Header Ads

Μεσοπρόθεσμο 2015 - 2018: Τί προβλέπει αναλυτικά

Παρουσιάστηκε, σήμερα το πρωί, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018, το οποίο και κατατέθηκε στη Βουλή προς συζήτηση.Το Πλαίσιο στοχεύει στην απεικόνιση τής δημοσιονομικής στρατηγικής τής Κυβέρνησης, σε τετραετή ορίζοντα, παρουσιάζει τα δημοσιονομικά όρια και περιγράφει τις βασικές πολιτικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο:

1. Η χώρα έχει εισέλθει, από πέρυσι, σε μια μακρά περίοδο υψηλών και βιώσιμων πρωτογενών πλεονασμάτων.

- Πέτυχε πρωτογενές πλεόνασμα 0,8% του ΑΕΠ το 2013, υπερκαλύπτοντας τους στόχους του Προγράμματος.

- Εκτιμάται ότι θα επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους και φέτος.

- Το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στο 2,3% του ΑΕΠ το 2014, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,5% του ΑΕΠ.

- Προβλέπεται μάλιστα ότι θα επιτύχει, χωρίς επιπλέον διαρθρωτικές παρεμβάσεις, πρωτογενή πλεονάσματα 2,5% του ΑΕΠ το 2015, 3,5% του ΑΕΠ το 2016, 4,6% του ΑΕΠ το 2017 και 5,3% του ΑΕΠ το 2018.

2. Οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις, που ήταν αναγκαίες για την επίτευξη αυτών των στόχων και έχουν υλοποιηθεί σχεδόν στο σύνολό τους, αθροίζουν στα 14 δισ. ευρώ.

Αξίζει να επισημάνουμε τα εξής:

- Αυτό περίπου ήταν το ύψος των παρεμβάσεων που προβλέπονταν στο προηγούμενο Μεσοπρόθεσμο.

- Δεν παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των προβλεπόμενων αποδόσεων και των πραγματοποιήσεων.

- Οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν, κυρίως, το 2013 (9 από τα 14 δισ. ευρώ).

- Περίπου τα 2/3 των παρεμβάσεων είναι στο σκέλος των δαπανών και το υπόλοιπο σε αυτό των εσόδων, ενισχύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής προσαρμογής.

- Το 2014, περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις που έχουν ήδη ψηφιστεί και δεν ενσωματώνονταν στο προηγούμενο Μεσοπρόθεσμο.

Κυρίως, αφορούν διαρθρωτικές παρεμβάσεις στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης, εξορθολογισμό λειτουργικών δαπανών νομικών προσώπων, καθώς και την πλήρη εφαρμογή του νέου κώδικα φορολογικών διαδικασιών.

- Επίσης, το 2014, δεν περιλαμβάνονται παρεμβάσεις, όπως είναι οι περαιτέρω περικοπές μισθών και συντάξεων των ενστόλων και η εισφορά 2‰ υπέρ ΟΑΕΕ επί του τζίρου των επιχειρήσεων, που είχαν περιληφθεί, για το 2014, στο προηγούμενο ΜΠΔΣ.

- Αντίθετα, περιλαμβάνονται παρεμβάσεις όπως είναι η μείωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, ο μειωμένος ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων, ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στην εστίαση.

- Επίσης, προβλέπεται και η διανομή «κοινωνικού μερίσματος», η κατάργηση μη-ανταποδοτικών χρεώσεων και η μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά 3,9%, παρεμβάσεις που καλύπτονται από την υπέρβαση του δημοσιονομικού στόχου για το 2014.

- Υπέρβαση, η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, και μετά την υλοποίηση αυτών των πολιτικών, εκτιμάται στο 1,5 δισ. ευρώ για το 2014.

3. Η Ελληνική Κυβέρνηση εκτιμά ότι η ικανοποιητική εκτέλεση του φετινού Προϋπολογισμού, με τη σημαντική υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων, η εφαρμογή των διαρθρωτικών παρεμβάσεων και η σταδιακή βελτίωση της ρευστότητας, έπειτα από την επαναφορά του Ελληνικού Δημοσίου και των Ελληνικών τραπεζών στις Αγορές, σε συνδυασμό με τις ευρύτερες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που θα ανακοινωθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα, θα μηδενίσουν την όποια δημοσιονομική απόκλιση αυτή τη στιγμή υπάρχει για τα έτη 2015 και 2016.

Σε αντίστοιχες προβλέψεις για την αβεβαιότητα των εκτιμήσεων και τη δυνατότητα περιορισμού και κάλυψης τυχόν μελλοντικής δημοσιονομικής απόκλισης καταλήγει και η τελευταία Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τονίζεται δε ότι, για τα έτη 2017 και 2018 προβλέπεται, και πάλι, υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων.

