Header Ads

Μπατζελή: Κρύβει παγίδες η «εθνική» ελευθερία εφαρμογής της ΚΑΠ

Με νωπή την εµπειρία του Στρασβούργου και βαθιά πίστη στο όραµα της ενωµένης και δίκαιης Ευρώπης, η Κατερίνα Μπατζελή δηλώνει αποφασισµένη να παλέψει ως υποψήφια µε την «Ελιά» για έναν «δεύτερο γύρο» στο Ευρωκοινοβούλιο.


Εκτιµά µάλιστα ότι µε βάση τον νέο κατασταστικό χάρτη της Ε.Ε. η Ευρωβουλή πολύ λίγο πια διαφέρει σε επίπεδο δύναµης από το Συµβούλιο των Αρχηγών Κρατών. Αναφερόµενη στην υπό εφαρµογή νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, η κυρία Μπατζελή δηλώνει ιδιαίτερα ανήσυχη, αφού θεωρεί ότι προσφέρεται ένας υψηλός βαθµός ελευθερίας για την εφαρµογή της από τα κράτη-µέλη, βάσει της οποίας υπάρχει κίνδυνος σε µια επόµενη µεταρρύθµιση να χαθεί η ΚΑΠ και να επικρατήσει η «άποψη» των εθνικών πολιτικών.

Μιγκέλ Κανιέτε, Στεφάν Λε Φολ, Κατερίνα Μπατζελή;
Με κοινό ιδεολογικό υπόβαθρο, κοινή συναντίληψη των βασικών ζητούµενων της ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής και κοινούς αγώνες διαµόρφωσης µιας πραγµατικά κοινής ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής που έχει στο κέντρο της την προάσπιση των συµφερόντων του αγρότη.

Ένας ευρωβουλευτής παράγει νοµοθετικό έργο ή δρα στο lobbying;
Ήδη ανέφερα ότι ήταν και θα είναι στον πυρήνα της πολιτικής µου η υπηρέτηση των συµφερόντων του Ευρωπαίου και κατ’ επέκταση του Έλληνα αγρότη. Από µόνο του λοιπόν αυτό συνιστά ένα είδος lobbying σε συνδυασµό και µε την προάσπιση της εθνικής ταυτότητας της γεωργίας και κτηνοτροφίας µας. Ωστόσο, η κύρια εργασία του ευρωβουλευτή είναι να νοµοθετεί στο πνεύµα ενός συνεχούς συµβιβασµού που θα προωθεί το όραµα της πραγµατικής ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Έχετε διατελέσει και ευρωβουλευτής και υπουργός, τι νόηµα έχει ένας «δεύτερος γύρος»;
Η µια ενιαία Ευρώπη θα έρθει, νοµοτελειακά θα έρθει, ακόµη και αν οι σηµερινοί πολιτικοί ηγέτες δεν µπορούν λόγω πασιφανούς έλλειψης ικανοτήτων ή δεν θέλουν λόγω διαφορετικής ανθρωπιστικής θεώρησης των πραγµάτων να την δηµιουργήσουν. Απλά λοιπόν χάνουν την ευκαιρία τους να καταγραφούν στην ιστορία ως εξελικτικά θετικά πρόσηµα ενός οράµατος που συνεχίζει να µεγαλώνει γενιές και γενιές. Το ευρωκοινοβούλιο έχει αποκτήσει αρµοδιότητες που το καθιστούν πλέον ισότιµο εταίρο του συµβουλίου των αρχηγών κρατών και θα ήθελα να έχω ένα «δεύτερο γύρο» για να παλέψω όσο µπορώ για να µην χάνεται χρόνος.

