Header Ads

Με ερωτηματικά ο ορισμός εκπροσώπων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 18/04/2013 συνεδρίασε η Διοικούσα Επιτροπή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας με θέμα συζήτησης τον ορισμό εκπροσώπων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ. στις Επιτροπές Παρακολούθησης και Ελέγχου του Ε.Α.Π. Δυτ. Μακεδονίας κατ’ επιταγή της Υ.Α. Αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ. 2284/22-02-2013, που αφορά στο Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς.

Η προσκείμενη στην Π.Α.Σ.Κ. Διοίκηση του Παραρτήματος δια του Προέδρου κατέθεσε την παρακάτω πρόταση:

· για την Επιτροπή Παρακολούθησης Π.Ε. Κοζάνης τους κ. Ευαγ. Σημανδράκο (τακτικό) και Κ. Ντινόπουλο (αναπλ.),
· για την Επιτροπή Παρακολούθησης Π.Ε. Φλώρινας τους κ. Ισ. Ελευθεριάδη (τακτικό) και Δ. Κάλφα (αναπλ.),
· για την Επιτροπή Ελέγχου Π.Ε. Κοζάνης τον κ. Ισ.Ελευθεριάδη (τακτικό) και την κ. Κ. Αδαμίδου (αναπλ.),
· για την Επιτροπή Ελέγχου Π.Ε. Φλώρινας τους κ. Χρ. Σαχανίδη (τακτικό) και Θ. Κωνσταντινόπουλο (αναπλ.).
Τα κύρια χαρακτηριστικά της πρότασης της Π.Α.Σ.Κ. είναι τα παρακάτω:
· Όλοι οι προτεινόμενοι για τις Επιτροπές, πλην ενός (!), είναι μέλη του ψηφοδελτίου της Π.Α.Σ.Κ. Γεωτεχνικών.
· Γίνεται παρερμηνεία του άρθρου 5 και του άρθρου 7 της Υ.Α. Αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ. 2284/22-02-2013, ως προς τον αριθμό των οριζόμενων εκπροσώπων.
· Δεν λήφθηκαν υπ’ όψη σχετικά έγγραφα του Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας κ. Δακή (28341/756/03-04-2013 και 28336/755/03-04-2013) με τα οποία για τις περιπτώσεις Περιφερειακών Φορέων ζητά, για λειτουργικούς λόγους, το τακτικό και το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος να προέρχονται από διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες (Κοζάνης και Φλώρινας), με αποτέλεσμα στις Επιτροπές της Φλώρινας να προταθούν ως τακτικά μέλη Κοζανίτες.
· Δεν υπήρξε κανενός είδους τεκμηρίωση για την επιλογή των συγκεκριμένων προσώπων, παρά το γεγονός ότι ζητήθηκε μετ’ επιτάσεως από τα μέλη της Δ.Ε..
· Είναι αδιευκρίνιστο ποιες σκοπιμότητες εξυπηρετούν οι συγκεκριμένες επιλογές.

Στον αντίποδα η πρόταση της Δ.Α.Κ.Ε. Γεωτεχνικών, βασίστηκε σε κριτήρια γεωγραφικής προέλευσης και επαγγελματικής δραστηριοποίησης των προτεινόμενων μελών, αλλά και στην ισότιμη συμμετοχή όλων των παρατάξεων του Επιμελητηρίου στα τοπικά δρώμενα για προφανείς λόγους. Έτσι προτάθηκαν:
· για την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Α.Π. οι κ. Ευαγ. Σημανδράκος (Κοζάνη) και Βασ. Άμπας (Φλώρινα)
· για την Επιτροπή Ελέγχου του Ε.Α.Π. οι κ. Κ. Ρούφας (Φλώρινα) και Ισ. Ελευθεριάδης (Κοζάνη).

