Header Ads

ΑΣΕΠ: 35 θέσεις εργασίας στην ΕΛΑΣ στην Κρήτη

ΑΣΕΠ: 35 θέσεις εργασίας στην ΕΛΑΣ στην Κρήτη

ΑΣΕΠ: 35 θέσεις εργασίας στην ΕΛΑΣ στην Κρήτη

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με ΑΣΕΠ, συνολικά (35) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη της εμπειρίας τους καθώς και των λοιπών ιδιοτήτων τους, οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4 «Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών» της υπ' αριθ. 6481 /6/745-Θ/8-6-2018 (ΦΕΚ 2211/Β/13.6.2018) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ αςεπ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλλουν μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, Α. Ηρακλείου 23 Τ.Κ. 73134 ΧΑΝΙΑ, υπ' όψιν Αστυνόμου Α' κου Φωτίου ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑ (τηλ. επικοινωνίας: 2821025709).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες -> Έντυπα - Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων -> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες Έντυπα ~ Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Η προκηρυξη εδω

Dikaiologitika Newsroom
Από το Blogger.