Header Ads

Τα επαγγέλματα με… μέλλον - Δείτε λίστες

Οι τομείς που αναμένεται να έχουν αυξημένη απασχολησιμότητα σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Employ…

Αλλαγές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και μια ποιοτική μεταστροφή της κοινωνίας μας σχετικά με την αγορά εργασίας καταγράφονται τον τελευταίο καιρό, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.


«Είδαμε τα τελευταία χρόνια μιαν ανεπανάληπτη ενοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, την παγκοσμιοποίηση των αγορών και τη ραγδαία αποβιομηχάνιση, αλλά και πρόσφατα την αποκαθήλωση ορισμένων πάγιων αντιλήψεων αναφορικά με τη «σίγουρη» επαγγελματική αποκατάσταση» λέει στο «Βήμα» ο κ.Κωνσταντίνος Κότιος, της εταιρείας Employ. «Οι προοπτικές των επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας σε συνδυασμό με τις προσωπικές κλίσεις και δεξιότητες είναι το εφαλτήριο για την ατομική στρατηγική καριέρας και πρέπει να υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε παλαιωμένης αντίληψης για τα επαγγέλματα. Η οικονομία, η τεχνολογία και εν τέλει η ίδια η κοινωνία τρέχουν πολύ γρηγορότερα από ό,τι είμαστε σε θέση να προβλέψουμε»συνεχίζει.
Με βάση τα νέα δεδομένα, χρήσιμο είναι να αναζητήσουμε και να εντοπίσουμε τα νέα επαγγέλματα που αναδεικνύονται την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Οπως εξηγεί ο κ.Χρήστος Ταουσάνης της ίδιας εταιρείας, «οι παρούσες όσο και οι επερχόμενες συνθήκες καταδεικνύουν ότι η επαγγελματική σταδιοδρομία και η ατομική στρατηγική καριέρας είναι ένα μείγμα πολλαπλών επιλογών που σχετίζονται με παραμέτρους όπως οι κλίσεις, τα ενδιαφέροντα, οι προσωπικές δεξιότητες, το οικογενειακό background κ.ά. Μέσα σε όλα αυτά, σαφώς και ένα από τα βασικά κριτήρια είναι οι τάσεις της εγχώριας – ευρωπαϊκής – παγκόσμιας αγοράς εργασίας, ανάλογα βέβαια και με τον τόπο όπου θα εργαστεί ο καθένας μας».
«Διότι ένας μηχανικός που αντιμετωπίζει τον κορεσμό στην Ελλάδα, ίσως να είναι περιζήτητος στη Γερμανία, ένα στέλεχος τουριστικών υπηρεσιών να έχει ελπίδες στη χώρα μας, ενώ στο Πακιστάν να είναι περιττό, κ.ο.κ. Οι διαφορές σε ό,τι αφορά τα επαγγέλματα και τους τομείς είναι ιδιαίτερα σημαντικές έναντι των άλλων ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών κρατών. Χαρακτηριστικά, οι τεχνικοί όλων των ειδικοτήτων και τα συνδεόμενα επαγγέλματα συγκεντρώνουν τις περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης στην Ευρώπη και τις περισσότερες - 5.060.000 - νέες θέσεις εργασίας, δεδομένο που αναλογικά δεν ισχύει για τη χώρα μας που εστιάζει στην παροχή μη τεχνικών υπηρεσιών» σημειώνει.
Οπως αναφέρει, τα δεδομένα που επιλέχθηκαν για τη σχετική έρευνα αντλήθηκαν από τις μελέτες του ΣΕΒ, του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), της McKinsey «Ελλάδα 10 χρόνια μπροστά», του ΟΕΕ – ΠΑΠΕΙ (Μάιος 2013), του Economic Modeling Specialists για τις παγκόσμιες τάσεις και άλλες μελέτες με βάση εγχώρια και διεθνή δεδομένα.
Συγκεκριμένα τα επαγγέλματα που αναμένονται να έχουν αυξανόμενη απασχολησιμότητα την επόμενη δεκαετία στην ελληνική αγορά εργασίας είναι τα παρακάτω:
Τομέας Εκπαίδευσης Αγωγής

Στελέχη διά βίου εκπαίδευσης – κατάρτισης.

Εκπαιδευτικοί ειδικευμένοι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση – τηλεκπαίδευση.

Εκπαιδευτές ενηλίκων.

Διερμηνείς – μεταφραστές.

Ειδικοί παιδαγωγοί.