Όπως γίνεται αντιληπτό προκρίθηκε η πρόταση του Προεδρείου με 6 ψήφους, έναντι 3 υπέρ της πρότασης της Δ.Α.Κ.Ε., ενώ υπήρξε και 1 λευκό.
Για τη Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Επιστημόνων Γεωτεχνικών Π.Δ.Μ. είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι ο τρόπος λειτουργίας όλων πρέπει να συνάδει με, και να συμβάλλει στην, κοσμογονία που συντελείται στην πατρίδα μας. Πρέπει να σέβεται την εναγώνια προσπάθεια, των πολιτών μεμονωμένα αλλά και της κοινωνίας στο σύνολό της, για αλλαγή νοοτροπίας και απαγκίστρωση από τις κομματικές αγκυλώσεις του πρόσφατου παρελθόντος.
Με γνώμονα και οδηγό τα παραπάνω εργαζόμαστε για την προάσπιση των συμφερόντων των Γεωτεχνικών και την αναγέννηση του Αγροτικού Χώρου, ανεξαρτήτως του ποιο κόμμα κυβερνά, όπως το κάναμε πολλές φορές στο παρελθόν. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρουμε τις παρακάτω δράσεις μας:
Ø Σύνταξη επιστολής στήριξης των κινητοποιήσεων των συναδέλφων μας εργαζομένων στον ΕΛ.Γ.Α.
Ø Σύνταξη επιστολής με την οποία εκφράσαμε την ξεκάθαρη στάση μας ενάντια στην εφαρμογή της εγκυκλίου αρ. ΕΓΔΕΚΟ 1597/12-09-2011 περί πλεονάζοντος προσωπικού και εργασιακής εφεδρείας.
Ø Συμμετοχή στη σύνταξη επιστολής στήριξης των υπαλλήλων του Ι.Γ.Μ.Ε.
Ø Παρέμβαση - πρόταση για οικονομική στήριξη των Γεωπονικών Συλλόγων της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.
Ø Συμμετοχή στη σύνταξη επιστολής για το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας.
Ø Εισήγηση για παρέμβαση και στήριξη της Δ.Ε. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Παρ.Δ.Μ. στους αντιδρώντες πολίτες κατά της εφαρμοζόμενης οικονομικής πολιτικής τον Οκτώβριο του 2011.
Ø Σύνταξη πλήρους υπομνήματος για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως γεωτεχνικοί και ως πολίτες της Δυτ. Μακεδονίας ζητώντας λύσεις με την ευκαιρία της επίσκεψης στον Υπ.Α.Α.Τ. κ. Σκανδαλίδη.
Ø Ζητήσαμε να προσφέρουμε με τη συμμετοχή μας στις εκπροσωπήσεις του Παραρτήματος. Δυστυχώς το Προεδρείο μας απέκλεισε και συνεχίζει να μας αποκλείει αυτή τη δυνατότητα.
Ø Καταθέσαμε εγκαίρως στη Δ.Ε., από τον Ιούλιο του 2011 ακόμη, ολοκληρωμένες προτάσεις για το Πρόγραμμα Δράσης του Παραρτήματος.
Ø Παρέμβαση με Ανοικτή Επιστολή στις 24/02/2012, όπου επισημάναμε το οριακό σημείο στο οποίο βρισκόταν η ελληνική κοινωνία και πήραμε θέση ενάντια στην αδιέξοδη οικονομική πολιτική που εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια στην χώρα.
Ø Παρέμβαση – διαμαρτυρία για την κλοπή των αποθεματικών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μέσω PSI.
Ø Σύνταξη επιστολής – διαμαρτυρίας για την αυθαίρετη εξίσωση πτυχίων Γεωτεχνικών στις ανακοινώσεις ΚΟΧ.
Ø Σύνταξη Δελτίου Τύπου με επισημάνσεις για την αντιμετώπιση κρουσμάτων λύσσας στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας.
Ø Παρέμβαση – επισημάνσεις για την επικείμενη τροποποίηση Οργανισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Ø Παράσταση και σύνταξη υπομνήματος για τα προβλήματα που του Γεωτεχνικού κόσμου με την ευκαιρία του προσυνεδρίου της Ν.Δ. στην Κοζάνη.
Παράλληλα με τις προτάσεις μας και τη συνεργασία μας με το Προεδρείο της Δ.Ε., όπου αυτό κατέστη δυνατό, ασκήσαμε και αυστηρή κριτική σε πρακτικές που θεωρήσαμε ότι προσβάλλουν το κύρος του Παραρτήματος και αποκλίνουν από τους στόχους και τις αρχές μας.
Η διάθεση μας για συναινετική πορεία σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι αποδεχόμαστε αυθαίρετες ενέργειες που δεν αποσκοπούν στο όφελος του Παραρτήματος και του συνόλου των συναδέλφων γεωτεχνικών.
Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε χωρίς κομματικό εναγκαλισμό υπηρετώντας τις αρχές και αξίες που προαναφέραμε, με στόχους την ανάταση του συναδέλφου Γεωτεχνικού και του Επιμελητηρίου μας, την κοινωνική μας καταξίωση και την ευημερία της κοινωνίας.

Με τιμή
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ / Π.Δ.Μ.
Από το Blogger.