Header Ads

Η Ν.Ε ΠΑΣΟΚ Κοζάνης διαφωνεί καθέτως με την επιχειρούμενη πώληση της ΔΕΗ

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΑΣΟΚ

σ. Ευάγγελο Βενιζέλο
Σύντροφε Πρόεδρε

Με την παρούσα επιθυμούμε να εκφράσουμε την διαφωνία μας στους χειρισμούς της κυβέρνησης, της οποίας ο εταίρος είναι το κόμμα μας, επί του θέματος της ενέργειας.


Πιο συγκεκριμένα:

Στις 12.2.2014, η κυβέρνηση στην οποία το ΠΑΣΟΚ συμμετέχει ως κυβερνητικός εταίρος, ψήφισε τον Νόμο 4237/14 με τον οποίο ανοίγει ο δρόμος για την πώληση του 66% της ΑΔΜΗΕ σε ιδιώτη ¨επενδυτή¨. Στις δε 10.3.2014 τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για τη ¨Δημιουργία νέας Καθετοποιημένης Εταιρίας Ηλεκτρικής Ενέργειας¨ η οποία θα προκύψει από την πώληση του Παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε.

Όλα τα παραπάνω είναι απόρροια της από 24.7.2013 ΠΥΣ. Μιας διαδικασίας που κρίνεται επιεικώς απαράδεκτη για τα κοινοβουλευτικά δεδομένα και η οποία δυστυχώς συνηθίζεται την τελευταία Κοινοβουλευτική περίοδο.

Σύντροφε Πρόεδρε

Το ΠΑΣΟΚ, κατεξοχήν Ευρωπαϊκό και ταυτόχρονα μεταρρυθμιστικό κόμμα, ως Κυβέρνηση για τα θέματα της Ενέργειας προχώρησε άμεσα στην ψήφιση αντίστοιχων Νόμων για την εναρμόνιση της χώρας με όλες τις οδηγίες της Ε.Ε που είναι υποχρεωτικές για τα κράτη μέλη.

Σημειώνουμε ότι με τον Νόμο 2773/99 «Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – Ρύθμιση θεμάτων Ενεργειακής Πολιτικής και λοιπές διατάξεις», εναρμονίστηκε η χώρα μας με την οδηγία 96/92/ΕΚ.

Στη συνέχεια με το Νόμο 3175/2003, η Ελληνική Δημοκρατία προβαίνει στη θέσπιση κοινών κανόνων που αφορούν στην Παραγωγή, Μεταφορά, τη Διανομή και την Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας που επιβάλλει η Οδηγία 2003/54/ΕΚ.

Τέλος η Οδηγία 2009/72/ΕΚ, επιβάλλει κοινούς κανόνες στην Εσωτερική αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας των κρατών μελών.

Για το λόγο αυτή η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ψηφίζει το Νόμο 4001/2011 για τη ¨Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού¨ και εναρμονίζεται με την παραπάνω Οδηγία ενώ η ΔΕΗ προχωρά άμεσα στην απόσχιση κλάδων που επιβάλλει η Οδηγία και δημιουργούνται η ΑΔΜΗΕ και η ΔΕΔΗΕ.

Οι δύο αυτές θυγατρικές, που ανήκουν 100% στη Μητρική ΔΕΗ Α.Ε, είναι απολύτως συμβατές με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ και δεν προκύπτει από πουθενά η υποχρέωση για ιδιοκτησιακό διαχωρισμό της ΑΔΜΗΕ που η κυβέρνηση ψήφισε στις 12.2.2014.

Σύντροφε Πρόεδρε

Όπως εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς, οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ τα έτη 1999, το 2003 αλλά και το 2011 ήταν αυτές που νομοθέτησαν προκειμένου να εναρμονιστεί η χώρα μας με τις υποχρεωτικά εκτελεστέες Οδηγίες της Ε.Ε

Βάσει των ανωτέρω στην χώρα μας δημιουργήθηκε το θεσμικό πλαίσιο που ήταν απαραίτητο για την απελευθέρωση της αγοράς Η/Ε και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ενώ το 2003 η ΔΕΗ -ως μονοπώλιο- κάλυπτε το 98% της ζήτησης της χώρας μας σήμερα, εν έτη 2014, καλύπτει ΜΟΝΟ το 64,5% της ζήτησης της ηλεκτρικής ενέργειας το οποίο και βαίνει μειούμενο.

