Header Ads

86 θέσεις εργασίας με ΣΟΧ ΑΣΕΠ στην ΠΕ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

86 θέσεις εργασίας με ΣΟΧ ΑΣΕΠ στην ΠΕ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
86 θέσεις εργασίας με ΣΟΧ ΑΣΕΠ στην ΠΕ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Ανακοίνωση για την πρόσληψη συνολικού αριθµού ογδόντα έξι (86) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (τα 3 άτοµα έως 34 ηµεροµίσθια ανά άτοµο για χρονικό διάστηµα 6,5 µηνών και τα 83 άτοµα έως 60 ηµεροµίσθια ανά άτοµο για χρονικό διάστηµα 6,5 µηνών και έως της εγκεκριµένης διάθεσης πίστωσης ) στις ελαιοκοµικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς για τις εξής κατά αριθµό ατόµων και ειδικότητες :

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να αποστείλουν απλή αίτηση µε συνηµµένα τα αναφερόµενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στo e-mail: thmanitaras@yahoo.gr ενώ όσοι δεν έχουν την δυνατότητα και τις γνώσεις πρόσβασης στο
internet µε συστηµένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 20 ∆ιοικητήριο τ.κ.65110 Καβάλα, απευθύνοντάς την στη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ή στο γραφείο Αγροτικής Οικονοµίας (πρώην ΓΓΑ Θάσου) στο Λιµένα (τηλ. επικοινωνίας: 25930 22850).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε( 5) ηµερολογιακές ηµέρες και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας (Ταχ. ∆/νση Εθνικής Αντίστασης 20
∆ιοικητήριο τ.κ.65110 Καβάλα) και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος Καβάλας.

Η προκηρυξη ΕΔΩ

Η συνέχεια εδώ
Από το Blogger.