Ενήλικοι επιστήμονες – επαγγελματίες με βάση τους καταιγιστικούς ρυθμούς ανάπτυξης και εξάπλωσης της πληροφορίας θα κληθούν να επανακαταρτιστούν πολλές φορές μελλοντικά προκειμένου να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον κλάδο τους. Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων αλλά και του εκπαιδευτικού που θα μπορεί να σχεδιάσει, να συνθέσει και να διδάξει και σε ενηλίκους, αλλά και online, θα διαφοροποιήσει πολλά μελλοντικά δεδομένα. Οσο για το επάγγελμα του διερμηνέα, κρίνεται σκόπιμη πέρα από τη γλωσσομάθεια και η συστηματική εμβάθυνση σε επί μέρους κλάδους, π.χ. εμπορική ορολογία.
Προγράμματα Σπουδών που μεταδίδουν γνώσεις σε αυτά τα θεματικά πεδία παρέχονται π.χ. στο Τμήμα Εκπαιδευτικής Κοινωνικής Πολιτικής σε προπτυχιακό επίπεδο για τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή και σε ΜΠΣ για την Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. Το Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου παρέχει σε προπτυχιακό επίπεδο το κατ’ εξοχήν πρόγραμμα Μετάφρασης – Διερμηνείας.

Τουριστικός τομέας

Στελέχη τουριστικών υπηρεσιών.

Οικονομολόγοι τουρισμού.

Ξεναγοί.

Στελέχη ιατρικού τουρισμού.

Προγράμματα Σπουδών που μεταδίδουν γνώσεις σε αυτά τα θεματικά πεδία παρέχονται π.χ. στις ΑΣΤΕ, στα τμήματα Ιστορίας – Αρχαιολογίας (ταχύρρυθμα προγράμματα ξεναγών), στη Σχολή Ξεναγών, στα τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ σε μεταπτυχιακό επίπεδο κλασικό είναι το MBA στο Tourism Management.
Ναυτιλία – Μεταφορές

Ναυτιλιακοί οικονομολόγοι.

Ναυπηγοί μηχανικοί.

Στελέχη Logistics – Supply Chain Managers.

Εμποροπλοίαρχοι – μηχανικοί.

Export Managers.

Μηχανικοί Logistics.

Προγράμματα Σπουδών που μεταδίδουν γνώσεις σε αυτά τα θεματικά πεδία παρέχονται π.χ. στις AEN, στο Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών, στα περισσότερα τμήματα Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ για τα Logistics από τα ίδια τα στελέχη κρίνεται καταλληλότερη η εξειδίκευση μέσω ενός ΜΠΣ, π.χ. «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων» στο ΠΑΠΕΙ.
Οικονομία – Διοίκηση

Αναλογιστές.

Χρηματοοικονομικοί αναλυτές.

Marketeers.

Μηχανικοί διοίκησης.

Ορκωτοί λογιστές.

Οικονομολόγοι περιβάλλοντος.

Προγράμματα Σπουδών για αυτά τα θεματικά πεδία παρέχονται π.χ. στα τμήματα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης, Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ενώ υπάρχουν και αρκετές επαγγελματικές εξειδικεύσεις πέρα από μεταπτυχιακά προγράμματα και σε τμήματα όπως το Στατιστικής & Ασφαλιστικής.
Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες

Τεχνικοί οπτικής ίνας.

Προγραμματιστές λογισμικού, εφαρμογών και λογισμικού.

Διαχειριστές βάσεων δεδομένων.

Αναλυτές ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.

Mobile Applications Developers.

Μηχανικοί τεχνητής νοημοσύνης.

Στα τμήματα Πληροφορικής στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση παρέχονται περισσότερες από 40 διαφορετικές εξειδικεύσεις στις τηλεπικοινωνίες, στα δίκτυα, στην τηλεματική, στη βιοπληροφορική κ.λπ. Είτε αναφερόμαστε σε τμήματα Πληροφορικής είτε σε ΗΜΜΥ ή εφαρμοσμένης πληροφορικής, ο κλάδος είναι ταχύτατα εξελισσόμενος και οι προβλέψεις για τους τομείς που θα γνωρίσουν άνθηση τα επόμενα χρόνια είναι παρακινδυνευμένος γενικά λόγω της αλματώδους ανάπτυξης. Για τον λόγο αυτόν η αφετηρία εδώ απλά θα πρέπει να είναι το software ή το hardware.

