Header Ads

Συμβούλιο Υπουργών Τηλεπικοινωνιών - Προήδρευσε ο Μιχάλης Παπαδόπουλος

Την Παρασκευή, 06 Ιουνίου 2014, πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο το Συμβούλιο Υπουργών Τηλεπικοινωνιών της Ε.Ε., στις εργασίες του οποίου προήδρευσε ο Έλληνας Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος.

Πριν την έναρξη του Συμβουλίου, ο Έλληνας Υφυπουργός δήλωσε: «Σήμερα έχουμε μία σημαντική Σύνοδο Υπουργών Τηλεπικοινωνιών που θα ασχοληθεί, μεταξύ άλλων, με δύο εξαιρετικής σημασίας θέματα: την Οδηγία για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών και τον Κανονισμό για την Ενιαία Αγορά Τηλεπικοινωνιών. Επιπλέον η συζήτηση για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου στο γεύμα θα μας δώσει την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με τον ρόλο της Ευρώπης στο μέλλον του διαδικτύου. Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτό το Συμβούλιο Υπουργών θα είναι ο άξιος επίλογος μίας εξαιρετικά επιτυχημένης Προεδρίας στον Τομέα των Τηλεπικοινωνιών.»

Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Τηλεπικοινωνιών, τα κράτη μέλη εξέφρασαν τις απόψεις τους για τον τρόπο με τον οποίο η προτεινόμενη οδηγία για την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών μπορεί να συμβάλει στην οργάνωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την επίτευξη μέγιστου επίπεδου κυβερνοασφάλειας για την Ευρώπη ως σύνολο. Βασικό στοιχείο για τη βελτίωση της ετοιμότητας και της αντίδρασης της ΕΕ και των κρατών μελών της έναντι των απειλών κατά της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών είναι η συνεργασία μεταξύ των διάφορων υφιστάμενων εμπλεκόμενων φορέων. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ευρεία σύγκλιση ως προς τις περισσότερες διατάξεις αυτής της Οδηγίας και αυτή η σύγκλιση αντικατοπτρίστηκε στην έκθεση προόδου που παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο.Περαιτέρω, σχετικά με τον σημαντικό για την Ευρώπη «Κανονισμό για την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών», το αποτέλεσμα της εκτεταμένης εξέτασης που πραγματοποιήθηκε έως τώρα είναι σαφές, όπως προκύπτει από την έκθεση προόδου που παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο. Ως εκ τούτου, η μελλοντική πρόοδος θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα προσδιορισμού ορισμένων τομέων πολιτικής οι οποίοι, κατά τα κράτη μέλη, θα μπορούσαν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία, και να συμβάλουν στην Ευρωπαϊκή πρόοδο και ανάπτυξη.

Η Προεδρία παρουσίασε στα κράτη μέλη τα δύο νομοθετήματα επί των οποίων επετεύχθη συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, ήτοι τον Κανονισμό για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και την οδηγία σχετικά με τη μείωση του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων (ευρυζωνικά δίκτυα). Τα θέματα αυτά αποτελούν σημαντική πρόοδο για την Ευρώπη στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών, συμβάλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη του ψηφιακού ευρωπαϊκού οράματος, και θα αποβούν προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών.

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε επίσης από την Προεδρία για την πρόταση οδηγίας σχετικά με την προσβασιμότητα των ιστότοπων των φορέων του δημόσιου τομέα, και συγκεκριμένα η Προεδρία σημείωσε ότι είναι πλέον εφικτή η ταχεία εξέλιξη του νομοθετήματος δεδομένης της πρόσφατης έκδοσης του σχετικού Ευρωπαϊκού προτύπου. Το θέμα αποτελεί έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα και αποτελεί προτεραιότητα του Συμβουλίου.

Στη συνέχεια, η Αντιπρόεδρος κα Kroes ενημέρωσε το Συμβούλιο σχετικά με την πορεία των εργασιών για το Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη, βάσει των πλέον πρόσφατων αποτελεσμάτων. Σκιαγραφήθηκε η εικόνα σχετικά με το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε οδεύοντας προς την ολοκλήρωση της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς το 2015, καθώς και σχετικά με τις περαιτέρω προσπάθειες που απαιτούνται για την αξιοποίηση του Ψηφιακού Θεματολογίου στο έπακρο.

Ειδικότερα, πρέπει να σημειωθεί ότι η κυρία Kroes έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συνεισφορά του ENISA στα θέματα κυβερνοασφάλειας, και στο ρόλο που μπορεί να έχει και στο πλαίσιο της Οδηγίας NIS.

Πριν από το γεύμα, το Συμβούλιο ολοκλήρωσε το τυπικό μέρος του με την Ιταλία να ανακοινώνει τις προτεραιότητες της επερχόμενης Προεδρίας.

Το γεύμα εργασίας ήταν αφιερωμένο στη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου, ένα επίκαιρο θέμα κατόπιν της πρόσφατης διάσκεψης NETmundial στο Sao Paolo της Βραζιλίας και των εξελίξεων στις ΗΠΑ.

Ο Έλληνας Υφυπουργός, μετά το πέρας των εργασιών του Συμβουλίου, δήλωσε: «Σήμερα το Συμβούλιο είχε μία πολύ παραγωγική συζήτηση πάνω σε ουσιαστικά θέματα τηλεπικοινωνιών. Οι Υπουργοί εξέφρασαν εποικοδομητικές απόψεις που θα προωθήσουν την ασφάλεια δικτύων στην Ευρώπη και την ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εύχομαι στην Ιταλία που θα μας διαδεχτεί στην Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. να έχει εξίσου θετικά αποτελέσματα με της Ελληνικής Προεδρίας.»
Από το Blogger.