Header Ads

Η αναξιοκρατία δεν έχει σταματήσει ακόμα

Δελτίο τύπου:
Σκοπός δημιουργίας και λειτουργίας των δημόσιων επιχειρήσεων είναι να προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες στο μικρότερο δυνατόν τίμημα για τους πολίτες της χώρας.
Επειδή η λογική της συγκυβέρνησης (καθώς και των προηγούμενων κυβερνήσεων) όσον αφορά στην ύπαρξη των Δημοσίων Επιχειρήσεων είναι για να βολεύει τα «δικά» της παιδιά στις διοικήσεις των Α.Ε οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Θανάσης Πετράκος και Ευγενία Ουζουνίδου κατέθεσαν την παρακάτω ερώτηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: «Με κομματικά εξαρτημένες διοικήσεις το νέο παραγωγικό μοντέλο της ΔΕΗ όπως το οργανώνει η συγκυβέρνηση»

Η ΔΕΗ Α.Ε καθώς και οι θυγατρικές τους δεν έχουν καταφέρει έως σήμερα να εκσυγχρονιστούν και να αποτελέσουν αναπτυξιακό και παραγωγικό πυλώνα της οικονομίας, λόγω του ότι υπάρχει στενός εναγκαλισμός της με το κράτος, την κομματοκρατία και την αναξιοκρατία.

Στο πνεύμα αυτό αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στις διοικήσεις των θυγατρικών εταιρειών της ΔΕΗ όπως ΔΕΗ Ανανεώσιμες, ΔΕΔΔΗΕ. Επίσης αλλαγές πραγματοποιήθηκαν και στο Εποπτικό Συμβούλιο του ΑΔΜΗΕ. Οι αλλαγές αυτές τόσο στις δυο θυγατρικές εταιρείες της ΔΕΗ Α.Ε ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΗ Ανανεώσιμες όσο και στο Εποπτικό Συμβούλιο του ΑΔΜΗΕ πραγματοποιηθήκαν με άξονα ικανοποίηση πολιτευτών και συνεργατών μελών της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ χωρίς την απαραίτητη αιτιολόγηση καθότι η προηγούμενη διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε έληγε στις 29 Μαρτίου 2015, και στην ΔΕΗ Ανανεώσιμες είχε λήξει η θητεία μόνο του Διευθύνοντα Συμβούλου και στον ΑΔΜΗΕ λήγει στις 28/2/2015.

Επιπλέον οι αλλαγές στον ΑΔΜΗΕ πραγματοποιήθηκαν κατά παράβαση του νόμου 4001/2011 που στο άρθρο 106 αναφέρει «Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη και συγκροτείται από πρόσωπα με εξειδικευμένη εμπειρία στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας» και «Η ταυτότητα και οι όροι που διέπουν τη θητεία, τη διάρκεια και τη λήξη της περιόδου απασχόλησης ή ανανέωσης και οι λόγοι κάθε προτεινόμενης απόφασης τερματισμού της περιόδου απασχόλησης των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου κοινοποιούνται στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δύναται να προβάλει αντιρρήσεις για τα μέλη που πρέπει να πληρούν τα κριτήρια σύμφωνα με την παράγραφο 6 εντός τριών (3) εβδομάδων από την κοινοποίηση των προτεινόμενων μελών:

(α) εφόσον προκύψουν αμφιβολίες όσον αφορά την επαγγελματική ανεξαρτησία του προσώπου που έχει διοριστεί ως μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου,

(β) στην περίπτωση πρόωρης λήξης της περιόδου απασχόλησης, εάν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την αιτιολόγηση της πρόωρης λήξης. Εντός της ίδιας προθεσμίας η ΡΑΕ δύναται να καλεί σε ακρόαση τα προτεινόμενα μέλη.,»

Τα προτεινόμενα στελέχη όχι μόνο στερούνται της εξειδίκευσης στον αντικείμενο αλλά και για τα μέλη που λήγει πρόωρα η θητεία τους δεν υπάρχει επαρκή αιτιολόγηση καθότι δεν δημοσιοποιήθηκαν προβλήματα που αφορούσαν στην λειτουργία του ΑΔΜΗΕ.

Επειδή οι αλλαγές που αποφασίστηκαν από την ΔΕΗ Α.Ε σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του τύπου πραγματοποιήθηκαν για να ικανοποιήσουν πολιτικά στελέχη και πολιτευτές της συγκυβέρνησης (http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_19/02/2013_511724 , http://www.capital.gr/News.asp?id=1734475 κτλ ), οδηγούν στην περαιτέρω απαξίωση της ΔΕΗ Α.Ε και διευκολύνουν το πλήρες ξεπούλημά της .

Επειδή οι αλλαγές στερούνται επαρκούς αιτιολόγησης και μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στην ΔΕΗ Α.Ε. λόγω της επιστημονικής ανεπάρκειας και της μη ενασχόλησης στο αντικείμενο των επιλεγμένων στελεχών.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Γιατί πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στα ΔΣ των Θυγατρικών της ΔΕΗ ΑΕ ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΗ Ανανεώσιμες;
Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή των στελεχών που τα απαρτίζουν;
Για ποιο λόγο προωθήθηκαν οι αλλαγές στο Εποπτικό Συμβούλιο του ΑΔΜΗΕ; Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν τα πρόσωπα; Ποια η αιτιολόγησή της στην ΡΑΕ; Η ΡΑΕ έχει κάνει δεκτές τις αιτιάσεις της ΔΕΗ;
Η επιλογή κομματικών στελεχών, ακόμη και μη σχετικών με το αντικείμενο εργασιών των εταιρειών αυτών, αποτελεί πολιτική επιλογή της κυβέρνησης για μεγαλύτερη απαξίωση και ξεπούλημα της ΔΕΗ Α.Ε;

Οι Ερωτώντες ΒουλευτέςΠετράκος ΑθανάσιοςΟυζουνίδου ΕυγενίαΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Από το Blogger.