Νεα Πτολεμαιδας

Rss - Νέα ΠτολεμαΐδαςEpikoinonia me Nea PtolemaidasYoutube Nea PtolemaidasTwitter PtolemaidaFacebook Ptolemaida

27/3/14

Τι προβλέπεται για καταργήσεις, αξιολόγηση & διαθεσιμότηταΔημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως - Αρ. Φύλλου 74 - ο Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις και συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις».


Στο σχετικό Νόμο αναφέρονται, κυριότερα, οι καταργήσεις - συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα, η διαδικασία αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, οι αποσπάσεις - μεταθέσεις δημοσίων υπαλλήλων σε παραμεθόριες περιοχές και οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στο Νόμο, κατά τη διαδικασία «διαθεσιμότητας» υπαλλήλων του Δημοσίου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Ο Ν.4250/2014 | Προβολή/κατέβασμα


Από το Blogger.
-