Header Ads

Ραχήλ: Δεν πρόκειται να παραπλανήσετε τους Ανεξάρτητους Έλληνες

Η Ραχήλ Μακρή στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων με θέμα: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών "Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις"

Δείτε την τοποθέτηση της Ραχήλ Μακρή και διαβάστε τα σχετικά πρακτικάΠ Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
(Άρθρο 40 παρ.1 Κ.τ.Β.)
Στην Αθήνα, σήμερα, 25 Απριλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.05΄, συνήλθε στην Αίθουσα «Γερουσία» του Μεγάρου της Βουλής, η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κ. Αλέξανδρου Δερμεντζόπουλου, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν.3601/2007 και άλλες διατάξεις». (4ησυνεδρίαση – β΄ ανάγνωση).
…………………………………………………………………………………………………
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στο θέμα ημερήσιας διάταξης.
………………………………………………………………………………………………….
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει η κυρία Μακρή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ (Ειδική Αγορήτρια των ΑΝ.ΕΛΛ.): Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Φτάνοντας στην β΄ ανάγνωση του νομοσχεδίου, είναι καιρός να αποσαφηνίσουμε την εικόνα για το περιεχόμενο, τους στόχους και την αναγκαιότητα αυτού του συγκεκριμένου νομοσχεδίου.
Στο πλαίσιο αυτό οφείλουμε να ξεχωρίσουμε τους τεχνικούς κανόνες εποπτείας των τραπεζικών ιδρυμάτων που εμπεριέχονται στην Οδηγία 36/2013 και στον Κανονισμό 575/2013, και παρέχονται σαν «εργαλείο» στις κυβερνήσεις των κρατών μελών από τη μαγική εικόνα τραπεζικού παραδείσου που δημιουργεί, βέβαια, η συγκεκριμένη Εισηγητική Έκθεση. Άλλο πράγμα είναι τα εργαλεία και τελείως ξεχωριστό η πολιτική απόφαση ορθής και διαφανούς χρησιμοποίησης αυτών.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες καταψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο, όχι γιατί μας κατέλαβε αντιευρωπαϊκό αμόκ, ποτέ δεν είχαμε τέτοιου είδους προβλήματα, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο επειδή επιτρέπει την κερδοφορία των τραπεζών, αντίθετα, τη στιγμή ο ελληνικός λαός έχει καταβάλει 211 δισ. € για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, επιθυμούμε οι επιχειρήσεις αυτές να έχουν το μέγιστο δυνατό κέρδος, να το έχουν αποκτήσει όμως με νόμιμο και ηθικό τρόπο και να το αποδώσουν στους πραγματικούς ιδιοκτήτες, που είναι οι Έλληνες φορολογούμενοι.(Συνέχεια ομιλίας της κυρίας Ραχήλ Μακρή, Ειδικής Αγορήτριας των ΑΝ.ΕΛΛ.)


Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο επί της Αρχής, για να εκφράσουμε την αποδοκιμασία μας στην έλλειψη πολιτικής απόφασης, ουσιαστικής εφαρμογής του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου εποπτείας των τραπεζών από το Υπουργείο Οικονομικών και από την Τράπεζα της Ελλάδος. Την ανικανότητα των εκλεκτών των Κομμάτων σας καταψηφίζουμε και όχι τα εργαλεία, τα οποία είναι γνωστά με τον όρο «βασιλεία 3». Δεν τρέφουμε την αυταπάτη σας ότι «αποτελούν τα τέλεια μέτρα», απορρίπτουμε όμως την ουτοπία ότι «δεν επιδέχονται βελτιώσεων», αλλά γνωρίζουμε δυστυχώς ότι ο χρόνος των βελτιώσεων αυτών των μέτρων είναι η συζήτηση των διατάξεων στις Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στις συνεδριάσεις του Σύμβουλοι και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πριν λάβουν την τελική τους μορφή.
Η χώρα μας σε όλες αυτές τις διαδικασίες, όπως παρακολουθήσαμε, στις συγκεκριμένες συνεδριάσεις του Ευρωκοινοβουλίου απουσίαζε ή ήταν μόνο τυπικά παρούσα, δυστυχώς. Ύστερα απ’ αυτή την απουσία, είναι μάλλον ανώφελο, να συζητάμε την ύπαρξη ασαφειών και ελλείψεων στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Φυσικά και υπάρχουν και αποτελούν πεδίο δόξης λαμπρό για ανάληψη πρωτοβουλιών, ειδικά όταν η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Προεδρία του Συμβουλίου.
