Header Ads

Πάνω από 2 εκατ. κενές θέσεις εργασίας στην ΕΕ

Πάνω από 2 εκατ. θέσεις εργασίας, για την πλήρωση των οποίων οι εργοδότες μάταια αναζητούν άτομα με τα κατάλληλα προσόντα, υπολογίζεται ότι παραμένουν σήμερα κενές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας Ελλάδος (ΕΣΥΝ), Αρμόδιος Δρίκος, ομιλητής απόψε σε εκδήλωση του χρηματοοικονομικού πολυσυνεδρίου «Money Show», στη Θεσσαλονίκη.«Μόνο στον τομέα των νέων τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής οι κενές θέσεις εργασίας εκτιμάται ότι είναι 700.000, με σαφές πλεόνασμα εργατικού δυναμικού στο Νότο και σοβαρές ελλείψεις σχετικών δεξιοτήτων στον Βορρά. Όμως, στο Νότο υπάρχει ανεργία που φθάνει και στο 63% και συγκριτικά πολύ μεγαλύτερη προσφορά εργασίας στο Βορρά. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η ενιαία αγορά στην ΕΕ δεν λειτουργεί ορθολογικά και δεν βασίστηκε τόσο καιρό στην αξιολόγηση των δυνατοτήτων και δυναμικών της ευρωπαϊκής οικονομίας και του εκάστοτε κράτους μέλους», υπογραμμίζει ο κ.Δρίκος, σύμφωνα με τον οποίο το χάσμα Βορρά-Νότου στην Ευρώπη σε επίπεδο απασχόλησης, οφείλεται και στην παντελή έλλειψη σύνδεσης των αναγκών της αγοράς εργασίας και στα συστήματα εκπαίδευσης στην ΕΕ.

Αναξιοποίητα, ακόμη και λόγω άγνοιας, πολλά χρήσιμα εργαλεία ενίσχυσης της απασχόλησης

Τα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών δεν συντονίζονται με την αγορά, με αποτέλεσμα τα πανεπιστήμια να βγάζουν επιστήμονες, οι οποίοι μεταναστεύουν εν συνεχεία εκτός ΕΕ, δημιουργώντας το φαινόμενο του λεγόμενου «Brain Drain» (διαρροής εγκεφάλων).

Παράλληλα, αναξιοποίητα -είτε λόγω άγνοιας είτε λόγω οικονομικής αδυναμίας των ευρωπαϊκών νοικοκυριών- παραμένουν σήμερα πολλά διαθέσιμα εργαλεία για την αύξηση της απασχόλησης στην ΕΕ, μέσω απόκτησης δεξιοτήτων στο πλαίσιο της άτυπης μάθησης.

«Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και σε αυτό το πεδίο. Πολλοί νέοι ακόμη δεν εκμεταλλεύονται ορθώς τη δυνατότητα της κινητικότητας σε άλλα κράτη της ΕΕ (μέσω πχ, προγραμμάτων όπως το Erasmus και το Erasmus Placement) και δεν αποκτούν διεθνή εμπειρία που θα τους είναι χρήσιμη εν συνεχεία στην αγορά εργασίας. Αιτίες είναι είτε η χαμηλή χρηματοδότηση, αφού δεν μπορεί κάθε ευρωπαϊκή οικογένεια να στηρίξει οικονομικά τη συμμετοχή του παιδιού της σε ένα τέτοιο πρόγραμμα είτε η ‘έλλειψη ενημέρωσης σε εθνικό επίπεδο», σημειώνει ο κ.Δρίκος.

Κατά τον ίδιο, πολλές φορές το ΕΣΥΝ έχει δεχθεί ερωτήσεις από φοιτητές για προγράμματα φοίτησης ή πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό, κάτι όμως που θα έπρεπε να απαντά κάθε πανεπιστημιακή σχολή με συγκεκριμένα τμήματα εξυπηρέτησης που να λειτουργούν ορθά και αποτελεσματικά. Όπως λέει, μόνο εάν συνδέσουμε την αγορά εργασίας, ιδιωτικό τομέα και εκπαίδευση θα βγούμε από το σημερινό αδιέξοδο.

Οι NEETs αναζητούν διέξοδο και η “Εγγύηση για τη Νεολαία” …έρχεται

Στην ΕΕ του 21ου αιώνα εξακολουθούν να υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες νέοι 18-25 ετών (γνωστοί διεθνώς με το αρκτικόλεξο ΝΕΕΤs), οι οποίοι δεν εργάζονται, δεν εκπαιδεύονται και δεν συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης.

«Το ΕΣΥΝ σε συνεργασία με τα εθνικά συμβούλια νέων της Ιρλανδίας και της Λιθουανίας ήγειρε το εν λόγω θέμα, αποτέλεσμα του οποίου ήταν η επιτάχυνση των διαδικασιών για την υλοποίηση του προγράμματος ‘Εγγύηση για τη Νεολαία’, ‘Youth Guarantee’. Το ΕΣΥΝ συνεχίζει να ασκεί πιέσεις για την ορθή υλοποίηση αυτού του προγράμματος, το οποίο πρέπει να εκληφθεί ως κατάρτιση και μάθηση για τη μελλοντική δημιουργία θέσεων εργασίας, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της αγοράς και κυρίως, στις δεξιότητες των νέων», καταλήγει ο κ.Δρίκος.

http://www.express.gr/
Από το Blogger.