Header Ads

ΑΣΕΠ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 207 προσλήψεις στην Ελληνική Αστυνομία

ΑΣΕΠ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 207 προσλήψεις στην Ελληνική Αστυνομία

ΑΣΕΠ: Σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων επτά (207) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέσω ΑΣΕΠ, συνολικά διακοσίων επτά (207) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας, Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής που εδρεύει στο Νομό Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά Υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη της εμπειρίας τους καθώς και των λοιπών ιδιοτήτων τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4 «Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών» της υπ’ αριθμ. 6481/6/745-θ/8-6-2018 (ΦΕΚ 2211/τ. Β΄/13-6-2018) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 173 Τ.Κ. 11522 - ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, υπ´ όψιν κου Γρηγορίου Τσαλή, (τηλ. Επικοινωνίας 210 6476041 – 210 6476039).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες, Έντυπα – Διαδικασίες ,Διαγωνισμών Φορέων , Ορ. Χρόνου ΣΟΧ β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι , Ανεξάρτητες και άλλες αρχές , ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες ,Έντυπα – Διαδικασίες , Διαγωνισμών Φορέων, Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Η προκηρυξη εδώ

Γεωργία Μισεμικέ
Από το Blogger.