Header Ads

ΒΙΝΤΕΟ: Τι απάντησε ο Υφυπουργός για το Τελωνείο Πτολεμαΐδας


Κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Γεώργιος Μαυραγάνης δεσμεύτηκε στην επανεξέταση του σχεδιασμού που αφορά το Τελωνείο Πτολεμαϊδας. Η κ. Μακρή στις τοποθετήσεις της επισήμανε τα προβλήματα που πρόκειται να δημιουργηθούν και προειδοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών για τις αρνητικές συνέπειες.
Παρέδωσε τα σχετικά υπομνήματα στον Υφυπουργό και τόνισε το πλήγμα για την εμπορική δραστηριότητα και τα έσοδα που πρόκειται να υπάρξει από την υποβάθμιση της υπηρεσίας. Η κ. Μακρή θα συνεχίσει τις ενέργειες, ώστε να ανατραπεί πλήρως ο σχεδιασμός της κυβέρνησης και όπως στην περίπτωση της Δ.Ο.Υ. έτσι και στην περίπτωση του Τελωνείου να μην υπάρξει καμία αρνητική επίπτωση για την περιοχή.Η κ. Μακρή κατά την πρωτολογία της επισήμανε ότι «Σύμφωνα με το σχέδιο ανασυγκρότησης των τελωνειακών υπηρεσιών της χώρας το Τελωνείο Πτολεμαΐδας υποβαθμίζεται, καθώς μετατρέπεται σε τοπικό γραφείο με έναν και μόνο υπάλληλο. Οι περισσότερες αρμοδιότητες του Τελωνείου Πτολεμαΐδας θα υπάγονται πλέον στην διεύθυνση τελωνείων Καστοριάς, ενώ οι υπάλληλοί του θα μεταφερθούν στις αντίστοιχες υπηρεσίες Καστοριάς και Φλώρινας.

Το Τελωνείο Πτολεμαΐδας έχει διττό εξαγωγικό και εισαγωγικό χαρακτήρα και κύριο γνώρισμα την είσπραξη Φ.Π.Α. των λιγνιτών της Δ.Ε.Η. και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του Φ.Π.Α. των λιγνιτών επιχειρήσεων, όπως επίσης και των εισαγωγών υλικών και μηχανημάτων της Δ.Ε.Η..

Το Τελωνείο έχει την αρμοδιότητα για την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας σε όλη την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, όπου υφίστανται 200 άμβυκες παραγωγής τσίπουρου, 30 ιδιωτικές αποθήκες εναπόθεσης εμπορευμάτων, μία αποθήκη αποταμίευσης, 2 αποθήκες οχημάτων, 9 πρατήρια πώλησης υγραερίου.

Επίσης, ασκεί ελέγχους για τη νόμιμη διάθεση λιγνίτη σε 4 ατμοηλεκτρικούς σταθμούς της Δ.Ε.Η. της περιοχής και για την επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 70 επιχειρήσεων της περιοχής.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως τα έσοδα του Τελωνείου Πτολεμαΐδας για το έτος 2012 ανέρχονται στο ποσό της τάξεως των 7 εκατομμυρίων ευρώ. Η τοπική κοινωνία είναι ανάστατη και αναμένει εναγωνίως να μας απαντήσετε τι προτίθεστε να πράξετε σχετικά με το Τελωνείο Πτολεμαΐδας. Πιστεύετε πως πρέπει να υποβαθμιστεί ένα τελωνείο με αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά;»Στην απάντηση του ο κ. Μαυραγάνης διευκρίνησε ότι «θα ήθελα, κατ’ αρχάς, να σας ενημερώσω ότι στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των οργανικών δομών του Υπουργείου Οικονομικών, μετά από σχέδιο που έχει υποβληθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις, όπως και εσείς αναφέρατε, για τα τελωνεία.

Το πρώτο που θα ήθελα να παρατηρήσω είναι ότι σε σχέση με τα τελωνεία από το 2010 έχει γίνει μια αξιοσημείωτη μείωση δομών, η οποία έχει αγγίξει το ποσοστό του 40%. Από εκεί έχουν προέλθει και εξοικονομήσεις πόρων.

Όταν η Επιτροπή Αξιολόγησης Δομών του Υπουργείου Οικονομικών από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2012 η κατάσταση αναφορικά με τα τελωνεία ήταν η ακόλουθη: 51 Τελωνεία Α΄ τάξης, 42 Τελωνεία Β΄ τάξης, 3 Τελωνεία Γ΄ τάξης και 4 τοπικά τελωνειακά γραφεία.

Βεβαίως, η Επιτροπή του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει υποβάλει τις προτάσεις και το Υπουργείο Οικονομικών έχει υποβάλει και αυτό προς την Επιτροπή σχετικές προτάσεις, οι οποίες, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για μεταρρύθμισης, έχοντας, όμως, και ως βασικό κριτήριο τη μη διατάραξη της είσπραξης των δημοσίων εσόδων, έχουμε προτείνει μία λογική που λαμβάνει ως χρονικό ορόσημο την έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος isis.net, το οποίο θα είναι έτοιμο μέσα στο 2013.

Στη συνέχεια θα έχουμε υποβάλει σχετικές παρατηρήσεις μέσα από μία διαβούλευση που έχουμε κάνει τόσο με την υπηρεσία, την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Τελωνείων όσο και με την Ομοσπονδία και την τεχνική βοήθεια, η οποία μας παρέχεται από το εξωτερικό.