Τομέας Ενέργειας

Βιοκλιματικοί σχεδιαστές.

Μηχανικός γεωθερμικών έργων.

Μηχανικός δικτύων ανανεώσιμης ενέργειας.

Τεχνικός αιολικών εγκαταστάσεων.

Μηχανικοί περιβάλλοντος.

Τεχνικός επεξεργασίας απορριμμάτων.

Ενεργειακοί μελετητές.

Περιβαλλοντικός αρχιτέκτονας.

Μηχανικοί ΑΠΕ – πετρελαίου.

Προγράμματα Σπουδών για αυτά τα θεματικά πεδία παρέχονται από τα αντίστοιχα τμήματα του Πολυτεχνείου, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, καθώς και από τμήματα Μηχανικών Αντιρρύπανσης, Αυτοματισμού ΤΕ τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Πρωτογενής τομέας

Γεωπόνος εναλλακτικών καλλιεργειών.

Ιχθυολόγος – ιχθυοπαθολόγος.

Τεχνολόγος αρδεύσεων.

Τεχνολόγος ποιότητας.

Βιοτεχνολόγοι.

Στα γεωπονικά τμήματα είτε ως προπτυχιακά προγράμματα είτε ως κατευθύνσεις τα προαναφερθέντα επαγγέλματα αντιπροσωπεύονται από αντίστοιχα προγράμματα σπουδών, και μάλιστα έχουν υλοποιηθεί και καινοτόμα ΜΠΣ για εμβάθυνση σε όλα τα επί μέρους πεδία, π.χ. στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παράλληλα, τμήματα όπως το Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε εξειδικεύσεις που σχετίζονται με τη διασφάλιση ποιότητας κ.λπ.
Θετικές Επιστήμες

Μαθηματικός – πληροφορικός.

Τοξικολόγος.

Χημικός μηχανικός.

Φαρμακευτικός μηχανικός.

Μοριακός βιολόγος.

Στις Θετικές Επιστήμες είναι ξεκάθαρα τα Προγράμματα Σπουδών που οδηγούν στα αντίστοιχα επαγγέλματα. Βέβαια και σε αυτή την περίπτωση, λόγω του πλήθους αλλά και της διαφοροποίησης των προγραμμάτων, καινοτομία – διαφοροποίηση και εμβάθυνση σε πολύ μεγάλο βαθμό μπορεί να αποκτήσει ο αυριανός επιστήμονας κυρίως από ΜΠΣ.

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας

Κλινικός φαρμακοποιός.

Κλινικός ψυχολόγος.

Ιατρός επείγουσας ιατρικής.

Τηλε-ιατρός.

Ιατρός-πληροφορικός.

Νοσηλευτής Γηριατρικής.

Εργοθεραπευτής.

Βιογενετιστής.

Ραδιοογκολόγος χειρουργός.

Τα προαναφερθέντα επαγγέλματα συνδέονται άμεσα με τις Ιατρικές Σχολές, σε συνδυασμό είτε με την επιλογή αντίστοιχης ειδικότητας ή και μεταπτυχιακής εξειδίκευσης, με το ΤΕΙ Εργοθεραπείας και τα τμήματα Ψυχολογίας και Νοσηλευτικής.

Τομέας Μηχανικής – Μηχανολογίας

Μηχανικός αυτοματισμού.

Μηχανικός τηλεπικοινωνιών.

Μηχανικός υλικών.

Ηλεκτρολόγος – ηλεκτρονικός μηχανολόγος μηχανικός.

Μηχανικός βιομηχανικού σχεδιασμού (Industrial Engineer).

Νανοτεχνολόγος.

Μηχανικός διασφάλισης ποιότητας.

Στον συγκεκριμένο κλάδο τα Πολυτεχνεία τροφοδοτούν αυτές τις ειδικότητες, αλλά και τα σχετικά ΤΕΙ, ενώ τμήματα όπως π.χ. Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης προσπαθούν να καλλιεργήσουν έναν πιο τεχνοκρατικό προσανατολισμό στον μελλοντικό επαγγελματία. Οι μηχανικοί είχαν ταυτιστεί στην Ελλάδα κυρίως με τις κατασκευές, ωστόσο στην υπόλοιπη Ευρώπη διεισδύουν σε πολλούς κλάδους της οικονομίας έχοντας πρωταρχικό ρόλο λόγω και του πολυσύνθετου αντικειμένου και γνωστικού υποβάθρου τους.
http://www.tovima.gr/
Από το Blogger.