Header Ads

Σωματείο Τριτέκνων Εορδαίας: Επιστολή σε υποψήφιους Περιφερειάρχες & Δημάρχους

Η επιστολή έχει σταλεί ηλεκτρονικά σε όλους τους υποψήφιους ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ της Δυτ. Μακεδονίας και ελπίζουμε αν όχι σε μια συνάντηση μαζί τους, λόγω των πολλών υποχρεώσεων τους, τουλάχιστον σε μια απάντηση.

Οι απαντήσεις τους θα ανακοινωθούν: στη σελίδα μας στο 3teknoi-eordaias.blogspot.com & σύλλογος Τρίτεκνων Εορδαίας facebook ώστε τα μέλη μας να ξέρουν τις διαθέσεις τους και να μην είναι μόνο λόγια προεκλογικά.


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Πτολ/δα 24/4/2014

Αξιότιμε υποψήφιε Περιφερειάρχη

Ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε το 2005 με βασικό σκοπό τον αγώνα μας για την λήψη από την Πολιτεία σοβαρών και με προοπτική μέτρων για την αντιμετώπιση του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας.
Με αγώνα κατακτήσαμε αρκετές παροχές όμως δεν καταφέραμε να χαρακτηριστούμε πολύτεκνες οικογένειες και να αναγνωριστεί και η Τρίτεκνη μάνα ως πολύτεκνη ανεξάρτητα από την ηλικία των παιδιών. Εγγεγραμμένες στο σύλλογο είναι πάνω από 1000 οικογένειες του δήμου μας. Δυναμικά συνεχίζουμε τον αγώνα μας.
Πέραν του βασικού σκοπού, στόχοι του Συλλόγου μας επίσης είναι: η προστασία του θεσμού της οικογένειας, η πολιτιστική και πνευματική εξύψωση των μελών του και της νεολαίας ειδικότερα, η καλλιέργεια των εθνικών παραδόσεων, η παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα , κυρίως όμως η προσφορά σε αναξιοπαθούντα μέλη και η λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου και απόφασης που αποσκοπεί στην εξύψωση του βιοτικού επιπέδου των οικογενειών με τρία (3) τέκνα και στην προαγωγή της ηθικής, κοινωνικής, οικονομικής και επαγγελματικής κατάστασης των μελών του συλλόγου και των οικογενειών τους.

Το Δημογραφικό, είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η χώρα μας. Τα τελευταία 20 χρόνια οι θάνατοι των Ελλήνων υπερτερούν από τις γεννήσεις.
Η επιβολή των εξαιρετικά χαμηλών εισοδηματικών κριτηρίων στην απονομή του πολυτεκνικού επιδόματος, είναι το τελευταίο, μέχρι στιγμής, μιας σειράς μέτρων αφαίρεσης δικαιωμάτων από τις πολυμελείς οικογένειες με τρία παιδιά, τα τελευταία τρία χρόνια.
Υπενθυμίζουμε ότι στην αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001, θεσπίστηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ότι: «Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους».
Οι οικογένειες με τρία παιδιά, «επιδοτούν» την πατρίδα στη μάχη του δημογραφικού, «αιμοδοτούν» την ελληνική κοινωνία με νέους πολίτες, στηρίζουν το θεσμό της οικογένειας.
Είναι υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας να προχωρήσει επιτέλους στην εφαρμογή Δημογραφικής Πολιτικής, αφού αυτό επιτάσσουν οι απογοητευτικοί δείκτες γεννήσεων και η αναγκαιότητα για τη στήριξη των οικογενειών (το 32% των οικογενειών με τρία παιδιά ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας).
Σε μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα υπογεννητικότητας, η στήριξη της οικογένειας είναι επιβεβλημένη. Ευελπιστούμε ότι στο νέο ΕΣΠΑ (ΣΕΣ), στο οποίο η αιρετή Περιφέρεια θα έχει Κοινωνικό Ταμείο, να υπάρξουν ενέργειες, για την στήριξη της οικογένειας, τις οποίες βούλησή μας είναι να σχεδιάσουμε από κοινού.
Παράλληλα η Περιφέρεια να στηρίξει τους τρίτεκνους και το σύλλογο τους , στην προώθηση των αιτημάτων τους.
Αναλυτικά τα αιτήματα των τριτέκνων είναι:
·Η ένταξη των τριτέκνων στα μειωμένα εισιτήρια των μεταφορικών μέσων.
·Η ένταξη των τριτέκνων Δημοσίων Υπαλλήλων στην κατηγορία των κατά προτεραιότητα αποσπάσεων – μεταθέσεων.
·Η άμεση επαναπρόσληψη των σε διαθεσιμότητα τριτέκνων.
·Η αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων για την διανομή τροφίμων
·Ο υπολογισμό του εισοδήματος για τις τυχών παροχές να λαμβάνει υπ’ όψιν μόνο το πραγματικό εισόδημα και όχι το τεκμαρτό.
·Το ετήσιο 500άρικο να δίδεται εφ΄όσον ενηλικιωθεί το πρώτο παιδί στα άλλα δύο.
·Να μην χάνεται το αρχικό εισοδηματικό όριο των τριτέκνων για τα μηνιαία 40 ευρώ, όταν ενηλικιωθεί το πρώτο παιδί.
·Η θεσμοθέτηση ειδικής ομάδας τριτέκνων για μείωση τελών (δημοτικών-περιφέρειας κ.α.)
Προτείνουμε την τροποποίηση του ν.1910/44 άρθρο 1 ως εξής; «πολύτεκνες χαρακτηρίζονται οι οικογένειες με τρία και άνω τέκνα», ανεξαρτήτως ηλικίας, και την ένταξη τους στις διατάξεις των νόμων περί πολυτεκνίας.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ
Η επιστολή έχει σταλεί ηλεκτρονικά σε όλους τους υποψήφιους ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ της Εορδαίας και ελπίζουμε αν όχι σε μια συνάντηση μαζί τους, λόγω των πολλών υποχρεώσεων τους, τουλάχιστον σε μια απάντηση.
Οι απαντήσεις τους θα ανακοινωθούν: στη σελίδα μας στο 3teknoi-eordaias.blogspot.com & σύλλογος Τρίτεκνων Εορδαίας facebook ώστε τα μέλη μας να ξέρουν τις διαθέσεις τους και να μην είναι μόνο λόγια προεκλογικά.


