Header Ads

Όλο το φυλλάδιο με τις οδηγίες της εφορίας για τη φορολογική σας δήλωση - Τι να προσέξετε

- Καθιερώνονται τρεις κλίμακες φόρου εισοδήματος: για μισθωτούς και συνταξιούχους, για ελεύθερους επαγγελματίες, εμπορικές επιχειρήσεις και για εισοδήματα από ακίνητα και κινητές αξίες

- Καταργήθηκε το αφορολόγητο ποσό και προβλέπεται πλέον μείωση φόρου μέχρι 2.100 ευρώ για την κλίμακα των μισθωτών
- Στις ιατρικές δαπάνες περιλαμβάνεται και η δαπάνη για αγορά φαρμάκων
- Πώς θα γίνεται ο έλεχγος
- Οι αποδείξεις δεν υποβάλλονται με τη φορολογική δήλωση αλλά φυλάσσονται ώστε να είναι διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν

Στο σάιτ της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων αναρτήθηκε το βιβλιαράκι της εφορίας με τις οδηγίες για τη συμπλήρωση των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης να προσέξουν τα ακόλουθα:

- Η ηλεκτρονική υποβολή είναι υποχρεωτική για κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν αποτελεί προστατευόμενο μέλος καθώς και για τους κατοίκους εξωτερικού. Η μοναδική εξαίρεση είναι οι δηλώσεις που υποβάλλονται από τους κληρονόμους για λογαριασμό αποβιωσάντων.

- Οι ημερομηνίες υποβολής θα τηρηθούν μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζει ο νόμος με ημερομηνία έναρξης στις 20 Μαρτίου και λήξης στις 30 Ιουνίου 2014.

- Για πρώτη φορά εισάγεται η καινοτομία της προ-συμπλήρωσης, αφού όλοι όσοι δίνουν βεβαιώσεις σε μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες καθώς και για εμπορικές συναλλαγές, υποχρεώθηκαν σε αποστολή στοιχείων που θα συμπληρώσουν τα εισοδήματα της κάθε δήλωσης.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας των στοιχείων είναι προτιμότερο ο φορολογούμενος να απευθύνεται για διορθώσεις στους φορείς που χορήγησαν την βεβαίωση. Με αυτόν τον τρόπο η συμφωνία είναι πλήρης και δεν υπάρχει κίνδυνος ελέγχου.

-Πέρσι, για πρώτη φορά, οδηγήθηκαν δηλώσεις προς έλεγχο από την Δ.Ο.Υ., με ειδική ειδοποίηση κατά την διάρκεια της υποβολής. Φέτος, άλλαξε η διαδικασία ώστε ο έλεγχος να γίνεται κεντρικά για τη διευκόλυνση των φορολογούμενων. Σε περίπτωση που η δήλωσή φορολογούμενου επιλεχθεί για έλεγχο, συγκεκριμένη εφαρμογή θα τον ενημερώνει κατά πόσον θα πρέπει να στείλει ταχυδρομικά τα παραστατικά ή αν θα πρέπει να επισκεφθεί την Δ.Ο.Υ. για να προχωρήσει η διαδικασία προσδιορισμού του φόρου.

- Η υποβολή της δήλωσης, εφόσον δεν οδηγεί σε έλεγχο, θα προσδιορίζει άμεσα το καταβλητέο ποσό του φόρου και θα ενημερώνει για τις δόσεις και την ταυτότητα οφειλής με την οποία μπορεί να καταβληθεί στις τράπεζες ή τα ΕΛ.ΤΑ. Η πράξη προσδιορισμού του φόρου, δεν θα αποσταλεί ταχυδρομικά, αλλά θα μπορεί να εκτυπωθεί

- Δεν υπάρχει λόγος καθυστέρησης στην υποβολή της δήλωσης γιατί ανεξαρτήτως του χρόνου υποβολής, η καταβολή του φόρου σε τρεις δόσεις γίνεται στους ίδιους μήνες (Ιούλιο, Σεπτέμβριο, Νοέμβριο), αντίθετα πιθανή καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε εκπρόθεσμες υποβολές με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

- Καθιερώνονται τρεις κλίμακες φόρου εισοδήματος: α) κλίμακα για μισθωτούς συνταξιούχους, β) κλίμακα για ελεύθερους επαγγελματίες και εμπορικές επιχειρήσεις και γ) κλίμακα για εισοδήματα από ακίνητα και κινητές αξίες.

- Καταργήθηκε το αφορολόγητο ποσό και προβλέπεται πλέον μείωση φόρου μέχρι 2.100 ευρώ για τα εισοδήματα που φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, τα οποία δεν υπερβαίνουν το ποσό των 21.000 ευρώ.

- Στις ιατρικές δαπάνες περιλαμβάνεται και η δαπάνη για αγορά φαρμάκων.

- Ειδικά οι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2013 λόγω οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη τους, ακόμα και αν δεν έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση, και στους οποίους χορηγείται βεβαίωση αποδοχών στην οποία οι ανωτέρω ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές αναγράφονται σε διακεκριμένη σειρά, θα υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος χωρίς να δηλώσουν τις ανείσπρακτες αυτές δεδουλευμένες αποδοχές.

- Οι αποδείξεις δαπανών δεν συνυποβάλλονται αλλά φυλάσσονται από τους φορολογούμενους ώστε να είναι διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν για έλεγχο.

Δείτε εδω το φυλλάδιο της εφορίας με όλες τις οδηγίες

newsit
Από το Blogger.