4. Η υφεσιακή πορεία τερματίζεται και η χώρα εισέρχεται σε αναπτυξιακή τροχιά.

- Το 2013, η ύφεση ήταν χαμηλότερη τόσο σε σχέση με το 2012, όσο και με τις προβλέψεις.

- Το 2014, το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,6%.

- Το 2015-2018, η οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί, κατά μέσο όρο, κατά 3,3%.

5. Η όντως πολύ υψηλή ανεργία, αντιδρώντας με κάποιο βαθμό υστέρησης στην πορεία της οικονομικής δραστηριότητας, αναμένεται να αρχίσει σταδιακά να μειώνεται τα προσεχή χρόνια.

- Το 2014, το ποσοστό ανεργίας, σε εθνικολογιστική βάση, αναμένεται να μειωθεί στο 24,5%, από 25,8% το 2013.

- Το 2015-2018, η ανεργία προβλέπεται να συνεχίσει να μειώνεται και να φτάσει το 15,9% το 2018.

6 Έχει επιτευχθεί σημαντική μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τού Κράτους.

Συγκεκριμένα, σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης, εντός του 2013, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 50%, και διαμορφώθηκαν στα 4,7 δισ. ευρώ, από 9,4 δισ. ευρώ στο τέλος του 2012.

Για το τρέχον έτος εκτιμάται ότι θα υπάρξει δυνατότητα περαιτέρω εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών, ύψους περίπου 2,5 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία αποπληρωμής είναι δημοσιονομικά ουδέτερη.

7. Το χρέος, μετά την ανοδική του πορεία μέχρι το έτος 2013, αρχίζει σταδιακά να αποκλιμακώνεται στα επόμενα έτη.

Εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 139% του ΑΕΠ το 2018, από 175% του ΑΕΠ το 2013.

Επιπλέον, η σύνθεση και η δομή του βελτιώθηκαν, η μέση υπολειπόμενη φυσική διάρκειά του έχει χρονικά επεκταθεί και οι δαπάνες εξυπηρέτησής του έχουν αισθητά μειωθεί.

Ενώ, η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων της χώρας, υποχρεώνει τους εταίρους και δανειστές μας, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές αποφάσεις, να αναλάβουν, σύντομα, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενίσχυση και την οριστική τακτοποίηση της μακροχρόνιας βιωσιμότητάς του.

8. Οι χρηματοδοτικές ανάγκες τής Χώρας, τουλάχιστον για τους προσεχείς 12 μήνες, είναι ήδη καλυμμένες.

Αυτό επιτυγχάνεται με την επαναγορά από τις τράπεζες των προνομιούχων μετοχών, τις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο είχε αγοράσει κατά την περίοδο 2009-2011, συνολικού ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ, από την έκδοση νέου ομολόγου 5ετούς διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους 3 δισ. ευρώ, από βραχυχρόνιες πράξεις διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους έως και 4,5 δισ. ευρώ.

Ενώ, δεν περιλαμβάνεται ενδεχόμενη μελλοντική προσφυγή στις Διεθνείς Αγορές με έκδοση νέου ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους 3-6 δισ. ευρώ.

Ο στόχος του εν λόγω προγράμματος παραμένει η δημιουργία αξιόπιστης καμπύλης αποδόσεων των Ελληνικών κρατικών χρεογράφων, η οποία θα αντικατοπτρίζει πλέον τα θετικά αποτελέσματα, τόσο στο δημοσιονομικό πεδίο, όσο και αναφορικά με τις σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελληνική οικονομία».

Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, οι μακροοικονομικοί και δημοσιονομικοί κίνδυνοι υλοποίησης και επίτευξης των στόχων του Μεσοπρόθεσμου, για την περίοδο 2015-2018, έχουν περιορισθεί σημαντικά, σε σχέση με τους κινδύνους του αντίστοιχου για την περίοδο 2013-2016. Και αυτό γιατί:

1. Η πορεία των δημόσιων οικονομικών, κατά την τελευταία διετία, ήταν καλύτερη των αρχικών εκτιμήσεων. Ενώ, και η εκτέλεση του φετινού Προϋπολογισμού κινείται εντός στόχων.

2. Η μακροοικονομική κατάσταση διαμορφώνεται σε επίπεδα καλύτερα από αυτά που προβλέπονταν το καλοκαίρι του 2013. Η ύφεση για το 2013 και η ανάπτυξη για το 2014, αναθεωρήθηκαν, για πρώτη φορά, επί τα βελτίω.

3. Η Ελλάδα επιστρέφει σταδιακά στις Διεθνείς Αγορές, νωρίτερα από τις προβλέψεις, βελτιώνοντας καθοριστικά τις προοπτικές, τόσο σε όρους διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, όσο και σε όρους ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.

epoli.gr
Από το Blogger.