Header Ads


ΓΛΙΤΩΣΤΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100€ ΤΟ ΧΡΟΝΟ!

Συγκρίνετε τις τιμές ΟΛΩΝ των παρόχων ρεύματος και βρείτε το καλύτερο!
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ!

Προκήρυξη για προσλήψεις στον δήμο Κομοτηνής

Προκήρυξη για προσλήψεις στον δήμο Κομοτηνής

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την αντιµετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Κοµοτηνής» και συγκεκριµένα για την εύρυθµη λειτουργία των Παιδικων Σταθµών, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση, Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Κοµοτηνής» {∆/νση: Γρηγ. Μαρασλή 1 (Πολυλειτουργικό), Τ.Κ. 69133, τηλ: 25310-23175}, αρµόδια για την παραλαβή είναι η κ. Μαρία Μερέτη κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία επτά (07) ηµερών από την επόµενη της ανάρτησης στη ∆ιαύγεια, στο χώρο ανακοινώσεων του Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Κοµοτηνής» (ΓΡ. Μαρασλή 1) , στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ηµαρχιακού καταστήµατος (Πλ. Βιζυηνού 1), καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κοµοτηνής (www.komotini.gr) και στην ιστοσελίδα του Νοµικού Προσώπου (www.kemeak.gr), δηλ. από 27.02.2020 έως και την 04-03-2020 ∆. ΠΡΟΣΛΗΨΗ Η υπηρεσία προσλαµβάνει το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου αµέσως µετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύµβασής τους, αντικαθίστανται µε άλλους από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαµβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόµενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι συµπληρώσεως της εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνο.

Δείτε περισσότερα εδώ

  • ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
  • ΔΗΜΟΙ
  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  • ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
    Η συνέχεια εδώ
    Από το Blogger.