου ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, προκειμένου, κατ’ αρχήν, για τη διεκδίκηση των ποσών που αναλογούν στην υποχρεωτική (αναδρομική) έκπτωση που αφορά το έτος 2013. Επίσης, θα αιτηθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας να εισαχθούν και να εκδικαστούν απευθείας από αυτό οι εν λόγω αγωγές, με βάση τη διαδικασία της πρότυπης (πιλοτικής) δίκης, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 1 του ν. 3900/2010. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η κατά πολύ ταχύτερη επίλυση του ζητήματος της αντισυνταγματικότητας των διατάξεων του ν. 4254/2014 από το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας. Επιδίωξή μας θα είναι να εκδικαστούν οι πιλοτικές δίκες στο Σ.τ.Ε. εντός του έτους 2014 και να εκδοθεί η απόφαση κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2015. Στη συνέχεια, εφόσον απαιτηθεί θα προσφύγουμε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Στρασβούργο). Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη συζήτηση των υπόψη αγωγών ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων δεν καταβάλλεται δικαστικό ένσημο.

Οι πρόσφατες εξελίξεις εμπεδώνουν την άποψη ότι η ανωτέρω επιλογή της άσκησης αγωγών στα διοικητικά δικαστήρια και η διεξαγωγή πρότυπης (πιλοτικής) δίκης απευθείας στο Συμβούλιο της Επικρατείας είναι η πλέον ελπιδοφόρα αλλά και σύντομη. Συνιστά επομένως, υπό τα σημερινά δεδομένα, την επαρκέστερη διασφάλιση των συμφερόντων των παραγωγών. Η Δικηγορική Εταιρεία μας θα καταθέσει στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια τις πρώτες αγωγές για την υποχρεωτική έκπτωση του έτους 2013 στις αρχές Ιουνίου 2014. Η πρόταση της Δικηγορικής Εταιρείας μας αφορά το σύνολο των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, ανεξαρτήτως εάν ανήκουν ή όχι σε κάποιον από τους δεκάδες συλλόγους που έχουν σχηματισθεί και ανεξαρτήτως από τις τυχόν ενέργειες που έχουν έως σήμερα προβεί. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση δικαίωσης από το Συμβούλιο της Επικρατείας ή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η επιστροφή των ποσών θα αφορά μόνον όσους παραγωγούς έχουν ασκήσει, κατά τα ανωτέρω, αγωγές ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων. Σημειώνεται, τέλος, ότι το ερχόμενο Φθινόπωρο, η Δικηγορική Εταιρεία μας θα ξεκινήσει την κατάθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων αγωγών κατά του Δημοσίου για τη διεκδίκηση των ποσών που αφορούν την υποχρεωτική μείωση των τιμών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας για το χρονικό διάστημα μετά την έναρξη εφαρμογής του ν. 4254/2014. Θα υπάρξει προς τούτο νέα ενημέρωση των παραγωγών.

Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις αγωγές ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων και στην πρότυπη δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, παρακαλούνται να μας αποστείλουν, το αργότερο έως την 21η Μαΐου 2014, τα κάτωθι αναγκαία έγγραφα: 1. Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, 2. καταστατικό εταιρείας, 3. στοιχεία επικοινωνίας, 4. Το πιστωτικό τιμολόγιο για το έτος 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες επί της διαδικασίας μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο της Δικηγορικής Εταιρείας μας (210-7222007, κα Γαλάνη ή κα Μαρούτσου). Είμαστε στη διάθεσή σας.

http://www.energia.gr/article.asp?art_id=81677
Από το Blogger.