Οι προτάσεις αυτές οι οποίες έχουν υποβληθεί και στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να διαμορφωθεί η οριστική θέση για τα τελωνεία.»Η κ. Μακρή απάντησε στον Υφυπουργό ότι «Οφείλετε ως Κυβέρνηση να διασφαλίσετε τα συμφέροντα μιας περιοχής που ήδη πλήττεται από την κρίση αλλά και από τις πολιτικές της Κυβέρνησης. Η Πτολεμαΐδα σας υπενθυμίζω ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Νομού Κοζάνης και δεν είναι δυνατόν να προβαίνετε σε καταργήσεις δομών που δεν ανταποκρίνονται σε πραγματικά δεδομένα. Εκτός των άλλων, η Πτολεμαΐδα είναι μεν η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Νομού Κοζάνης, όμως, ο πληθυσμός της ξεπερνά αυτόν των πρωτευουσών νομών. Γι’ αυτόν το λόγο οφείλετε να εξετάσετε με σοβαρότητα το θέμα, που είπατε ότι θα προβείτε σε κάποια διαβούλευση, για να αποφασίσετε, ώστε να μην προβείτε σε υποβάθμιση του Τελωνείου, αφού σας επαναλαμβάνω, ότι το Τελωνείο καλύπτει την εξαγωγική δραστηριότητα μεγάλων επιχειρήσεων, έχει πολύ μεγάλο κύκλο εργασιών και έχει διπλασιάσει τα έσοδά του.

Επίσης, θέλω να σας επισημάνω να εξετάσετε εάν υπάρχει η δυνατότητα παραχώρησης στέγης σε ελεύθερο κτίσμα του δημοσίου, προκειμένου να περιοριστούν τα λειτουργικά του έξοδα από την εξοικονόμηση του ενοικίου. Υπάρχει η πρόταση να εξεταστεί το ενδεχόμενο στέγασης του Τελωνείου Πτολεμαΐδας στο Διοικητήριο που ανήγειρε η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, στο Αγροκήπιο και βρίσκεται στο στάδιο της αποπεράτωσης.

Θα ήθελα να εξετάσετε σοβαρά το θέμα και να μην προβείτε σε καμία ενέργεια που θα πλήξει καίρια τη Δυτική Μακεδονία και την πόλη της Πτολεμαΐδας. Σας υπενθυμίζω ότι η λειτουργία του έχει, όπως σας είπα στην πρωτολογία μου, άμεση σχέση με τις λειτουργίες της ΔΕΗ εν όψει μάλιστα της επικείμενης έναρξης κατασκευής της πέμπτης μονάδας –Πτολεμαΐδα 5- που περιλαμβάνει μελέτη, προμήθεια, εκτελωνισμό και εγκατάσταση, καθώς μόνο η κατασκευή της νέας αυτής λιγνιτικής μονάδας, προϋπολογισμού 1.300.000.000 ευρώ με τα προϊόντα, υλικά και ανταλλακτικά τα οποία θα χρειαστούν να εισαχθούν από το εξωτερικό, θα μπορούσε να δικαιολογήσει την ύπαρξη του Τελωνείου στην περιοχή. Η εισαγωγή των αντικειμένων από τους εργολάβους για τις εργασίες της ΔΕΗ είναι αρμοδιότητα μόνο του Τελωνείου Πτολεμαΐδας, ενώ για οποιαδήποτε εμπορική διαδικασία για την καταβολή κάποιου τέλους, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να πάει σε γειτονικές πόλεις, κάτι το οποίο θα διαλύσει την εμπορική δραστηριότητα της περιοχής.

Ο σχεδιασμός σας είναι εκ των προτέρων λανθασμένος εάν αποφασίσετε να κλείσετε το Τελωνείο, γιατί έτσι θα καταδικάσετε την εμπορική κίνηση μίας περιοχής, που προσπαθεί να αυξήσει τις εξαγωγές προς όφελος της οικονομίας της χώρας.

Θα πρέπει, εν τέλει, να μας διευκρινίσετε τι πρόκειται άμεσα, πολύ άμεσα να κάνετε με το Τελωνείο, τι σχεδιάζετε και πώς θα εξυπηρετήσουν οι υπηρεσίες σας όλον αυτόν τον όγκο προϊόντων που δεν θα μπορεί πλέον να εκτελωνιστεί», κατέληξε.Στη δευτερολογία του ο κ. Μαυραγάνης ξεκαθάρισε ότι «δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Συνεπώς, δεν θέλω να προκαταλάβω την τελική απόφαση, όμως το Υπουργείο Οικονομικών, με βάση και τα κριτήρια προσωπικού, της είσπραξης των εσόδων, αλλά και των τοπικών ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν σε τελωνεία, έχει διαμορφώσει πρόταση, την οποία έχει καταθέσει και, όπως ξέρετε, η απόφαση για το σχετικό θέμα θα ληφθεί μέσα από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης.

Όπως είπατε, όμως, έχουμε εντοπίσει ακριβώς τις ιδιαιτερότητες και του συγκεκριμένου τελωνείου, ότι εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες της ΔΕΗ, και έχουμε υποβάλει μία πρόταση, η οποία είναι διαμορφωμένη με βάση κριτήρια, όπως κάναμε στην περίπτωση της συγχώνευσης των ΔΟΥ.

Συνεπώς, δεν μπορώ να σας πω αυτήν τη στιγμή την τελική απόφαση. Είναι σε στάδιο διαβούλευσης. Ευχαρίστως, μόλις έχουμε το αποτέλεσμα αυτής της διαβούλευσης, να ενημερώσω το Κοινοβούλιο.»


Από το Blogger.