Ποια είναι η γνώµη σας για τη νέα ΚΑΠ και πώς κρίνετε την κυβερνητική προετοιµασία;
Η νέα ΚΑΠ είναι προ των πυλών και µέχρι τον Αύγουστο καλούνται τα κράτη-µέλη να λάβουν τις αποφάσεις τους σχετικά µε τον εθνικό τρόπο εφαρµογής. Προσωπικά µου έχει δηµιουργηθεί ένας έντονος προβληµατισµός σχετικά µε τους πολλούς βαθµούς ελευθερίας εθνικής εφαρµογής. ∆υστυχώς, αν η νέα ευρωβουλή συνεχίσει την περπατησιά αυτής που αποχωρεί, στην επόµενη αναθεώρηση θα χαθεί το πλαίσιο της κοινής πολιτικής και θα καταλήξουµε σε εθνικές αγροτικές πολιτικές.
Σχετικά µε την κυβερνητική προετοιµασία, δίχως να µπορώ να έχω θεσµική ενηµέρωση, µπορώ µε σιγουριά να καταθέσω ότι το ΥπΑΑΤ έχει να επιδείξει σηµαντικά βήµατα προώθησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της ψηφιακής τεχνολογίας.
Ωστόσο, δεν µπορώ να µην αναφερθώ στο γεγονός ότι η δηµόσια διαβούλευση των προθέσεων του υπουργείου σχετικά µε την εφαρµογή της νέας ΚΑΠ και ειδικά µε τον διαχωρισµό των περιφερειών έχει καθυστερήσει τόσο που δεν δικαιλογείται.

Πιστεύετε κι εσείς στην κρυµµένη δύναµη της γεωργίας και κτηνοτροφίας ή τελικά µαταιοδοξούµε;
Σίγουρα δεν µαταιοδοξούµε. Αλλά και σίγουρα χρειάζεται ένα ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης. Ας ξεκινήσω λοιπόν µε την κτηνοτροφία. Το πρώτο πράγµα που απαιτείται είναι να καθοριστεί είναι το περιβάλλον άσκησής της, ήτοι ξεκινάµε µε τους βοσκοτόπους. Την προηγούµενη εβδοµάδα πολύ σωστά η ηγεσία του ΥπΑΑΤ έφερε στη Βουλή και κατόρθωσε εν µέσω αντιδράσεων (τις οποίες δεν µπορώ να κατανοήσω) να νοµοθετήσει τον εναρµονισµό του εθνικού ορισµού του βοσκοτόπου µε τον κοινοτικό. Με αυτό τον τρόπο «απελευθερώνεται» σηµαντική αγροτική έκταση που µπορεί να διατεθεί για την κτηνοτροφία.
Για την µεν γεωργία, απλά θα περιοριστώ στα της οικογενειακής γεωργίας και πως αυτή µπορεί να αποτελέσει εργαλείο ευρύτερης οικονοµικής πολιτικής για ανάπτυξη, θέσεων εργασίας και ενίσχυσης της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας. Ας δούµε πως λοιπόν να την στηρίξουµε.

Τι οφείλει να προσέξει ο σηµερινός υπουργός Θανάσης Τσαυτάρης;
Ο Υπουργός έχει προσπαθήσει σε ένα αρκετά δύσκολο περιβάλλον να παρέµβει και να προωθήσει αγροτικές πολιτικές που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ενδεικτικά µπορώ να αναφέρω την στήριξη στα ψυχανθή, την προώθηση των αγορών αγροτών (farmers markets) και εν γένει την ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Ωστόσο λείπει η µεγάλη εικόνα, λείπει η σύνθεση του παζλ, λείπει η απάντηση στο πως όλα αυτά τα εν µέρη αποσπασµατικά κοµµάτια συνθέτουν µια ολοκληρωµένη παρέµβαση στην αγροτική παραγωγή και οικονοµία του τόπου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Γεννήθηκε και µεγάλωσε στην Αθήνα µε καταγωγή από τη Λαµία. Είναι Οικονοµολόγος. Έχει διατελέσει βουλευτής ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδας (2009-2012), υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης (2009-2010). Ευρωβουλευτής- Μέλος της Σοσιαλιστικής Οµάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2004-2009). Σύµβουλος ιδιωτικού και συνεταιριστικού τοµέα σε ζητήµατα ανάπτυξης και επενδύσεων. Έχει γράψει βιβλία και µελέτες για τη διατροφική ασφάλεια στην Ε.Ε., το ρόλο του ευρώ στον Αγροτικό Τοµέα και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις ενώ αρθρογραφεί για την αγροτική ανάπτυξη και τη νέα ΚΑΠ καθώς και για οικονοµικά και αναπτυξιακά θέµατα.

Συνέντευξη στον Γιάννη Πανάγο από το 444ο φύλλο της εφημερίδας Agrenda
Από το Blogger.