Το υπόλοιπο ποσοστό του 35,5% καλύπτεται από τους ιδιώτες Ανεξάρτητους Παραγωγούς και μάλιστα με αυξητικές τάσεις. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στην Ελλάδα του 2014 υπάρχει πλήρης απελευθέρωση στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και ότι ο ανταγωνισμός λειτουργεί, παρόλο που υπάρχουν απίστευτες στρεβλώσεις στο θεσμικό πλαίσιο σε βάρος της ΔΕΗ Α.Ε.

Η Ν.Ε ΠΑΣΟΚ Κοζάνης είναι σε θέση να γνωρίζει ότι η αναφορά – δέσμευση της χώρας μας στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής τον Ιούνιο του 2011, για την αποκρατικοποίηση και πώληση της ΔΕΗ Α.Ε, έγινε με την ¨απειλή του πιστολιού στον κρόταφο¨ από την Τρόικα και κατ απαίτηση συμφερόντων.

Για όσους υποστηρίζουν ότι η πώληση της υποτιθέμενης «Μικρής ΔΕΗ» γίνεται για αναπτυξιακούς και επενδυτικούς λόγους (γιατί δήθεν οι ιδιώτες ανταγωνιστές δεν έχουν πρόσβαση στον λιγνίτη) πρέπει να σε πληροφορήσουμε Πρόεδρε ότι αυτό δεν ισχύει αφού υπάρχουν εκμεταλλεύσιμα λιγνιτικά αποθέματα τα οποία δεν έχουν παραχωρηθεί στη ΔΕΗ (Φλώρινα, Ελασσόνα, Δράμα, Καβάλα) ενώ, έχουν δοθεί στους υποτιθέμενους ιδιώτες επενδυτές δύο άδειες για κατασκευή Μονάδων Παραγωγής Η/Ε με καύσιμο τον λιγνίτη. Η πρώτη από τον 11/2007 και η δεύτερη στις 10.3.2010 και μέχρι σήμερα δεν πραγματοποιήθηκε καμία απολύτως επένδυση.

Είναι δε βέβαιο ότι κατ΄ εντολή της Τρόικας μέσω του σχεδίου οι υποτιθέμενοι ¨επενδυτές¨ θέλουν προς ίδιον όφελος το φιλέτο του Ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της χώρας (και ειδικά αυτό της Βόρειας Ελλάδας), που δημιουργήθηκε από την ΔΕΗ Α.Ε. Σε διαφορετική περίπτωση είναι αδύνατον να αντιληφθούμε το πώς σε αυτό το απαράδεκτο Σχέδιο Νόμου επιλέχθηκε το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο:

ü Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν οι μονάδες που φέρονται να απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο της νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρισμού και γιατί άλλαξε ο αρχικός σχεδιασμός που προέβλεπε η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ 24.7.2013) αυξάνοντας τα προς πώληση MW υδροηλεκτρικής ισχύος σε 902MW από 500MW εντάσσοντας μάλιστα στον σχεδιασμό το μεγαλύτερο αντλητικό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Νέστου), δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να λειτουργεί περισσότερες ώρες.

ü Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στο κόστος άρδευσης των εκτάσεων αγροτικής γης;

ü Επιπλέον, ποιος φορέας θα έχει την ευθύνη διαχείρισης των υδάτων σε περιόδους πλημμυρίδας αλλά και ξηρασίας και ποιος θα εκμεταλλεύεται τις παραλίμνιες και παραποτάμιες περιοχές;

ü Γιατί δεν συμπεριλαμβάνετε στο Σχέδιο αντίστοιχο ποσοστό του νησιωτικού συμπλέγματος, από τους Αυτόνομους Σταθμούς Παραγωγής (ΑΣΠ);

ü Ποια θα είναι τα κριτήρια για την επιλογή του αντίστοιχου ποσοστού της πελατειακής βάσης (Εμπορία);

ü Από ποιους οφειλέτες θα διεκδικήσει η νέα εταιρεία το 30% του 1,3 δις των οφειλών τους προς τη ΔΕΗ εκ των οποίων μάλιστα τα 200 εκατομμύρια είναι οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου;

ü Υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των εμπλεκομένων δανειστών (τράπεζες) ότι η νέα εταιρεία θα αναλάβει το ποσοστό του 30% (ήτοι το 1,45 δις επί του συνολικού χρέους της ΔΕΗ που ανέρχεται σε 4,8 δις ευρώ).