Μην αγχώνεστε, εμείς δεν απαιτούμε να λάβετε εσείς τέτοιες πρωτοβουλίες, το βέλτιστο καταδεικνύουμε, γνωρίζοντας την τάση σας ν’ αφήνεται ανεκμετάλλευτες τις ευκαιρίες για τη χώρα και να περιορίζεστε μόνο σε ανούσιες ομιλίες. Στις ομιλίες αναφερόμαστε του κ. Σαμαρά, του Πρωθυπουργού, που «ως άλλος Δον Κιχώτης, σώζει τη φανταστική Δουλτσινέα από τους ανεμόμυλους της χρεοκοπίας».
Εργαλείο, αγαπητοί, εποπτείας είχατε και με τις βασιλεία 1 και βασιλεία 2, δεν θέλατε όμως να τα εφαρμόσετε, μήπως, τυχόν και δυσαρεστηθούν οι τραπεζίτες φίλοι του Πρωθυπουργού σας.
Αναλυτικότερα, ως βασιλεία 2 νοείται το πλαίσιο εποπτείας του Διεθνούς Χρηματοοικονομικού και Τραπεζικού Συστήματος και στοχεύει στην πληρέστερη απεικόνιση των κινδύνων, που αναλαμβάνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και την αποτελεσματικότερη σύνδεση των απαιτήσεών τους με τους κινδύνους, που αναλαμβάνουν. Η βασιλεία 2 στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: Τον πρώτο πυλώνα, που είναι η σύνδεση κεφαλαιακών απαιτήσεων με τους πιστωτικούς και λειτουργικούς κινδύνους, στο δεύτερο πυλώνα, που είναι η ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων, που αναλαμβάνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ακόμη κι αυτών που δεν ποσοτικοποιούνται και στον τρίτο πυλώνα, που είναι η υποχρέωση δημοσιοποίησης στοιχείων του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για την πληρέστερη πληροφόρηση των επενδυτών και των συναλλασσόμενων με αυτόν.
Κατά την βασιλεία 2 τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είχαν και έχουν την υποχρέωση, να ενισχύουν τη λειτουργία διαχείρισης των αναλαμβανομένων κινδύνων σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων τους και να συσχετίσουν τους κινδύνους αυτούς με τις εποπτικές, καθώς και με τις εσωτερικά εκτιμώμενες κεφαλαιακές απαιτήσεις.
Έτσι, για την υλοποίηση της βασιλείας 2 τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν την υποχρέωση, να υιοθετούν όσο το δυνατόν με πιο εξελιγμένες προσεγγίσεις υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων, έναντι των αναλαμβανόμενων κινδύνων, να προωθούν τη διαχείριση των κινδύνων σε όλο το εύρος του οργανισμού τους και να εξασφαλίζουν την ενεργότερη συμμετοχή της ανώτατης διοικητικής βαθμίδας και δη του Διοικητικού τους Συμβουλίου στη διαχείριση κινδύνων και στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του πιστωτικού ιδρύματος, εισάγοντας τα ζητήματα αυτά στην ημερήσια διάταξη των συζητήσεων και των προβληματισμών των Δ.Σ., αναγνωρίζοντας έτσι ότι η άσκηση τραπεζικών δραστηριοτήτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διαχείριση των κινδύνων, που απορρέουν από αυτές.
Η βασιλεία 2 υποχρεώνει τα πιστωτικά ιδρύματα στην αξιολόγηση ποιοτική και ποσοτική των διαθεσίμων κεφαλαιακών πόρων, δηλαδή τις δυνατότητας ανάληψης κινδύνων σε συνδυασμό με τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και το προφίλ κινδύνου και κατ' ουσίαν στην ενεργή διαχείριση του οικονομικού τους κεφαλαίου και στην κατανομή του στις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες, δηλαδή χαρτοφυλάκια ή θυγατρικές.
Τα κεφάλαια καθορίζουν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή ενέργεια κάθε πιστωτικού ιδρύματος είτε την ικανότητα μόχλευσες, δηλαδή την ικανότητα ν’ αυξάνει το ενεργητικό του και συνεπώς την κερδοφορία του, ιδιαίτερα δε την δυνατότητα της χορήγησης δανείων, καθώς επίσης και τη δυνατότητα να μεγεθύνεται και ν’ ανταμείβει τους μετόχους του με μερίσματα και προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών.
