Header Ads

Καταγγελία εργαζομένων Vodafone: «Απόλυση με αυτοματοποιημένο e-mail χωρίς καμία ενημέρωση»

eurokinissi

Απόλυση εργαζομένου µε αυτοµατοποιηµένο e-mail καταγγέλλει το Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων Vodafone.

Όπως αναφέρει, την προηγούμενη Παρασκευή 24/6 εργαζόμενος στο τµήµα του shop support ενώ διεκπεραίωνε τις εργασίες του στη λήξη της βάρδιάς του, πρόσεξε ένα αυτοµατοποιηµένο e-mail συστήµατος στην αγγλική, το οποίο τον ενηµέρωνε ουσιαστικά πως απολύεται.

Το κείµενο του e-mail ανέφερε:

«Subject: Off Boarding - Leaving the company workflows.reminder@vodafone.com

Dear colleague,

In order to complete all necessary actions before you leave Vodafone, please complete the following:

1. Submit a complete and signed Exit Checklist to the HR Services team before your departure date.
2. Complete the Exit Survey or Interview where applicable. You will receive a new email with an online link for the procedure.
3. Submit the F257 form regarding your VDF own number. You can either choose to transfer the line to retail tariff. If the relevant form is not received until your last working day, the line will be automatically disconnect 7 days after your last working day.

If you have any questions, please contact the HR Services team through ASKHR. Thank you».

Και η μετάφραση του e-mail:

«Αγαπητέ συνάδελφε,

Προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες πριν την αποχώρησή σου από τη Vodafone, σε παρακαλούμε να συμπληρώσεις τα ακόλουθα:

1. Υποβάλετε μια πλήρη και υπογεγραμμένη Λίστα Ελέγχου Εξόδου στην ομάδα HR Services πριν από την ημερομηνία αναχώρησής σας.
2. Συμπληρώστε την έρευνα ή τη συνέντευξη εξόδου, κατά περίπτωση. Θα λάβετε ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με έναν ηλεκτρονικό σύνδεσμο για τη διαδικασία.
3. Υποβάλετε το έντυπο F257 σχετικά με τον δικό σας αριθμό VDF. Μπορείτε να επιλέξετε τη μεταφορά της γραμμής σε τιμολόγιο λιανικής. Εάν το σχετικό έντυπο δεν παραληφθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα σας, η γραμμή θα αποσυνδεθεί αυτόματα 7 ημέρες μετά την τελευταία εργάσιμη ημέρα σας.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού μέσω του ASKHR. Σας ευχαριστούμε»

Επισηµαίνεται από το Σωματείο πως ο εργαζόμενος εργαζόταν επί σειρά ετών, τελευταία είχε υπογράψει και τη σχετική ατοµική σύµβαση τηλεργασίας που είχαν αποστείλει στο τµήµα και δεν είχε την παραµικρή ενηµέρωση πως πρόκειται να τερµατιστεί η σχέση εργασίας του ή ότι υφίσταται το οποιοδήποτε θέµα.

Ο εργαζόμενος είχε βρεθεί στο τµήµα µετά τη συγχώνευση µε την Cyta, της οποίας το προσωπικό έχει αποδεκατιστεί και έχει οδηγηθεί στην ανεργία στο µεγαλύτερό του ποσοστό.

«Το γεγονός απόλυσης συναδέλφου µέσω… συστήµατος είναι προκλητικό και δείχνει ξεκάθαρα το «ενδιαφέρον» της διοίκησης για το προσωπικό της.

Την περίοδο της πανδηµίας «σιωπηρά» η διοίκηση της εταιρείας έχει µειώσει σηµαντικά το προσωπικό ειδικά στη διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών και στη διεύθυνση πωλήσεων. Οι µειώσεις αυτές έχουν γίνει τόσο µε συγκαλυµµένες απολύσεις (τερµατισµό σύµβασης ορισµένου χρόνου) όσο και µε ευθείες απολύσεις.

Είναι εµφανές πως η διοίκηση θα προσπαθήσει να συνεχίσει την αποψίλωση του παλαιότερου προσωπικού µε διάφορους τρόπους. Απέναντι σε αυτούς τους σχεδιασµούς οφείλουµε να αντιδράσουµε.

∆εν αποδεχόµαστε καµία απόλυση και συµπαραστεκόµαστε στον κάθε συνάδελφο που βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Σήµερα είναι αυτός, αύριο θα είµαστε εµείς. Σε περίπτωση κοινοποίησης απόλυσης ερχόµαστε άµεσα σε επικοινωνία µε το διοικητικό συµβούλιο του» αναφέρει το Σωματείο εργαζομένων.

#VODAFONE #ΑΠΟΛΥΣΗ #ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Η συνέχεια εδώ
Από το Blogger.