ü Θα αποτελεί υποχρέωση της νέας εταιρείας –και αν ναι, με ποιόν τρόπο θα το κάνει- το να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε Βιομηχανίες Υψηλής Τάσης μετά την έκπτωση των τιμολογίων που επέβαλε η Κυβέρνηση στη ΔΕΗ;

ü Το βάρος της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, σε τιμή κάτω του κόστους, προς την εταιρεία Αλουμίνιον της Ελλάδας θα συνεχίσει να το επωμίζεται μόνο η ΔΕΗ Α.Ε;

ü Γιατί η νέα εταιρεία δεν αναλαμβάνει μέρος των ειδικών τιμολογίων όπως νησιών, αγροτών, πολυτέκνων, κοινωνικό τιμολόγιο; Θα επιβάλετε και στη νέα εταιρεία αντίστοιχες μειώσεις για τις περιόδους αιθαλομίχλης;

ü Θα συνεχίσει η ΔΕΗ Α.Ε να είναι προμηθευτής καθολικής υπηρεσίας και προμηθευτής τελευταίου καταφυγίου;

ü Με ποιο ηθικό αλλά και νομικό δικαίωμα η ΔΕΗ ¨ξεπουλά¨ τους εργαζομένους της;

Σύντροφε Πρόεδρε

Σου θυμίζουμε ότι στο τελευταίο Κυβερνητικό Πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ -το οποίο δεν αναθεωρήθηκε ποτέ από τα όργανα του κινήματος- για την Νέα Ενεργειακή Στρατηγική, στις σελίδες 25 και 26 αναφέρεται επί λέξη ότι «Προτεραιότητα είναι η αντικατάσταση παλαιών λιγνιτικών σταθμών με νέες Λιγνιτικές μονάδες υψηλής απόδοσης. Το Ενεργειακό μίγμα της χώρας δεν χωράει λιθάνθρακα. Η Πυρηνική Ενέργεια δεν αποτελεί για εμάς αποδεκτή εναλλακτική λύση».

Η δε αμέσως επόμενη παράγραφος αναφέρει: «Η ΔΕΗ παραμένει υπό Δημόσιο έλεγχο, τουλάχιστον με 51%. Διατηρεί και αναβαθμίζει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στις νέες συνθήκες της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη».

Σύντροφε Πρόεδρε

Το απόσπασμα από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που παραθέτουμε, είναι η μοναδική εγκεκριμένη θέση από τα όργανα του κινήματος. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση ήταν και είναι προσωπικές πολιτικές – αποφάσεις τόσο του Συντρόφου Γιώργου Παπανδρέου όσο και δικές σου και ΔΕΝ γίνονται αποδεκτές. Εκτός και αν αλλάξουν με αποφάσεις του κόμματος.

Η Ν.Ε ΠΑΣΟΚ Κοζάνης διαφωνεί καθέτως με την επιχειρούμενη πώληση της ΔΕΗ, της επιχείρησης που πριν από 63 χρόνια δημιουργήθηκε χάριν του δημοσίου συμφέροντος, ηλεκτροδοτεί το σύνολο της Επικράτειας και μάλιστα σε προσιτές τιμές για τον καταναλωτή.

Η Ν.Ε ΠΑΣΟΚ Κοζάνης καλεί το σύνολο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, να επανεξετάσει την στάση της ώστε να αποσυρθεί το επίμαχο Σχέδιο Νόμου.Συνυπογράφουν:

Δ.Ο. ΠΑΣΟΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ο. ΠΑΣΟΚ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Δ.Ο. ΠΑΣΟΚ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Δ.Ο. ΠΑΣΟΚ ΒΟΪΟΥΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ü Γραμματέα Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ κ. Νίκο Ανδρουλάκη

ü Κοινοβουλευτική Ομάδα
Από το Blogger.