Επίσης, μέσω της κατανομής των εποπτικών κεφαλαίων και την κάλυψη των μη αναμενόμενων ζημιών είτε ο κινδύνους ανάληψης τραπεζικών δραστηριοτήτων και της προσαρμογής των κερδών για την κάλυψη των αναμενόμενων ζημιών σε σχέση με τις προβλέψεις είτε το κόστος ανάληψης τραπεζικών δραστηριοτήτων καθίσταται υποχρεωτική η σύγκριση μεταξύ διαφορετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων χαρτοφυλακίων και δανείων και συνεπακόλουθα η ανακατανομή του κεφαλαίου εκεί, όπου σταθμισμένη ανάλογα με τον κίνδυνο η ανταποδοτικότητα είναι υψηλότερη. Έτσι τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει κατά την κατάρτιση των επιχειρησιακών τους σχεδίων, στρατηγικών και προϋπολογισμών, να συνεκτιμούν και να προϋπολογίζουν όχι μόνο τη μεγέθυνση των στοιχείων του ενεργητικού, και τα αντίστοιχα περιθώρια κέρδους, αλλά και τη μεταβολή του αντίστοιχου εποπτικού κεφαλαίου και των αναμενόμενων ζημιών, που απαιτούνται, για να υποστηρίξουν την αύξηση των στοιχείων του ενεργητικού και ιδιαίτερα της χορήγησης δανείων, που παράγονται στην αντίστοιχη κερδοφορία.
Η βασική υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων με τη βασιλεία 2 είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους από τον περιορισμό των ζημιών απ’ τον πιστωτικό κίνδυνο μέσω της ενίσχυσης της πειθαρχίας και της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας και πολιτικές πιστοδοτήσεων, ανακτήσεων και διαγραφών επισφαλών απαιτήσεων.
Της δυνατότητας εντοπισμού και διαχωρισμού δανειοληπτών και των μορφών δανειοδότησης ανάλογα με τον επαναλαμβανόμενο κίνδυνο με βάση τα εσωτερικά συστήματα διαβάθμισης πιστωτικού κινδύνου με στόχο την προσέλκυση καλύτερων πελατών και την κατάλληλη δόμηση της μορφής πιστοδότησης, βελτιστοποιώντας την πιθανότητα αποπληρωμής μέσω της χρήσης τεχνικών μείωσης πιστωτικού κινδύνου, όπως εξασφαλίζει σε εγγυήσεις και συμφωνίες συμψηφισμού.
Της βελτίωσης της πολιτικής και της διαδικασίας σχηματισμού προβλέψεων για επισφαλή δάνεια, χρησιμοποιώντας παραμέτρους κινδύνου είτε την πιθανότητα αθέτησης, τη ζημία και την έκθεση σε περίπτωση αθέτησης με κατάλληλες προσαρμογές στο σχηματισμό προβλέψεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
Της βελτίωσης της τιμολόγησης ενσωματώνοντας τις παραμέτρους κινδύνου, τις αυξημένες δυνατότητες εντοπισμού και διαχωρισμού των δανειοληπτών και μορφών δανειοδότησης ανάλογα με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο, υιοθετώντας την διαφοροποιημένη τιμολογιακή πολιτική και επιβραβεύοντας τους συνεπής πελάτες με χαμηλότερο επιτόκιο.
Της δομημένης τακτικής καταγραφής με τη δημιουργία βάσεων δεδομένων λειτουργικού κινδύνου και ανάλυσης των στοιχείων ζημιών και της ανάπτυξης ενός πλαισίου διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου δομημένου και εστιασμένου στις διαδικασίες με χρήση εξειδικευμένων εργαλείων και μεθοδολογιών, που να διαθέτουν ικανότητα πρόβλεψης ενδεχόμενων γεγονότων και πιθανών ζημιών και ν’ αποτελούν ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, γι’ ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων.
Όλ’ αυτά τα οποία αναλύσαμε για την βασιλεία 2 δεν τηρήθηκαν στο μέτριο βαθμό, το οποίο θα έπρεπε, όπως, βέβαια, θα σας αποδείξουμε και στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, με επιχειρήματα που, αλλά και με συγκεκριμένες αποδείξεις και έγγραφα, τα οποία θα καταθέσουμε.
Ως εκ τούτου, όσο θετικό κι αν είναι το πλαίσιο της βασιλείας 3, όταν δεν έχετε την πολιτική βούληση να το εφαρμόζετε, δεν θα πρέπει να πανηγυρίζετε για την ενσωμάτωση αυτού.
Η εποπτεία της αγοράς του χρήματος των παραγώγων και προϊόντων αυτού αποτελεί μια ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση, απαιτεί όμως μια απλή και ολοκληρωτική δέσμευση εφαρμογής του νομικού πλαισίου από την πλευρά της Κυβέρνησης. Μέχρι να λάβετε την απόφαση αυτή, όσο περίπλοκα κι αν κάνετε τα πράγματα, δεν πρόκειται να παραπλανήσετε τους Ανεξάρτητους Έλληνες και, βέβαια, ούτε και τους Έλληνες πολίτες. Ευχαριστώ.
………………………………………………………………………………………….
Τέλος και περί ώρα 11.40΄ λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Από το Blogger.