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Πτολ/δα 24/4/2014

Αξιότιμε υποψήφιε Δήμαρχε
Ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε το 2005 με βασικό σκοπό τον αγώνα μας για την λήψη από την Πολιτεία σοβαρών και με προοπτική μέτρων για την αντιμετώπιση του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας.
Με αγώνα κατακτήσαμε αρκετές παροχές όμως δεν καταφέραμε να χαρακτηριστούμε πολύτεκνες οικογένειες και να αναγνωριστεί και η Τρίτεκνη μάνα ως πολύτεκνη ανεξάρτητα από την ηλικία των παιδιών. Εγγεγραμμένες στο σύλλογο είναι πάνω από 1000 οικογένειες του δήμου μας. Δυναμικά συνεχίζουμε τον αγώνα μας.
Πέραν του βασικού σκοπού, στόχοι του Συλλόγου μας επίσης είναι: η προστασία του θεσμού της οικογένειας, η πολιτιστική και πνευματική εξύψωση των μελών του και της νεολαίας ειδικότερα, η καλλιέργεια των εθνικών παραδόσεων, η παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα, κυρίως όμως η προσφορά σε αναξιοπαθούντα μέλη και η λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου και απόφασης που αποσκοπεί στην εξύψωση του βιοτικού επιπέδου των οικογενειών με τρία (3) τέκνα και στην προαγωγή της ηθικής, κοινωνικής, οικονομικής και επαγγελματικής κατάστασης των μελών του συλλόγου και των οικογενειών τους.

Το Δημογραφικό, είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η χώρα μας. Τα τελευταία 20 χρόνια οι θάνατοι των Ελλήνων υπερτερούν από τις γεννήσεις.
Η επιβολή των εξαιρετικά χαμηλών εισοδηματικών κριτηρίων στην απονομή του πολυτεκνικού επιδόματος, είναι το τελευταίο, μέχρι στιγμής, μιας σειράς μέτρων αφαίρεσης δικαιωμάτων από τις πολυμελείς οικογένειες με τρία παιδιά, τα τελευταία τρία χρόνια.
Υπενθυμίζουμε ότι στην αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001, θεσπίστηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ότι: «Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους».
Οι οικογένειες με τρία παιδιά, «επιδοτούν» την πατρίδα στη μάχη του δημογραφικού, «αιμοδοτούν» την ελληνική κοινωνία με νέους πολίτες, στηρίζουν το θεσμό της οικογένειας.
Είναι υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας να προχωρήσει επιτέλους στην εφαρμογή Δημογραφικής Πολιτικής, αφού αυτό επιτάσσουν οι απογοητευτικοί δείκτες γεννήσεων και η αναγκαιότητα για τη στήριξη των οικογενειών (το 32% των οικογενειών με τρία παιδιά ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας).
Σε μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα υπογεννητικότητας, η στήριξη της οικογένειας είναι επιβεβλημένη. Ζητάμε από σας, ως αυριανή Δημοτική Αρχή, να διερευνήσετε τη δυνατότητα για μείωση των δημοτικών τελών, της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.και της Δ.Ε.ΤΗ.Π.
Δωρεάν φοίτηση στους παιδικούς σταθμούς, έκπτωση των διδάκτρων για τη συμμετοχή των τριτέκνων σε πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα του Δήμου όπως το ωδείο, το κολυμβητήριο κλπ
Σε ζητήματα που αφορούν το Δήμο, να πράξει ότι είναι απολύτως απαραίτητο για να απολαμβάνουν κοινωνικές παροχές οι τρίτεκνοι.
Για τον τομέα της Κοινωνικής Προστασίας να περιλαμβάνονται και προτάσεις για δράσεις αλληλεγγύης στις ευπαθείς ομάδες και σε όσους έχουν ανάγκη της στήριξης του Δήμου.

Μερικές από τις προτάσεις μας :

- Να γίνονται προσλήψεις τριτέκνων σε χωριστό ποσοστό από τους πολυτέκνους.

- Να απαλλάσσονται οι τρίτεκνοι από τα Δημοτικά Τέλη με ετήσιο εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ. Πάνω από αυτό το εισόδημα να έχουν μείωση 50%.
- Έκπτωση 50% στο Τιμολόγιο Νερού
- Έκπτωση 50% στο Τιμολόγιο τηλεθέρμανσης.
- Μοριοδότηση τριτέκνων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου και φοίτηση Δωρεάν.
- Στα καλλιτεχνικά τμήματα 50% έκπτωση
- Στα αθλητικά τμήματα να απαλλάσσονται από την οικονομική συμμετοχή.Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ

Από το Blogger.